Tại sao tội &#x
E1;c lại tồn tại? Điều g&#x
EC; đ&#x
E3; g&#x
E2;y ra những h&#x
E0;nh động bạo lực tởm ho&#x
E0;ng đ&#x
F3;?

Ng&#x
E3; giết hại bố mẹ đẻ, rồi đến trường với khẩu s&#x
FA;ng trường b&#x
E1;n tự động. Hắn đ&#x
E3; bắn chết v&#x
E0; bị thương 10 người kh&#x
E1;c trước lúc bị bắt. Đ&#x
EA;m 25/5/ 2002, 2 người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng bước v&#x
E0;o hiệu ăn Wendy, thủ đô new york với những khẩu s&#x
FA;ng ngắn. Ch&#x
FA;ng bắt tất cả nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n trong qu&#x
E1;n nằm &#x
FA;p mặt xuống s&#x
E0;n v&#x
E0; bắn thẳng v&#x
E0;o đầu những người v&#x
F4; tội kh&#x
F4;ng tấc sắt trong tay, 5 người vào số họ đ&#x
E3; chết ngay tại chỗ, 2 t&#x
EA;n s&#x
E1;t nh&#x
E2;n đ&#x
E3; bị bắt sau đ&#x
F3; v&#x
E0;i ng&#x
E0;y v&#x
E0; lĩnh &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh. Tổng số tiền ch&#x
FA;ng cướp được chỉ vỏn vẹn 2 nghìn đ&#x
F4; la.

Bạn đang xem: Tài liệu tâm lý tội phạm

Ng&#x
E0;y nay, những sự kiện tương tự kh&#x
F4;ng kh&#x
F3; kiếm tr&#x
EA;n c&#x
E1;c mặt b&#x
E1;o. Ch&#x
FA;ng g&#x
E2;y sự quan lại t&#x
E2;m đặc biệt của c&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng. Người ta thường đặt c&#x
E2;u hỏi: "Tại sao tội &#x
E1;c lại tồn tại? Điều g&#x
EC; đ&#x
E3; g&#x
E2;y ra những h&#x
E0;nh động bạo lực khiếp ho&#x
E0;ng đ&#x
F3;?"

Trong suốt qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E1;t triển của lo&#x
E0;i người, c&#x
E1;c nh&#x
E0; x&#x
E3; hội học, nh&#x
E0; nghi&#x
EA;n cứu, nh&#x
E0; t&#x
E2;m l&#x
FD; học vẫn kh&#x
F4;ng ngừng trăn trở để trả lời những c&#x
E2;u hỏi tr&#x
EA;n. Đ&#x
E3; xuất hiện v&#x
F4; v&#x
E0;n những học thuyết về tội &#x
E1;c tuy vậy thực sự c&#x
F3; gi&#x
E1; trị th&#x
EC; kh&#x
F4;ng nhiều, thậm ch&#x
ED; kh&#x
F4;ng &#x
ED;t trong số đ&#x
F3; sở hữu đậm chất m&#x
EA; t&#x
ED;n, duy cảm v&#x
E0; bịp bợm.

