Kỳ thi tuyển chọn sinh cao đẳng, đh 2022 đang tới rất gần, chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ cùng chúng ta học sinh đang thắc mắc danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển 2022. Trong nội dung bài viết này, cửa hàng chúng tôi sẽ update danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 để bạn tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Các khối thi đại học 2022


Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn đại học, cđ chính quy là gì?Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển 2022 theo khối

Mã tổng hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy là gì?

Bảng mã hóa những tổ hòa hợp môn thi cùng xét tuyển đại học, cđ chính quy được viên Khảo thí với Kiểm định unique giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo thống kê.


Theo đó, mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống và 91 tổ hợp môn thi mới. Bên cạnh ra, các trường đại học, cao đẳng hoàn toàn có thể lựa chọn các tổ vừa lòng môn xét tuyển nhờ vào ngành huấn luyện và đào tạo và yêu cầu riêng của từng trường.


Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển 2022 theo khối

Dưới đó là danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 theo khối để bạn tham khảo:

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2021 khối A

Tên khốiMôn thi
Khối A00Toán - Lý - Hóa
Khối A01Toán - Lý - giờ đồng hồ Anh
Khối A02Toán - Sinh - Lý
Khối A03Toán - Lý - Sử
Khối A04Toán - Lý - Địa Lý
Khối A05Toán - Hóa - lịch Sử
Khối A06Toán - Hóa - Địa Lý
Khối A07Toán - Sử - Địa Lý
Khối A08Toán - Sử - GDCD
Khối A09Toán - Địa Lý - GDCD
Khối A10Toán - Lý - GDCD
Khối A11Toán - Hóa - GDCD
Khối A12Toán - KHTN - KHXH
Khối A14Toán - KHTN - Địa Lý
Khối A15Toán - KHTN - GDCD
Khối A16Toán - KHTN - Ngữ Văn
Khối A17Toán - Lý - KHXH
Khối A18Toán - Hóa - KHXH

Mã tổng hợp môn xét tuyển 2022 khối B

Tên khốiMôn thi
Khối B00Toán - Hóa - Sinh
Khối B01Toán - Sinh - kế hoạch Sử
Khối B02Toán - Sinh - Địa Lý
Khối B03Toán - Sinh - Ngữ Văn
Khối B04Toán - Sinh - GDCD
Khối B05Toán - Sinh - KHXH
Khối B08Toán - Sinh - giờ đồng hồ Anh

Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 khối C

Tên khốiMôn thi
Khối C00Ngữ Văn - lịch sử - Địa Lý
Khối C01Ngữ Văn - Toán - Lý
Khối C02Ngữ Văn - Toán - Hóa
Khối C03Ngữ Văn - Toán - định kỳ Sử
Khối C04Ngữ Văn - Toán - Địa Lý
Khối C05Ngữ Văn - Lý - Hóa
Khối C06Ngữ Văn - Lý - Sinh
Khối C07Ngữ Văn - Lý - lịch Sử
Khối C08Ngữ Văn - Hóa - Sinh
Khối C09Ngữ Văn - Lý - Địa Lý
Khối C10Ngữ Văn - Hóa - định kỳ Sử
Khối C12Ngữ Văn - Sinh - lịch Sử
Khối C13Ngữ Văn - Sinh - Địa Lý
Khối C14Ngữ Văn - Toán - GDCD
Khối C15Ngữ Văn - Toán - KHXH
Khối C16Ngữ Văn - Lý - GDCD
Khối C17Ngữ Văn - Hóa - GDCD
Khối C19Ngữ Văn - lịch sử - GDCD
Khối C20Ngữ Văn - Địa Lý - GDCD

Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn 2022 khối D

Tên khốiMôn thi
Khối D01Ngữ Văn - Toán - giờ Anh
Khối D02Ngữ Văn - Toán - giờ đồng hồ Nga
Khối D03Ngữ Văn - Toán - giờ Pháp
Khối D04Ngữ Văn - Toán - tiếng Trung
Khối D05Ngữ Văn - Toán - tiếng Đức
Khối D06Ngữ Văn - Toán - giờ Nhật
Khối D07Toán - Hóa - giờ đồng hồ Anh
Khối D08Toán - Sinh - tiếng Anh
Khối D09Toán - lịch sử vẻ vang - tiếng Anh
Khối D10Toán - Địa Lý - giờ Anh
Khối D11Ngữ Văn - Lý - giờ đồng hồ Anh
Khối D12Ngữ Văn - Hóa - giờ Anh
Khối D13Ngữ Văn - Sinh - giờ đồng hồ Anh
Khối D14Ngữ Văn - lịch sử - giờ Anh
Khối D15Ngữ Văn - Địa Lý - giờ đồng hồ Anh
Khối D16Toán - Địa Lý - giờ đồng hồ Đức
Khối D17Toán - Địa Lý - giờ đồng hồ Nga
Khối D18Toán - Địa Lý - giờ đồng hồ Nhật
Khối D19Toán - Địa Lý - tiếng Pháp
Khối D20Toán - Địa Lý - giờ Trung
Khối D21Toán - Hóa - giờ Đức
Khối D22Toán - Hóa - giờ đồng hồ Nga
Khối D23Toán - Hóa - giờ đồng hồ Nhật
Khối D24Toán - Hóa - tiếng Pháp
Khối D25Toán - Hóa - tiếng Trung
Khối D26Toán - Lý - giờ Đức
Khối D27Toán - Lý - tiếng Nga
Khối D28Toán - Lý - tiếng Nhật
Khối D29Toán - Lý - tiếng Pháp
Khối D30Toán - Lý - tiếng Trung
Khối D31Toán - Sinh - tiếng Đức
Khối D32Toán - Sinh - giờ Nga
Khối D33Toán - Sinh - tiếng Nhật
Khối D34Toán - Sinh - giờ Pháp
Khối D35Toán - Sinh - tiếng Trung
Khối D41Ngữ Văn - Địa Lý - giờ Đức
Khối D42Ngữ Văn - Địa Lý - giờ Nga
Khối D43Ngữ Văn - Địa Lý - giờ Nhật
Khối D44Ngữ Văn - Địa Lý - giờ Pháp
Khối D45Ngữ Văn - Địa Lý - giờ đồng hồ Trung
Khối D52Ngữ Văn - Lý - tiếng Nga
Khối D54Ngữ Văn - Lý - giờ Pháp
Khối D55Ngữ Văn - Lý - giờ đồng hồ Trung
Khối D61Ngữ Văn - lịch sử vẻ vang - giờ Đức
Khối D62Ngữ Văn - lịch sử vẻ vang - tiếng Nga
Khối D63Ngữ Văn - lịch sử vẻ vang - giờ đồng hồ Nhật
Khối D64Ngữ Văn - lịch sử - giờ đồng hồ Pháp
Khối D65Ngữ Văn - lịch sử dân tộc - giờ Trung
Khối D66Ngữ Văn - GDCD - giờ Anh
Khối D68Ngữ Văn - GDCD - giờ đồng hồ Nga
Khối D69Ngữ Văn - GDCD - giờ Nhật
Khối D70Ngữ Văn - GDCD - giờ Pháp
Khối D72Ngữ Văn - KHTN - giờ Anh
Khối D73Ngữ Văn - KHTN - giờ đồng hồ Đức
Khối D74Ngữ Văn - KHTN - tiếng Nga
Khối D75Ngữ Văn - KHTN - tiếng Nhật
Khối D76Ngữ Văn - KHTN - tiếng Pháp
Khối D77Ngữ Văn - KHTN - tiếng Trung
Khối D78Ngữ Văn - KHXH - giờ Anh
Khối D79Ngữ Văn - KHXH - giờ đồng hồ Đức
Khối D80Ngữ Văn - KHXH - tiếng Nga
Khối D81Ngữ Văn - KHXH - tiếng Nhật
Khối D82Ngữ Văn - KHXH - giờ đồng hồ Pháp
Khối D83Ngữ Văn - KHXH - giờ đồng hồ Trung
Khối D84Toán - GDCD - tiếng Anh
Khối D85Toán - GDCD - giờ Đức
Khối D86Toán - GDCD - giờ Nga
Khối D87Toán - GDCD - tiếng Pháp
Khối D88Toán - GDCD - tiếng Nhật
Khối D90Toán - KHTN - giờ đồng hồ Anh
Khối D91Toán - KHTN - tiếng Pháp
Khối D92Toán - KHTN - tiếng Đức
Khối D93Toán - KHTN - giờ đồng hồ Nga
Khối D94Toán - KHTN - giờ đồng hồ Nhật
Khối D95Toán - KHTN - giờ đồng hồ Trung
Khối D96Toán - KHXH - tiếng Anh
Khối D97Toán - KHXH - giờ Pháp
Khối D98Toán - KHXH - giờ đồng hồ Đức
Khối D99Toán - KHXH - giờ đồng hồ Nga

