Giới thiệu
Cơ sở vật chất
Đào tạo
Đại học chính quy
Sau Đại học
Thạc sĩ
Tiến sĩ
Đảm bảo chất lượng
Kiểm định chất lượng
SV-HV-NCSNghiên cứu & Hợp tác
Nghiên cứu
Các Dự Án
Thư viện
Liên hệ

Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Tìm cán bộ hướng dẫn.

Bạn đang xem: Format luận văn đại học cần thơ

Điền vào “Phiếu đăng ký thực hiện hiện luận văn tốt nghiệp” và xin ý kiến, xác nhận của Trưởng Bộ môn.

Trước học kỳ tiến hành luận văn tốt nghiệp tối thiểu 1 tháng.

- SV điền phiếu theo Mẫu 1.

- Xem xét các trường hợp SV đăng ký CBHD ngoài - Bộ môn để tư vấn thêm cho sinh viên.

- Xem xét số lượng SV/CBHD để đảm bảo hỗ trợ tốt cho sinh viên.

2

Viết Đề cương luận văn tốt nghiệp và thảo luận với CBHD.

Tuần 1

(Của học kỳ thực hiện luận văn).

- Sau khi đã tìm được CBHD và xác định được hướng nghiên cứu. Đề cương được viết theo Mẫu 2

Thực hiện định dạng theo Mẫu 5

3

Bảo vệ đề cương trước hội đồng xét luận văn tốt nghiệp.

Tuần 2

- Nộp đề cương 03 ngày trước ngày bảo vệ (3 quyền).

- Chuẩn bị bài báo cáo bằng chương trình Powerpoint.

4

Thực hiện các nội dung trong đề cương đã được xét duyệt.

Tuần 3-18

- SV phải thực hiện đầy đủ nội dung đã được xét duyệt trong đề cương luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp được viết theo Mẫu 3.

Thực hiện định dạng theo Mẫu 5

5

Báo cáo tiến độ giữa kỳ.

Tuần 12

- SV làm báo cáo tiến độ và gửi thư ký Bộ môn (Theo Mẫu 4).

6

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp.

Tuần 18

- Thư ký ghi lại góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa theo nội dung góp ý.

7

Chỉnh sửa theo góp ý hội đồng.

Tuần 19

- Hình thức luận văn phải được trình bày theo mẫu qui định Mẫu 5

8

Trình luận văn đã được chỉnh sửa cho thành viên hội đồng ký vào trang “Phê duyệt của Hội đồng” và nộp lại Bộ môn (1 quyển).

Tuần 19

- Ký tên vào danh sách nộp luận văn.

- Khi trình hội đồng ký cần chỉ rõ những nội dung đã chỉnh sửa (kèm theo biên bản điều chỉnh theo góp ý của hội đồng - Mẫu 6).

Luận văn tốt nghiệp đại học Cần Thơ luôn dành được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Chính vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, Luận văn 24 sẽ chia sẻ cho bạn top đề tài thú vị, cách viết đề cương và 10 mẫu hay nhất 2022. Kèm theo đó là format luận văn CTU chuẩn xác nhất!


1. 10 mẫu luận văn đại học Cần Thơ Tuyển chọn 2022 2. Cách viết đề cương luận văn kèm mẫu chi tiết 2.1. Đề cương sơ bộ 2.2. Đề cương chi tiết 3. Format luận văn đại học Cần Thơ chuẩn 3.2. Văn phong, trình bày

1. 10 mẫu luận văn đại học Cần Thơ Tuyển chọn 2022

1.1. Mẫu luận văn đại học Cần Thơ hay 

a) Đề tài: Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành thông tin học trường Đại học Cần Thơ.

b) Đánh giá 

Bài viết muốn đánh giá chất lượng tìm hiểu và sử dụng nguồn tài liệu để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp ngày nay. Thông qua việc khảo sát và đánh giá được chỉ số chất lượng được mô tả trên sơ đồ. 

c) Link tải:

1.1. Mẫu luận văn tốt nghiệp đại học Cần Thơ hay.docx

1.2. Mẫu luận văn tốt nghiệp đại học Cần Thơ khoa kinh tế

*
*
*
*
*
*
Format luận văn đại học Cần Thơ

3.1. Quy định chung về cấu trúc 

Luận văn tốt nghiệp được trình bày cấu trúc với thứ tự sau:

(1) Trang bìa

(2) Trang phụ bìa

(3)  Lời cam đoan và thông tin cá nhân

(4) Xác nhận và nhận xét của Cán bộ hướng dẫn

(5) Xác nhận và nhận xét của cơ quan nơi SV thực tập LVTN

(6) Lời cảm ơn

(7) Tóm tắt: Tóm tắt đề tài (dẫn nhập lý do, mục tiêu, phương pháp và kết quả; khoảng 1 trang)

(8) Biên bản hội đồng đề cương

(9) Mục lục

Mục lục các nội dung chính (tiêu đề và trang số). Mục lục bảng biểu (tên bảng biểu và trang số). Mục lục hình, hình vẽ và đồ thị (theo số thứ tự; tên hình, hình vẽ hay đồ thị; và trang số). Danh mục chữ viết tắt (nếu chữ viết tắt được lập lại nhiều lần, theo thứ tự ABC, ưu tiên cho chữ in).