Những nghi&#x
EA;n cứu ban đầu

Năm 1764, gi&#x
E1;o sư người &#x
DD;, Cesare Beccaria (1738 - 1794) đ&#x
E3; viết một cuốn s&#x
E1;ch nhan đề "Những tiểu luận về tội &#x
E1;c v&#x
E0; trừng phạt". Những kiến giải của &#x
F4;ng vào cuốn s&#x
E1;ch với t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch mạng vào ng&#x
E0;nh tội phạm học. N&#x
F3; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n xa lạ với những học thuyết về tội &#x
E1;c đ&#x
E3; ra đời trước đ&#x
F3;. &#x
D4;ng mang đến rằng nhỏ người l&#x
E0; sinh vật c&#x
F3; l&#x
FD; tr&#x
ED; v&#x
E0; như vậy h&#x
E0;nh vi của con người l&#x
E0; kết quả của một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh suy luận logic. H&#x
E0;nh vi phạm tội đương nhi&#x
EA;n cũng tu&#x
E2;n theo quy luật tr&#x
EA;n. Tr&#x
EA;n cơ sở đ&#x
F3;, &#x
F4;ng khẳng định trừng phạt l&#x
E0; kh&#x
F4;ng bao giờ thừa đối với những kẻ phạm tội, tuy nhiên những biện ph&#x
E1;p trừng phạt đ&#x
F3; n&#x
EA;n được c&#x
F4;ng bố từ trước để những kẻ phạm tội biết ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c được những g&#x
EC; ch&#x
FA;ng sẽ phải nhận lúc g&#x
E2;y tội &#x
E1;c. Nối tiếp tư tưởng của Beccaria l&#x
E0; triết gia người Anh Jeremy Bentham (1748 - 1832). &#x
D4;ng đề ra thuyết ph&#x
E9;p t&#x
ED;nh kho&#x
E1;i lạc.

Theo &#x
F4;ng, con người phạm tội bởi họ mang đến rằng lợi &#x
ED;ch m&#x
E0; họ thu được từ h&#x
E0;nh động phạm tội lớn hơn những g&#x
EC; họ sẽ phải g&#x
E1;nh chịu sau n&#x
E0;y. &#x
D4;ng cũng đề cao h&#x
EC;nh phạt v&#x
E0; đến rằng cần đưa ra những form h&#x
EC;nh phạt sao để cho người d&#x
E2;n thấy được h&#x
E0;nh động phạm tội của họ kh&#x
F4;ng đ&#x
E1;ng so với c&#x
E1;i gi&#x
E1; phải trả.