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2022 khối H

Tên khốiMôn thi
Khối H00Ngữ Văn - năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 1 (hình họa) - năng khiếu vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 2 (bố cục màu)
Khối H01Toán - Ngữ Văn - Vẽ
Khối H02Toán - Vẽ hình họa thẩm mỹ - Vẽ tô điểm màu
Khối H03Toán - KHTN - Vẽ năng khiếu
Khối H04Toán - giờ đồng hồ Anh - Vẽ năng khiếu
Khối H05Ngữ Văn - KHXH - Vẽ năng khiếu
Khối H06Ngữ Văn - giờ Anh - Vẽ mỹ thuật
Khối H07Toán - Hình họa - Trang trí
Khối H08Ngữ Văn - lịch sử - Vẽ mỹ thuật

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2022 khối K

Đây là khối dành riêng cho những thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cho hoặc cđ và ước ao học liên thông lên Đại học. Đây cũng chính là khối nhất không được chia thành nhiều khối không giống nhau.

Theo đó khối K bao gồm các môn là: Toán - thứ Lý - Môn chăm ngành.

Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 khối M

Khối thiMôn thi
Khối M00Ngữ Văn - Toán - Đọc diễn cảm - Hát
Khối M01Ngữ Văn - lịch sử vẻ vang - Năng khiếu
Khối M02Toán - năng khiếu sở trường 1 (hát, nói chuyện) - năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Khối M03Ngữ Văn - năng khiếu 1 (hát, nói chuyện) - năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Khối M04Toán - năng khiếu sở trường 2 (đọc diễn cảm) - Hát Múa
Khối M09Toán - Năng khiếu thiếu nhi 1 (hát, kể chuyện) - Năng khiếu mầm non 2 (đọc diễn cảm)
Khối M10Toán - giờ đồng hồ Anh - năng khiếu sở trường 1 (hát, kể chuyện)
Khối M11Ngữ Văn - năng khiếu báo chí - tiếng Anh
Khối M13Toán - Sinh - Năng khiếu
Khối M14Ngữ Văn - năng khiếu báo chí - Toán
Khối M15Ngữ Văn - năng khiếu sở trường báo chí - tiếng Anh
Khối M16Ngữ Văn - năng khiếu báo chí - Lý
Khối M17Ngữ Văn - năng khiếu sở trường báo chí - lịch Sử
Khối M18Ngữ Văn - Năng khiếu ảnh báo chí - Toán
Khối M19Ngữ Văn - Năng khiếu ảnh báo chí - giờ Anh
Khối M20Ngữ Văn - Năng khiếu hình ảnh báo chí - Lý
Khối M21Ngữ Văn - Năng khiếu ảnh báo chí - định kỳ Sử
Khối M22Ngữ Văn - năng khiếu quay phim tivi - Toán
Khối M23Ngữ văn - năng khiếu quay phim vô tuyến - giờ Anh
Khối M24Ngữ văn - năng khiếu sở trường quay phim vô tuyến - Lý
Khối M25Ngữ văn - năng khiếu quay phim truyền ảnh - lịch Sử

