SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ. Gồm lý thuyết Hóa Học trung học phổ thông lớp 12 theo khối hệ thống dễ nhớ trọn bộ định hướng và phương pháp hóa học tập lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn chỉnh bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo. Tự học tập Online xin giới thiệu Sổ Tay định hướng hóa học trung học phổ thông lớp 12 Trọn bộ ôn thi giỏi nghiệp hệ thống ngắn gọn tương đối đầy đủ nhất công phá định hướng hóa học trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống triết lý cần vắt từng dạng bài


Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 12 ôn thi đại học

Phân các loại từng dạng toán thường gặp gỡ trong các bài và phương pháp giải
Bài tập áp dụng và hướng dẫn đưa ra tiết

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi sửa chữa nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este solo chức: RCOOR’R: cội hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT thông thường của este no đối kháng chức:– Cn
H2n+1COOCm
H2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– Cx
H2x
O2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên cội hiđrocacbon của ancol + tên cội axit. Tên nơi bắt đầu axit: xuất phát từ tên của axit tương ứng, thế đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat
HCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: Cn
H2n
O2 hoàn toàn có thể có những đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no đối kháng chức+ Đồng phân axit no đối chọi chức+ Đồng phân rượu ko no gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân ete không no gồm một nối song hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp hóa học tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehit
Chứa 1 chức rượu 1 chức xeton
Chứa 1 chức ete 1 chức anđehit
Chứa 1 chức ete 1 chức xeton

Một rượu không no với một ete no
Một ete ko no và một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no bao gồm một nối đôi hai chức – Đồng phân ete khôngno gồm một nối song hai chức – Một rượu ko no với một ete no – Một ete không no cùng một rượuno) Số đồng phân este no đối chọi chức =2n-2 (1 cách làm tính số triglixerit tạo vị glixerol với n axit carboxylic mập =2 ( 1)2 n n3) đặc điểm vật lý những este là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn trong đk thường những este phần đông không tung trong nước. Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với những axit hoặc những ancol gồm cùng khối lượng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau vàliên kết hiđro giữa những phân tử este với nước rất kém. Thí dụ
CH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan nhiều trong nước
CH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan ít trong nước
CH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông tung trong nước các este thông thường sẽ có mùi sệt trưng
Iso amyl axetat bám mùi chuối chín
Etyl butirat và etyl propionat nặng mùi dứa
Geranyl axetat nặng mùi hoa hồng…4) tính chất hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà phòng hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân trong môi trƣờng axit
R-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu phương thức để bội nghịch ứng chuyển dời theo chiều thuậnc) phản ứng khử
R-COO-R’  Li
Al
H  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + Na
OH ot 1Muối + 1 anđehit Este này khi Phản ứng với dd Na
OH tạo thành rượu có nhóm -OH link trên cacbon mang nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo nên anđehit.Vd:Este + Na
OH ot 1 muối + 1 xeton Este này lúc Phản ứng tạo nên rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối song bậc 2 khôngbền đồng phân hóa tạo ra xeton.+ Na
OH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + Na
OH ot 2 muối bột + H2


 Este này còn có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2Na
OH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + Ag
NO3/ NH3  làm phản ứng tráng gƣơng
HCOOR + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no solo chức khi cháy thu đƣợcn n co H O 2 2 e) bội phản ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nn
C H O O n
C O n
H O   5) Điều chếa) phản bội ứng của ancol với axit cacboxylic
RCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) phản bội ứng của ancol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản ứng xẩy ra nhanh hơn và một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế những este của phenol từ phản bội ứng của phenol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tính năng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) bội phản ứng cộng vào hiđrocacbon ko no của axit cacboxylic Anken
CH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 Ankin
CH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội nghịch ứng ch|y
Phương ph|p giải: Đặt cách làm của este buộc phải tìm gồm dạng: Cx
Hy
Oz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) phản ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t x
CO 2 y H 2 O2)4 2(0     nếu như đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n co 2  Este A l{ este no, solo chức, mạch hở ví như đốt ch|y axit cacboxylic đa chức hoặc este nhiều chức, sẽ sở hữu được từ 2 links  trở lênn H O2n teo 2 phản ứng đốt ch|y muối Cn
H2n+1COONa:2Cn
H2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp hai este X, Y, 1-1 chức, no, mạch hở nên 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. đến lượng este này tính năng vừa đủ với KOH thu được các thành phần hỗn hợp hai ancolkế tiếp và 3,92 gam muối bột của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y theo lần lượt là
A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 với C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 cùng CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 cùng HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa tìm kiếm kiếm:Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Thi Đại Học, kim chỉ nan Hóa 12 Hữu Cơ, định hướng Hóa 12 Chương 7, bắt Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet, lý thuyết Hóa 12 bắt buộc Nhớ, triết lý Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, định hướng Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12, Tổng Hợp kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học 2020, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf, định hướng Hóa 12 chống Liệt, kim chỉ nan Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Thi Đại Học,


Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 hóa học Thi THPT đất nước Lý Thuyết Hóa 12 buộc phải Nhớ kim chỉ nan Hóa 12 chống Liệt định hướng Hóa 12 Chương 6 lý thuyết Hóa 12 Chương 7 kim chỉ nan Hóa 12 Hữu Cơ kim chỉ nan Hóa 12 Thi Thpt non sông Tóm Tắt lý thuyết Hóa 12 Violet Tổng Hợp kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại học Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại học tập Tổng Hợp lý thuyết Hóa Thi Đại học tập 2020
*

danh mục tài liệu học hành Học thông minh 13 Đề thi thử đại học 1498 Lớp 12 1356 Lớp 11 822 Lớp 10 828 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải ứng dụng để nhận các khóa học hỗ trợ miễn giá tiền
*
*
*Xem thêm: Tài liệu môn phương pháp nghiên cứu khoa học, giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

Học Mãi chia sẻ tài liệu tổng đúng theo lý thuyết hóa 12 PDF giúp những em học sinh có một hệ thống kiến thức Hóa được cầm tắt một cách khoa học tập và rất đầy đủ nhất, cung ứng các em trong quá trình ôn thi đh hay ôn thi xuất sắc nghiệp thpt môn Hóa

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA 12

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este

1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacbonxylic

2. Este

- khái niệm este

- Công thức tổng quát của este

- tính chất vật lí của este

- đặc thù hóa học của este: phản ứng thủy phân, thủy phân trong môi trường xung quanh axit, thủy phân trong môi trường thiên nhiên bazo, phản bội ứng của cội hidrocacbon, những phản ứng thủy phân quan trọng đặc biệt của este

- Điều chế este

Bài 2: Lipit

1. định nghĩa Lipit

2. Hóa học béo

- Khái niệm hóa học béo

- tính chất vật lý của chất béo

- tính chất hóa học của hóa học béo: phản nghịch ứng thủy phân, bội phản ứng cộng hidro của chất mập lỏng thành chất khủng rắn, làm phản ứng xà chống hóa

Bài 3: có mang về xà chống và chất giặt rửa tổng hợp

1. Xà phòng:

- khái niệm xà phòng

- phương thức sản xuất xà phòng

2. Chất giặt rửa tổng hợp:

- Khái niệm

- phương thức sản xuất

3. Ứng dụng của xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp

4. Các phản ứng hóa học thường gặp

Chương 2: Cacbonhidrat

1. Một vài vấn đề triết lý cần rứa vững

- kết cấu phân tử Glucozo với Fructozo; Saccarozo và Mantozo

- đặc thù vật lý

- tính chất hóa học

2. Một số trong những phản ứng hóa học hay gặp

Đăng ký ngay khóa họcôn thi đh môn hóa để dấn được rất nhiều ưu đại lôi cuốn từ học Mãi

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

1. Một trong những vấn đề lý thuyết cần gắng vững

- kết cấu phân tử

- Danh pháp

- đặc điểm vật lý

- tính chất hóa học

2. Một số trong những phản ứng hóa học thường gặp

Chương 4: Polime

1. Một trong những vấn đề kim chỉ nan Polime buộc phải nắm vững

- có mang phân loại về polime

- Phân các loại polime

- cấu trúc cấu tạo

- đặc điểm vật lí

- đặc thù hóa học

2. Một số trong những phản ứng hay gặp

II. Tổng hợp bài xích tập hóa 12

1. Bài xích tập Este - Lipit

-Bài tập cơ bản: Slide trang 6

-Bài tập nâng cao: Slide trang 12

2. Bài xích tập Cacbonhidrat

-Bài tập cơ bản: Slide trang 17

-Bài tập nâng cao: Slide trang 22

3. Bài tập Amin - Amino Axit - Protein

-Bài tập cơ bản: Slide trang 29

-Bài tập nâng cao: Slide trang 34

- một số bài tập từ luận: Slide trang 38

4. Bài tập Polime

-Bài tập cơ bản: Slide trang 44

-Bài tập nâng cao: Slide trang 46

Trên đây là Tổng hợp tổng thể kiến thức
Hóa 12 ôn thi đại học, hi vọng với tư liệu này sẽ hỗ trợ chocác em học viên nắm được đa số kiến thức triết lý và kỹ năng làm bài cần thiết cho kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt môn Hóa sắp tới.