Trong suốt thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học đều quy kết yếu tố di truyền ch&#x
ED;nh l&#x
E0; căn nguy&#x
EA;n của tội &#x
E1;c. Nhiều người mang lại rằng h&#x
E0;nh vi phạm tội c&#x
F3; li&#x
EA;n hệ mật thiết tới c&#x
E1;c đặc điểm sinh l&#x
FD; của cơ thể. Franz Gall (1758 - 1828) l&#x
E0; người đầu ti&#x
EA;n tr&#x
EC;nh b&#x
E0;y luận điểm n&#x
E0;y bằng phương ph&#x
E1;p khoa học. &#x
D4;ng tin rằng h&#x
EC;nh dạng của bộ n&#x
E3;o v&#x
E0; hộp sọ c&#x
F3; thể cho biết t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch cũng như qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E1;t triển t&#x
E2;m l&#x
FD; của một người. Theo l&#x
FD; thuy&#x
EA;&#x
F9;t của Gall, tr&#x
EA;n đầu một người c&#x
F3; từ 27 đến 38 khu vực c&#x
F3; li&#x
EA;n hệ tới những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch như hung hăng, th&#x
F9; hận, dối tr&#x
E1; hay đắm đuối bạo lực... Nếu những v&#x
F9;ng đ&#x
F3; ph&#x
E1;t triển hơn mức b&#x
EC;nh thường, người đ&#x
F3; sẽ c&#x
F3; xu hướng biểu lộ t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch m&#x
E0; n&#x
F3; đặc trưng. &#x
D4;ng cũng cho rằng những t&#x
EA;n tội phạm c&#x
F3; thể đ&#x
E3; phải chịu những thương tổn về n&#x
E3;o g&#x
E2;y ra sự ph&#x
E1;t triển th&#x
E1;i qu&#x
E1; của những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch như hiếu chiến hoặc ưa chống đối. Những thương tổn n&#x
E0;y c&#x
F3; thể xuất ph&#x
E1;t từ c&#x
E1;c yếu tố b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i như nghiện rượu, thủ d&#x
E2;m, bị h&#x
F4;n m&#x
EA; nhiều lần, học qu&#x
E1; nhiều khi c&#x
F2;n nhỏ tuổi hoặc qu&#x
E1; s&#x
F9;ng đạo. &#x
D4;ng gọi m&#x
F4;n khoa học mới n&#x
E0;y l&#x
E0; n&#x
E3;o tướng học. Gần như ngay lập tức, học thuyết của Gall được hoan ngh&#x
EA;nh nhiệt liệt. Người ta ca tụng v&#x
E0; truyền b&#x
E1; n&#x
F3; từ ch&#x
E2;u Mỹ tới ch&#x
E2;u &#x
C2;u. Thậm ch&#x
ED; n&#x
E3;o tướng học c&#x
F2;n được sử dụng tại c&#x
E1;c phi&#x
EA;n t&#x
F2;a như một phương thức luận tội. Người ta đề cao n&#x
F3; như một m&#x
F4;n nghệ thuật, một phương thuốc, một m&#x
F4;n khoa học ch&#x
ED;nh trị. Ngay lập tức cả Thomas Edison, nh&#x
E0; ph&#x
E1;t minh vĩ đại người Mỹ cũng đ&#x
E3; từng tin v&#x
E0;o n&#x
E3;o tướng học. &#x
D4;ng đ&#x
E3; ph&#x
E1;t biểu: "T&#x
F4;i kh&#x
F4;ng hề biết m&#x
EC;nh c&#x
F3; năng lực s&#x
E1;ng tạo cho đến khi n&#x
E3;o tướng học cho t&#x
F4;i biết điều đ&#x
F3;. T&#x
F4;i đ&#x
E3; trở th&#x
E0;nh một con người kh&#x
E1;c kể từ ng&#x
E0;y h&#x
F4;m đ&#x
F3;". Mặc dù nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng bao l&#x
E2;u sau., từ vị tr&#x
ED; một "m&#x
F4;n khoa học mới", n&#x
E3;o tướng học đ&#x
E3; bị xem như một thủ đoạn của bọn lang băm v&#x
E0; cấp tốc ch&#x
F3;ng biến mất khỏi đời sống x&#x
E3; hội. Khắp nơi xuất hiện những kẻ lừa đảo. Ch&#x
FA;ng sử dụng n&#x
E3;o tướng học như một c&#x
F4;ng cụ để kiếm tiền. Thậm ch&#x
ED; tại c&#x
E1;c rạp h&#x
E1;t tuyệt hội chợ c&#x
F2;n xuất hiện những chiếc m&#x
E1;y kỳ quặc. Người ta chụp l&#x
EA;n đầu kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng một chiếc mũ bằng kim loại, sau đ&#x
F3; m&#x
E1;y sẽ tự động đưa ra những kiến giải về t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch của họ. Một chiếc m&#x
E1;y như thế hiện vẫn được lưu giữ tại Viện bảo t&#x
E0;ng c&#x
E1;c thiết bị y tế đ&#x
E1;ng ngờ ở Minneapolis, Mỹ. đến đến giữa những năm 1930, nhiều nh&#x
E0; khoa học đồng loạt l&#x
EA;n tiếng phản b&#x
E1;c l&#x
FD; thuyết của Gall. Họ mang đến rằng n&#x
E3;o tướng học đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng t&#x
ED;nh đến việc c&#x
E1;c m&#x
F4; n&#x
E3;o mềm c&#x
F3; thể g&#x
E2;y ra sự lồi l&#x
F5;m tr&#x
EA;n hộp sọ. Th&#x
EA;m nữa, mỗi nh&#x
E0; n&#x
E3;o tướng học lại đưa ra một bản đồ rất kh&#x
E1;c nhau về c&#x
E1;c v&#x
F9;ng tr&#x
EA;n hộp sọ thể hiện những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch ri&#x
EA;ng biệt. Kết luận cuối c&#x
F9;ng l&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bằng chứng khoa học cho l&#x
FD; thuyết của Franz Gall.