Mã tổng hợp môn xét tuyển 2022 khối N

Khối thiMôn thi
Khối N00Ngữ Văn - năng khiếu âm nhạc 1 (hát, xướng âm) - năng khiếu sở trường âm nhạc 2 (thẩm âm, tiết tấu)
Khối N01Ngữ Văn - Xướng âm - biểu diễn nghệ thuật
Khối N02Ngữ Văn - ký kết xướng âm - Hát hoặc trình diễn nhạc cụ
Khối N03Ngữ Văn - Ghi âm, xướng âm - siêng môn
Khối N04Ngữ Văn - năng khiếu thuyết trình - Năng khiếu
Khối N05Ngữ Văn - phát hành kịch bạn dạng sự kiện - Năng khiếu
Khối N06Ngữ Văn - Ghi âm, xướng âm - siêng môn
Khối N08Ngữ Văn - Hòa thanh - trở nên tân tiến chủ đề và phổ thơ
Khối N09Ngữ Văn - Hòa thanh - Bốc thăm đề chỉ đạo tại chỗ

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2022 khối R

Khối thiMôn thi
Khối R00Ngữ Văn - lịch sử - năng khiếu sở trường báo chí
Khối R01Ngữ Văn - Địa Lý - năng khiếu sở trường biểu diễn nghệ thuật
Khối R02Ngữ Văn - Toán - năng khiếu sở trường biểu diễn nghệ thuật
Khối R03Ngữ Văn - giờ đồng hồ Anh - năng khiếu sở trường biểu diễn nghệ thuật
Khối R04Ngữ Văn - năng khiếu biểu diễn nghệ thuật - Năng khiếu kiến thức văn hóa, buôn bản hội, nghệ thuật
Khối R05Ngữ Văn - tiếng Anh - Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông

Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 khối S

Khối thiMôn thi
Khối S00Ngữ Văn - năng khiếu sân khấu điện hình ảnh 1 - năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
Khối S01Toán - năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 - năng khiếu sân khấu điện hình ảnh 2

Trong đó:

Năng năng khiếu sân khấu điện hình ảnh 1 gồm:

Sáng tác tiêu phẩm điện ảnh (chuyên ngành biên kịch)Phân tích bộ phim truyền hình (chuyên ngành quay phim, biên tập, phê bình năng lượng điện ảnh, đạo diễn, âm thanh, technology dựng phim)Phân tích vật phẩm nhiếp ảnh (ngành nhiếp ảnh)Viết bài xích phân tích vở diễn (ngành lý luận và phê bình sảnh khấu)Thiết kế âm thanh, ánh sáng (chuyên ngành đạo diễn âm thanh, ánh sáng)Đề cương kịch bạn dạng lễ hội (chuyên ngành đạo diễn sự kiện lễ hội)

Năng năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 gồm:

Thi vấn đáp (chuyên ngành lý luận phê bình, đạo diễn, biên kịch, dựng phim, âm thanh)Chụp hình ảnh (chuyên ngành quay phim, nhiếp ảnh)Biểu diễn tè phẩm (chuyên ngành diễn viên kịch)Hát theo đề thi nhạc chăm ngành, bình chọn thẩm âm, huyết tấu cảm, múa những động tác (chuyên ngành diễn viên chèo, tuồng, rối, cải lương)Diễn theo đề thi (chuyên ngành biên đạo múa, huấn luyện và đào tạo múa)

Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn 2022 khối T

Khối thiMôn thi 
Khối T00Toán - Sinh - năng khiếu sở trường thể dục thể thao
Khối T01Toán - Ngữ Văn - năng khiếu sở trường thể dục thể thao
Khối T02Ngữ Văn - Sinh - Năng khiếu thể thao thể thao
Khối T03Ngữ Văn - Địa Lý - Năng khiếu thể dục thể thao
Khối T04Toán - Lý - Năng khiếu thể dục thể thao thể thao
Khối T05Ngữ Văn - GDCD - Năng khiếu thể dục thể thao thể thao

