Bộ tài liệu nhằm mục đích giúp các em học sinh các lớp siêng Anh, khá, xuất sắc môn giờ Anh có thêm tứ liệu nhằm luyện tập, nâng cấp khả năng ngôn ngữ của mình, bổ sung kiến thức sẵn sàng cho những kì thi HSG cấp cho thành phố, tỉnh với quốc gia.