Dù ai đang muốn mày mò các kiến thức và kỹ năng về tư tưởng học tội phạm tuyệt chỉ 1-1 thuần mong đọc những tác phẩm văn học về thể nhiều loại này thì list những cuốn sách giỏi về tư tưởng học tội phạm dưới đây để giúp đỡ bạn.

Danh sách này được chia ra thành 2 phần:

Phần 1 là những cuốn sách truyền đạt kiến thức và kỹ năng về tâm lý học tội phạm để chúng ta có dòng nhìn tổng quát và kiến thức và kỹ năng nhất định về nghành nghề này, phù hợp với những độc giả đang ao ước tìm hiểu, phân tích về căn cơ của tư tưởng học tội phạm.

Phần 2 là các cuốn tè thuyết khiếp điển về trinh thám, tù nhân và mọi thủ đoạn, tội ác hung tàn được đề cập một cách rất là lôi cuốn, ly kì với hồi hộp, cân xứng cho những fan hâm mộ ưa thích những tác phẩm văn học thuộc thể loại này.

Lưu ý: đồ vật tự của từng cuốn sách được sắp xếp ngẫu nhiên, chưa phải là xếp thứ hạng về chất lượng vì mọi người sẽ bao gồm cảm thừa nhận riêng lúc đọc.


Nội dung

Phần 1: sách cung ứng kiến thức về tâm lý học tội phạm
Phần 2: các tiểu thuyết giỏi về tư tưởng học tội phạm

Phần 1: sách cung cấp kiến thức về tư tưởng học tội phạm

Tâm lý học tập tội phạm (Stanton E.Samenow)


*
*

Xem sách bên trên Tiki
Xem sách trên Lazada
Xem sách bên trên Shopee

Tâm lý học tội phạm là một trong những bộ sách bao gồm 2 tập đề cập cho quyền lựa chọn, ý chí tự do, cái thiện và chiếc ác, phản nghịch ứng trước cám dỗ và sự miêu tả lòng quả cảm hay hèn nhát khi đương đầu với nghịch cảnh của nhỏ người.


*
*

Những cuốn sách thiêng liêng của các tôn giáo những khuyên loài người tránh việc lừa dối, tức giận và kiêu ngạo.

Chúng ta nghĩ bạn dạng thân gắng nào thì đã là như thế. Bọn họ không thể góp một bạn từ quăng quật tội ác và sống có trách nhiệm nếu như không thể khiến cho anh ta đổi khác nhân tính, đó đó là “suy nghĩ”.

Ấn bạn dạng đầu tiên của cuốn sách Tâm lý học tập tội phạm được xuất phiên bản năm 1984, và ấn bản thứ hai xuất bản năm 2004.

Sau một thập kỷ, sinh hoạt ấn bạn dạng thứ 2, bộ sách đã được bổ sung thêm nhiều tin tức mới. Vào ấn bản này, bạn sẽ hiểu chi tiết về các quy trình tư duy và giải pháp phổ biến đối với những kẻ phạm tội, bất kỳ lý lịch hay lỗi lầm của chúng.

Giờ đây, với mẫu nhìn sâu sắc hơn, tác giả Stanton E. Samenow đã cung cấp cho độc giả một ấn bản cập nhật trọn vẹn về tác phẩm bom tấn của mình, bao hàm những thừa nhận thức mới lạ về tội ác đã được chăm chú ngày nay, từ bỏ sự rình rập với bạo lực gia đình đến tầy cổ đụng trắng và chính trị khủng bố.

Ông đã có lần có bố thập kỷ làm việc với tội phạm, xác định lại lập luận của mình rằng những yếu tố như nghèo đói, ly hôn và bạo lực trên phương tiện truyền thông không tạo ra tội phạm.