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2022 khối V

Khối thiMôn thi
Khối V00Toán - Lý - Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V02Toán - Ngữ Văn - Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V03Vẽ mỹ thuật - Toán - giờ Anh
Khối V04Ngữ Văn - Lý - Vẽ mỹ thuật
Khối V05Toán - Địa Lý - Vẽ mỹ thuật
Khối V06Toán - Địa Lý - Vẽ mỹ thuật
Khối V07Toán - giờ đồng hồ Đức - Vẽ mỹ thuật
Khối V08Toán - tiếng Nga - Vẽ mỹ thuật
Khối V09Toán - giờ Nhật - Vẽ mỹ thuật
Khối V10Toán - giờ Pháp - Vẽ mỹ thuật
Khối V11Toán - tiếng Trung - Vẽ mỹ thuật

Trên đấy là danh sách những mã tổng hợp môn xét tuyển đh 2022 chuẩn nhất để các bạn tham khảo. Hy vọng rằng những share này của shop chúng tôi sẽ có ích với bạn. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết.

Đừng quên thường xuyên truy vấn website META.vn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích chúng ta nhé.

Để gồm thể ngừng mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học tập năm 2023, thí sinh cần phải biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được giải pháp chung của bộ GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp các thí sinh lựa chọn ngành nghề dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có chân thành và ý nghĩa như vắt nào ?

Mã tổ hợp môn là những ký hiệu phân biệt khối thi bao hàm chữ cùng số. Phần chữ để nhận ra khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để phân biệt tổ phù hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được luật pháp theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên giúp các em học tập sinh dễ ợt lựa chọn chính xác khối thi hơn.

Xem thêm: Ứng dụng sửa ảnh cho iphone, giúp bạn có những tấm hình siêu đỉnh

*
Mã tổ hợp xét tuyển các môn thi năm 2023

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển chọn vào đại học năm 2023

Trong phiếu đăng ký thi THPT nước nhà không thể thiếu hụt mã tổng hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy các thí sinh rất cần được ghi nhớ được mã này bao gồm các tổng hợp xét tuyển mà các thầy cô hỗ trợ tư vấn đăng cam kết xét tuyển Cao đẳng Dược dùng Gòn sẽ tổng đúng theo như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học tập khối A tất cả 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, đồ lí, Hóa học
A01: Toán, trang bị lí, giờ Anh
A02: Toán, vật lí, Sinh học
A03: Toán, trang bị lí, kế hoạch sử
A04: Toán, thứ lí, Địa lí
A05: Toán, Hóa học, kế hoạch sử
A06: Toán, Hóa học, Địa lí
A07: Toán, định kỳ sử, Địa lí
A08: Toán, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dân
A09: Toán, Địa lý, giáo dục đào tạo công dân
A10: Toán, Lý, giáo dục công dân
A11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dân
A12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH xã hội
A14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa lí
A15: Toán, KH từ nhiên, giáo dục đào tạo công dân
A16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ văn
A17: Toán, trang bị lý, khoa học xã hội
A18: Toán, Hóa học, khoa học xã hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học xét tuyển cao đẳng, đh khối B bao gồm 01 môn toán học, 01 môn sinh học cùng 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B01: Toán, Sinh học, lịch sử
B02: Toán, Sinh học, Địa lí
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
B04: Toán, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dân
B05: Toán, Sinh học, công nghệ xã hội
B08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay còn gọi là khối Văn bao gồm 01 môn Ngữ Văn và 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí
C01: Ngữ văn, Toán, đồ gia dụng lí
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
C03: Ngữ văn, Toán, kế hoạch sử
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
C05: Ngữ văn, đồ vật lí, Hóa học
C06: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Sinh học
C07: Ngữ văn, đồ lí, kế hoạch sử
C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh
C09: Ngữ văn, thứ lí, Địa lí
C10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sử
C12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sử
C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa
C14: Ngữ văn, Toán, giáo dục công dân
C15: Ngữ văn, Toán, khoa học xã hội
C16: Ngữ văn, đồ vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
C17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân
C19 Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục công dân
C20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển khối D