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Lược khảo tài liệu

Chương 3: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (Ngoài các nội dung cần có, phần cuối của phụ lục phải có đề cương chi tiết đã được phê duyệt của đề tài)

3.2. Văn phong, trình bày 

Luận văn tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không vết tẩy xóa, không có sai sót về chính tả và tuân thủ theo các quy định chung.

a) Chương, đánh số chương và mục:

Kết thúc chương, muốn sang chương mới phải sang một trang khác.Tựa được đặt bên dưới chữ chương. Chữ chương và tựa phải viết hoa, in đậm và đặt ở giữa trang.Số thứ tự chương được đánh bằng hệ thống số Ả Rập (1,2,3…)Số thứ tự mục cũng được đánh bằng hệ thống số Ả Rập (1.1, 1.2…; 2.1, 2.2;…; 3.1, 3.2…). Các tiểu mục nhỏ tiếp theo nếu có sử dụng các chữ a., b., c.,… Nên hạn chế việc sử dụng các dấu trang trí ở đầu câu.b) Đánh số trangĐược đánh số trang theo hệ thống số Ả Rập (1,2,3..).Trang 1 bắt đầu từ phần mở đầu và kết thúc ở phần kết luận, số được đặt căn giữa và ở cuối trang.c) Khoảng cách dòngBài luận văn có khoảng cách dòng là 1.3.Nếu chỉ có ít nhất một dòng ở dưới tựa mục cuối trang thì không để tựa.d) Số trang và khổ giấyLuận văn có số trang tối thiểu là 35 trang (tính từ phần mở đầu đến phần kết luận).Khổ giấy A4 (210mm x 297mm).Quy định cách trình bày bìa luận văn: Bằng giấy cứng màu xanh dương và phải trình bày theo mẫu hướng dẫn.e) Header và FooterPhần Header thì ghi tên đề tài.Phần Footer thì ghi tên giảng viên hướng dẫn, tên sinh viên thực hiện, số trang (phần được yêu cầu đánh số trang)Hai phần này được sử dụng cỡ chữ 13, chữ thường, in nghiêng, đậm.

3.3. Ngôn ngữ 

Toàn bộ nội dung luận văn phải được soạn thảo bằng vi tính với kiểu chữ (font) “Times New Roman” của chương trình Microsoft Word với cỡ chữ (size) là 13, giãn dòng là multiple 1.2.Nội dung luận văn được bố trí cách lề trái 3cm, lề phải là 2cm, lề trên và lề dưới là 2,5 cm.Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. 

3.4. Chương, bảng biểu, công thức 

Việc đánh số bảng biểu, hình, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Bộ NN & PTNT, 2006”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.Đầu đề (tên) của bảng biểu ghi phía trên bảng canh lề trái, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình, canh lề giữa. Đề đề bảng và hình được in đậm.Thông thường, những bản ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay ở phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên hoặc dẫn dắt tên bảng khi nhận xét hoặc giải thích bảng khi được lập lại nơi nào đó trong luận văn (ví dụ “… được nêu trong Bảng 4.2” hoặc “xem Hình 3.1” mà không được viết “ … được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”).Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ thông tin cần thiết. 

3.5. Trích dẫn tài liệu tham khảo

Quy định về tài liệu tham khảo và cách trích dẫn: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục “Tài liệu tham khảo” của luận văn. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) nên chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu rõ ràng.Phần lược khảo tài liệu chỉ trích dẫn các nội dung có liên quan mật thiết đến nội dung chính của đề tài, nhằm giúp cho người đọc thuận lợi trong việc tiếp cận với các vấn đề chính của luận văn. Khuyến cáo không lược khảo và trích dẫn tài liệu tràn lan và không liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Xem thêm: Tài Liệu Học Tiếng Hàn Sơ Cấp, Trọn Bộ Sách Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Từ 1

Bạn có thể tham khảo thêm Cách trích dẫn tài liệu tham khảo từ luận văn 24 biên soạn để nắm hiểu và hình dung cách thức trình bày nhé. 

4. 10 mẫu đề tài đại học Cần Thơ thú vị 2022

Khảo sát nhu cầu tín dụng của sinh viên đại học Cần Thơ với hệ thống ngân hàng thương mại.Hoạch định các chiến lược phát triển dịch vụ tại Trung tâm học liệu ở trường đại học Cần Thơ.Quản lý nhà nước về giáo dục đại học – thực tiễn tại trường đại học cần thơ. Thực trạng và các giải pháp đảm bảo thực hiện xử lý kỷ luật công chức tại Trường đại học Cần Thơ. Lập trình công nghệ máy tính hướng đối tượng C ++ tại trường Đại học Cần Thơ.Thực tiễn đánh giá về Hóa bảo vệ thực vật tại trường đại học Cần Thơ.Phương pháp dạy học phần hội thoại trong chương trình ngữ văn 8 tại đại học Cần Thơ.Vận dụng các kiến thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng đời sống mới đối với sinh viên đại học Cần Thơ.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc học lấy chứng chỉ anh ngữ của sinh viên khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh tại trường đại học Cần Thơ.Tuyển chọn các dòng lúa có sự triển vọng tăng năng suất cao và phẩm chất tốt tại nông trại khu II – trường đại học Cần Thơ.

Trên đây là bài viết được luận văn 24 tổng hợp và chia sẻ Top mẫu, đề cương và Format luận văn đại học Cần Thơ 2022. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp ích đến các bạn thực hiện khóa luận văn tốt nghiệp hoàn hảo và tốt nhất.