Đúng hơn, như các tài liệu của Samenow ngơi nghỉ đây, toàn bộ tội phạm đều có chung một suy xét đặc biệt – thường nhìn thấy rõ trong thời ấu thơ – khác hẳn với quan tâm đến của một công dân tất cả trách nhiệm.

Trong khi những loại tội phạm new ngày càng phổ cập hơn, hoặc tối thiểu là dễ nhận thấy hơn cùng với công bọn chúng – từ lạm dụng quá vợ ông xã đến các vụ xả súng sống trường học tập – gồm rất ít biến hóa về giải pháp tiếp cận của bọn họ đối cùng với tội phạm.

Các chương trình phục hồi dựa trên giả định rằng thôn hội đổ lỗi đến tội phạm nhiều hơn là tội phạm, một giả định cơ mà mối tương tác nhân trái vẫn không được thiết lập, sẽ được chứng minh là ko đầy đủ. Tầy tiếp tục đánh chiếm mọi điều tỉ mỷ của cuộc sống đời thường chúng ta, những tòa án hình sự và nhà tù luôn quá tải, và xác suất tái phạm liên tục leo thang.

Tiến sĩ Samenow, một nhà tư tưởng học lâm sàng đã bác bỏ một giải pháp hợp pháp hồ hết lời phân tích và lý giải về hành động tội phạm đổ lỗi đến hoàn cảnh, môi trường thiên nhiên (xã hội, gia đình, tivi bạo lực).

Ông liên tục đưa ra mọi lời tổng quan sâu rộng với không cung ứng gì khác ngoài các trường hợp có thật ủng hộ quan điểm của ông rằng toàn bộ tội phạm đông đảo vi bất hợp pháp luật một cách bao gồm ý thức và nạm ý.

Hiểu biết thường thì về nguyên nhân phạm tội hiện vẫn là phương châm cho không ít người vạch ra các cơ chế phòng kháng tội phạm.

Các nhà hoạch định chính sách lãng giá tiền hàng tỷ đô la khi họ ngây thơ tìm cách chống lại hành động tội phạm bằng cách loại vứt cái điện thoại tư vấn là “nguyên nhân cội rễ” về môi trường xung quanh.

Điều đặc biệt quan trọng là họ phải biết kẻ lầm lỗi là ai và làm nỗ lực nào và tại sao hắn lại hành vi khác với rất nhiều công dân tất cả trách nhiệm. Tự sự đọc biết đó có thể đưa ra những phương án hợp lý, nhân ái cùng hiệu quả.

Tâm Lý học – demo Chân Dung Kẻ Phạm Tội


*
*

Tội phạm, độc nhất vô nhị là phần đa vụ án mạng, vẫn là một chủ đề si mê sự nhiệt tình của công chúng, khơi gợi sự tò mò và hiếu kỳ của bất kể ai.

Một lúc đã bước đầu theo dõi vụ án, hẳn bạn không thể không nhiệt tình tới kết cục, đặc trưng là phương thức và động cơ của kẻ giáp nhân, từ phần đa vụ án phạm vi hẹp cho tới những vụ án có tác dụng rúng đụng cả cụ giới.

Lấy 36 vụ án CÓ THẬT kinh điển nhất trong làm hồ sơ tội phạm của FBI, Tâm lý học tội phạm – demo chân dung kẻ tội ác mang đến cái nhìn toàn cảnh của các chuyên gia về chân dung tâm lý tội phạm.

Trả lời cho câu hỏi: Làm nuốm nào phân tích được tâm lý và hành động tội phạm, từ kia khôi phục sự thật thông qua những manh mối, từ hiện tại trường vụ án, thời gian, vệt tích,… nhằm tìm ra kẻ tiếp giáp nhân thực sự.


*
*

Đằng sau máu với nước mắt là những câu chuyện rợn tóc gáy về tội ác, góc khuất xã hội và hầu như màn đấu trí đầy cam go giữa điều tra viên với kẻ phạm tội.