Khối D bao gồm một môn ngoại ngữ và 2 môn học khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh
D02: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nga
D03: Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán, giờ Trung
D05: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Đức
D06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nhật
D07: Toán, Hóa học, tiếng Anh
D08: Toán, Sinh học, tiếng Anh
D09: Toán, lịch sử, giờ đồng hồ Anh
D10: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Anh
D11: Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ Anh
D12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh
D13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
D14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Anh
D15: Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh
D16: Toán, Địa lí, giờ Đức
D17: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Nga
D18: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật
D19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp
D20: Toán, Địa lí, tiếng Trung
D21: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Đức
D22: Toán, Hóa học, tiếng Nga
D23: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Nhật
D24: Toán, Hóa học, tiếng Pháp
D25: Toán, Hóa học, tiếng Trung
D26: Toán, đồ dùng lí, giờ Đức
D27: Toán, đồ vật lí, tiếng Nga
D28: Toán, thiết bị lí, giờ Nhật
D29: Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ Pháp
D30: Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ Trung
D31: Toán, Sinh học, tiếng Đức
D32: Toán, Sinh học, giờ Nga
D33: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nhật
D34: Toán, Sinh học, giờ Pháp
D35: Toán, Sinh học, tiếng Trung
D41: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Đức
D42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
D43: Ngữ văn, Địa lí, giờ Nhật
D44: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp
D45: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Trung
D52: Ngữ văn, thứ lí, giờ đồng hồ Nga
D54: Ngữ văn, đồ vật lí, tiếng Pháp
D55: Ngữ văn, đồ lí, giờ đồng hồ Trung
D61: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Đức
D62: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Nga
D63: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ Nhật
D64: Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Pháp
D65: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Trung
D66: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Anh
D68: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Nga
D69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Nhật
D70: Ngữ Văn, giáo dục công dân, tiếng Pháp
D72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh
D73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Đức
D74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Nga
D75 Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ Nhật
D76: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ Pháp
D77: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Trung
D78: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Anh
D79: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ Đức
D80: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Nga
D81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ Nhật
D82: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Pháp
D83: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ đồng hồ Trung
D84: Toán, giáo dục công dân, giờ Anh
D85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Đức
D86: Toán, giáo dục công dân, giờ Nga
D87: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Pháp
D88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nhật
D90: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh
D91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp
D92: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Đức
D93: Toán, khoa học tự nhiên, giờ Nga
D94: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Nhật
D95: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ Trung
D96: Toán, kỹ thuật xã hội, Anh
D97: Toán, khoa học xã hội, tiếng Pháp
D98: Toán, công nghệ xã hội, giờ Đức
D99: Toán, công nghệ xã hội, giờ Nga

Tổng phù hợp 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đây là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Các khối này được hotline là khối năng khiếu bao hàm từ 1 đến 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ
H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
H04: Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếu
H05: Ngữ văn, công nghệ xã hội, Vẽ Năng khiếu
H06: Ngữ văn, giờ Anh,Vẽ mỹ thuật
H07: Toán, Hình họa, Trang trí
H08: Ngữ văn, định kỳ sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01: Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếu
M02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
M09: Toán, NK mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, tiếng Anh
M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu
M14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, Toán
M15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ Anh
M16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, trang bị lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, kế hoạch sử
M18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, Toán
M19: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ đồng hồ Anh
M20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, vật lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kế hoạch sử
M22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
M23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ đồng hồ Anh
M24: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, đồ lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, định kỳ sử
Danh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển N (ngữ văn và 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, trình diễn nghệ thuật
N02: Ngữ văn, cam kết xướng âm, Hát hoặc màn trình diễn nhạc cụ
N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
N04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếu
N05: Ngữ Văn, chế tạo kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
N08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải cách và phát triển chủ đề với phổ thơ
N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗ
Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu báo chí
R01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật
R02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật
R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thao
T01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu thể dục thể thao
T02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thao
T03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thao
T04: Toán, Lý, năng khiếu thể dục thể thao
T05: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thao
Danh sách những mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ và 2 môn khác)V00: Toán, đồ vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02: VẼ MT, Toán, giờ Anh
V03: VẼ MT, Toán, Hóa
V05: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Vẽ mỹ thuật
V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07: Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
V08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
V09: Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11: Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng hòa hợp mã tổng hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT tổ quốc năm 2023 nhưng mà thí sinh cần được ghi nhớ, hãy ghi đúng chuẩn mã tổng hợp xét tuyển cơ mà thí sinh đăng ký lựa chọn.