Giáo trình cấu trúc dữ liệu và lời giải – Đinh to gan lớn mật Tường

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này trình bày các vụ việc cơ bản, quan trọng đặc biệt nhất của cấu trúc dữ liệu (CTDL) với thuật toán đã được lời khuyên trong IEEE/ACM computing curricula, theo ý kiến hiện đại.

Bạn đang xem: Tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật c++

Khi xây cất thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải áp dụng các đối tượng người sử dụng dữ liệu và những phép toán trên các đối tượng người sử dụng dữ liệu ở tại mức độ trừu tượng. Một trong các nội dung bao gồm của sách này là nghiên cứu và phân tích các kiểu tài liệu trừu tượng (KDLTT) và các CTDL để cài đặt các KDLTT. KDLTT đặc biệt nhất là tập động (một tập đối tượng người tiêu dùng dữ liệu với các phép toán search kiếm, xen, loại, …), KDLTT này được sử dụng thoáng rộng nhất trong số chương trình ứng dụng. Những KDLTT cơ bản khác đã được nghiên cứu và phân tích là : danh sách, phòng xếp, sản phẩm đợi, mặt hàng ưu tiên, từ điển, …


Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đinh dạn dĩ Tường

Phần 1. Các cấu tạo dữ liệu cơ bản 12

Chương 1. Sự trừu tượng hoá tài liệu 13

1.1. Màn trình diễn dữ liệu trong những ngôn ngữ thiết kế 131.2. Sự trừu tượng hoá tài liệu 17

1.3. Kiểu tài liệu trừu tượng 211.3.1. Đặc tả kiểu dữ liệu trừu tượng 211.3.2. Cài đặt kiểu tài liệu trừu tượng 23

1.4. Thiết lập kiểu tài liệu trừu tượng trong C 261.5. Triết lý cài đặt 30

Chương 2. Kiểu tài liệu trừu tượng và các lớp C ++ 34

2.1. Lớp và những thành phần của lớp 342.2. Các hàm thành phần 36

2.2.1. Hàm kiến thiết và hàm huỷ 362.2.2. Các tham vươn lên là của hàm 382.2.3. Định nghĩa lại các phép toán 41

2.3. Cách tân và phát triển lớp setup kiểu dữ liệu trừu tượng 452.4. Lớp khuôn 55

2.4.1. Lớp côngtơnơ 552.4.2. Hàm khuôn 652.4.3. Lớp khuôn 67

2.5. Những kiểu dữ liệu trừu tượng đặc biệt 74

Chương 3. Sự vượt kế 77

3.1. Các lớp dẫn xuất 773.2. Hàm ảo với tính đa hình 843.3. Lớp các đại lý trừu tượng 88

Chương 4. Danh sách

4.1. Kiểu tài liệu trừu tượng list 984.2. Thiết đặt danh sách bởi vì mảng 1014.3. Setup danh sách vị mảng rượu cồn 1094.4. Thiết lập tập động do danh sách. Tìm kiếm kiếm tuần tự và tìm tìm nhị phân 117

4.4.1. Cài đặt bởi list không được sắp. Tra cứu kiếm tuần từ bỏ 1174.4.2. Setup bởi list được sắp. Tìm kiếm kiếm nhị phân 120

4.5. Ứng dụng 126

Chương 5. Danh sách link 137

5.1. Bé trỏ và cấp phát động bộ nhớ 1375.2. Cấu tạo dữ liệu danh sách liên kết 1415.3. Các dạng danh sách link khác 148

5.3.1. Danh sách links vòng tròn 1485.3.2. Danh sách link có đầu đưa 1505.3.3. Danh sách liên kết kép 151

5.4. Thiết đặt danh sách vị danh sách liên kết 1545.5. So sánh hai cách thức cài đặt danh sách 1625.6. Setup tập động vị danh sách link 164

Chương 6. Chống xếp 168

6.1. Kiểu dữ liệu trừu tượng phòng xếp 1686.2. Setup ngăn xếp vì chưng mảng 1696.3. Thiết lập ngăn xếp bởi vì danh sách links 1726.4. Biểu thức vết ngoặc phù hợp 1766.5. Đánh giá bán biểu thức số học tập 178

6.5.1. Đánh giá chỉ biểu thức postfix 1786.5.2. Gửi biểu thức infix thành postfix 1806.6. Phòng xếp và đệ quy 183

Chương 7. Hàng đợi 187

7.1. Kiểu tài liệu trừu tượng hàng ngóng 1877.2. Thiết lập hàng đợi do mảng 1887.3. Cài đặt hàng đợi bởi danh sách link 1947.4. Mô rộp hệ chuẩn bị hàng 298

Chương 8. Cây 203

8.1. Những khái niệm cơ phiên bản 2048.2. Chuẩn y cây 2098.3. Cây nhị phân 2138.4. Cây tra cứu kiếm nhị phân 220

8.4.1. Cây tra cứu kiếm nhị phân 2208.4.2. Những phép toán tập cồn trên cây tìm kiếm nhị phân 223

8.5. Thiết lập tập động bởi cây tìm kiếm kiếm nhị phân 2318.6. Thời gian thực hiện các phép toán tập cồn trên cây tìm kiếm nhị phân 237

Chương 9. Bảng băm 242

9.1. Cách thức băm 2429.2. Các hàm băm 245

9.2.1. Phương thức chia 2459.2.2. Cách thức nhân 2469.2.3. Hàm băm cho những giá trị khoá là xâu ký kết tự 246

9.3. Các phương pháp giải quyết va chạm 248

9.3.1. Phương thức định showroom mở 2489.3.2. Phương pháp tạo dây chuyền sản xuất 253

9.4. Setup bảng băm địa chỉ cửa hàng mở 2549.5. Setup bảng băm dây chuyền 2609.6. Hiệu quả của phương thức băm 265

Chương 10. Sản phẩm ưu tiên 269

10.1. Kiểu tài liệu trừu tượng mặt hàng ưu tiên 26910.2. Các phương pháp đơn giản thiết lập hàng ưu tiên 270

10.2.1. Setup hàng ưu tiên bởi danh sách 27010.2.2. Cài đặt hàng ưu tiên do cây tìm kiếm kiếm nhị phân 271

10.3. Cây thiết bị tự phần tử 272

10.3.1.Các phép toán sản phẩm ưu tiên trên cây sản phẩm công nghệ tự bộ phận 27310.3.2. Desgin cây máy tự thành phần 278

10.4. Setup hàng ưu tiên vì cây thứ tự phần tử 28210.5. Nén dữ liệu và mã Huffman 287

Phần 2. Các cấu trúc dữ liệu cao cấp 296

Chương 11. Những cây kiếm tìm kiếm cân đối 297

11.1. Các phép xoay 29711.2. Cây AVL 298

11.2.1.Các phép toán tập cồn trên cây AVL 30111.2.2.Cài để tập động vị cây AVL 309

11.3. Cây đỏ – black 31511.4. Cấu tạo dữ liệu tự điều chỉnh 32711.5. Phân tích trả dần 32811.6. Cây tán loe 330

11.6.1.Các phép toán tập cồn trên cây tán loe 33611.6.2.Phân tích trả góp 338

Chương 12. Mặt hàng ưu tiên với phép toán hợp độc nhất vô nhị 341

12.1. Sản phẩm ưu tiên với phép toán hợp độc nhất 34112.2. Những phép toán hợp tuyệt nhất và giảm khoá trên cây vật dụng tự thành phần 34212.3. Cây nghiêng 342

12.3.1.Các phép toán hàng ưu tiên trên cây nghiêng 34312.3.2.Phân tích mua trả góp 348

Chương 13. Họ các tập không cắt nhau 352

13.1. Kiểu tài liệu trừu tượng họ các tập không cắt nhau 35213.2. Setup đơn giản 35313.3. Cài đặt bởi cây 354

13.3.1.Phép phù hợp theo trọng số 35713.3.2.Phép search với nén con đường 360

13.4. Ứng dụng 362

13.4.1.Vấn đề tương tự 36313.4.2.Tạo ra mê lộ 364

Chương 14. Các cấu tạo dữ liệu đa chiều 367

14.1. Những phép toán trên các dữ liệu nhiều chiều 36714.2. Cây k – chiều 368

14.2.1.Cây 2 – chiều 36914.2.2.Cây k – chiều 377

14.3. Cây tứ phân 37814.4. Cây tứ phân MX 382

Phần 3. Thuật toán 388

Chương 15. đối chiếu thuật toán 389

15.1. Thuật toán và các vấn đề liên quan 38915.2. Tính hiệu quả của thuật toán 39115.3. Ký hiệu ô bự và biểu diễn thời gian chạy vày ký hiệu ô khủng 394

15.3.1.Định nghĩa ký kết hiệu ô phệ 39415.3.2.Biểu diễn thời hạn chạy của thuật toán 395

15.4. Đánh giá thời gian chạy của thuật toán 398

15.4.1.Luật tổng 39815.4.2.Thời gian chạy của các lệnh 399

15.5. Phân tích các hàm đệ quy 402

Chương 16. Những chiến lược kiến thiết thuật toán 409

16.1. Phân chia – để – trị 409

16.1.1.Phương pháp thông thường 40916.1.1.Tìm max cùng min 411

16.2. Thuật toán đệ quy 41316.3. Quy hoạch động 418

16.3.1.Phương pháp tầm thường 41816.3.2.Bài toán sắp xếp những đồ thiết bị vào balô 41916.3.3.Tìm dãy nhỏ chung của hai hàng số 421

16.4. Con quay lui 422

16.4.1.Tìm kiếm vét can 42216.4.2.Quay lui 42416.4.3.Kỹ thuật tảo lui để giải câu hỏi tối ưu 430

16.5. Chiến lược tham ăn uống 432

16.5.1.Phương pháp phổ biến 43216.5.2.Thuật toán tham ăn cho việc người bán hàng 43316.5.3.Thuật toán tham ăn uống cho vấn đề balô 434

16.6. Thuật toán thiên nhiên 435

Chương 17. Sắp xếp 443

17.1. Các thuật toán sắp xếp dễ dàng và đơn giản 444

17.1.1.Sắp xếp chắt lọc 44417.1.2.Sắp xếp xen vào 44617.1.3.Sắp xếp nổi bong bóng 447

17.2. Sắp xếp hoà nhập 44817.3. Thu xếp nhanh 45217.4. Sắp xếp sử dụng cây sản phẩm công nghệ tự thành phần 459

Chương 18. Các thuật toán thiết bị thị 464

18.1. Một trong những khái niệm cơ bản 46418.2. Màn biểu diễn đồ thị 466

18.2.1.Biểu diễn đồ vật thị vị ma trận kề 46618.2.2.Biểu diễn thiết bị thị bởi list kề 468

18.3. Đi qua đồ vật thị 469

18.3.1.Đi qua đồ vật thị theo chiều rộng 46918.3.2. Đi qu vật dụng thị theo độ sâu 472

18.4. Đồ thị triết lý không có quy trình và bố trí topo 47718.5. Đường đi ngắn tuyệt nhất 480

18.5.1.Đường đi ngắn nhất từ một đỉnh mối cung cấp 48018.5.2. Đường đi ngắn duy nhất giữa đều cặp đỉnh 485

18.6. Cây bao che ngắn độc nhất 488

18.6.1.Thuật toán Prim 48918.6.2.Thuật toán Kruskal 493

Chương 19. Các bài toán NP – khó khăn và NP – rất đầy đủ 501

19.1. Thuật toán không 1-1 định 50219.2. Những bài toán NP – cạnh tranh và NP – tương đối đầy đủ 50619.3. Một trong những bài toán NP – cực nhọc 509

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Một số có mang về Giải thuật cấu tạo dữ liệu mảng (Array)Danh sách links - Linked Lists
Ngăn xếp và Hàng đợi
Một số giải mã tìm kiếm
Một số giải mã sắp xếp
Cấu trúc tài liệu đồ thị (Graph)Cấu trúc tài liệu cây
Đệ qui (Recursion)Tài liệu xem thêm

Với các sinh viên chuyên lĩnh vực tin học tập thì các từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không thể là xa lạ. Đây là 1 trong những môn học đề nghị và đã là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên như thế nào nếu không có sự sẵn sàng kỹ lưỡng và dành phương pháp tiếp cận tích cực và lành mạnh cho môn học tập này. Vậy Cấu trúc dữ liệu là gì?

Cấu trúc dữ liệu là biện pháp lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có khối hệ thống để dữ liệu rất có thể được thực hiện một biện pháp hiệu quả.

Dưới đấy là danh sách các bài lí giải trong loạt bài cấu tạo dữ liệu với Giải thuật:

Mục lục kết cấu dữ liệu với giải thuật

Cấu trúc tài liệu là gì?

Một số khái niệm về Giải thuật


Cấu trúc tài liệu mảng (Array)

Danh sách link - Linked List

Ngăn xếp và Hàng đợi

Một số giải thuật tìm kiếm


Một số giải thuật sắp xếp

Cấu trúc tài liệu đồ thị (Graph)

Cấu trúc dữ liệu cây

Đệ qui (Recursion)

Loạt bài kết cấu dữ liệu với Giải thuật được viết dựa trên nguồn tài liệu quốc tế cùng với mày mò một số mối cung cấp tài liệu khác cộng với sự hiểu biết của phiên bản thân về Cấu trúc tài liệu và giải thuật, cho nên không tránh khỏi một vài thiếu sót. Nếu khách hàng đọc hay người hâm mộ có bất kỳ ý kiến góp phần nào thì mong những bạn bình luận ngay phần bên dưới trang để lũ mình kịp thời thay thế để có thể cung cấp cho cho các bạn loạt bài xích hướng dẫn Cấu trúc tài liệu và Giải thuật hoàn thiện nhất.

thptngoquyenhcm.edu.vn xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn học tốt !!!


Đã có phầm mềm Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên game android và i
OS.

Xem thêm: Cách sửa áo len bị rộng mới nhất 2023, cách sửa áo len bị rộng


*

*

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/thptngoquyenhcm.edu.vnteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.thptngoquyenhcm.edu.vn để thường xuyên theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của bọn chúng tôi.