Trong số đó gồm có con quỷ ăn thịt người; những cô gái xinh đẹp nhưng lại xảo quyệt; và cả bí quyết trả thù đầy tàn tệ của những nhà khoa học,…

Một số vẫn sa vào lưới luật pháp ngay khi bọn chúng vừa ra tay, nhưng cũng có thể có những kẻ cứ vậy ngủ yên ổn hơn hai mươi năm.

Bằng giọng văn sắc bén, Tâm lý học tội phạm – phác thảo chân dung kẻ phạm tội hứa hẹn dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc từ tò mò, ngạc nhiên đến sợ hãi hãi, hoang mang và sợ hãi tận cùng.

Chúng ta đang lần tìm tới quá khứ để từng bước một gỡ đều nút thắt chưa được giải, khiến cho ta “ngạt thở” đọc tới tận trang cuối cùng.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn tất cả cái quan sát sâu sắc, cụ thể hơn về bộ môn tư tưởng học tù túng và có thể rèn luyện thêm sự bốn duy, tinh tế bén.

Thái Nhân bí quyết – phía sau Tội Ác (Khám Phá bộ Não của những Kẻ cạnh bên Nhân huyết Lạnh)


*
*

James Fallon là nhà công nghệ thần gớm từng đoạt phần thưởng tại Đại học tập California, Irvine, địa điểm ông đã huấn luyện và đào tạo khoa học tập thần kinh cho những sinh viên y khoa, nghiên cứu sinh và bác bỏ sĩ lâm sàng về tâm thần học với thần gớm học trong 35 năm.

Công ty khởi nghiệp của ông, Neuro
Repair, đã làm được hiệp hội quốc gia gồm các công ty cùng ngành bình chọn là công ty công nghệ sinh học tập mới bậc nhất của năm và đã tạo ra những nâng tầm lớn trong nghiên cứu và phân tích tế bào gốc.

Có kinh nghiệm 35 năm phân tích về mối contact giữa thần kinh và hành vi bé người, nhưng cho năm 2005, James Fallon bàng hoàng nhận ra bạn dạng phim scan PET não của bản thân và phần lớn kẻ giết mổ người 1 loạt và tinh thần phân liệt đều phải sở hữu một vùng thùy trán bị tổn thương.

Đây được xem là khu vực kiểm soát hành vi phạm luật tội, nếu như tổn thưởng thì năng lực đồng cảm với nhận thức đạo đức của bé người cũng sẽ bị hình ảnh hưởng.

Nhưng một giải pháp thẳng thắn, James Fallon cũng ko ngần ngại bật mý thông tin về gia đình nhà nội của bản thân mình rằng ông cũng đều có ít nhất 7 fan bị kết tội giết người.

Và bản thân não của chủ yếu ông cũng có khu vực tổn hại không khác gì kẻ giết mổ người. “Phát hiện nay này đã khiến tôi choáng ngợp bởi cá thể tôi không hề gồm ý định làm thịt người, chống hiếp bất cứ ai. Như vậy, hoặc giả thiết của mình về vùng não phản chiếu hành vi giết người đã sai”, James Fallon cho biết.


Tác mang Fallon là một trong nhà khoa học phân tích tuân thủ điều khoản và là người lũ ông của gia đình hay một kẻ tinh thần nguy hiểm?

Vậy điều gì khiến cho ông biến đổi nhà thần kinh học lỗi lạc và có không ít đóng góp về y học chan nước Mỹ, nhiều công trình nghiên cứu của ông được sử dụng cho quân đội Mỹ và cả Lầu Năm Góc James H. Fallon.

Bên trong kẻ thái nhân giải pháp là cuốn sách viết về chính phiên bản thân James – kẻ thái nhân giải pháp ủng hộ thôn hội.

Ông từng lừa dối với lũ trẻ của chính bản thân mình tại Scrabble, tổ chức liên hoan quá khích, xa lánh người cùng cơ quan và đưa anh trai mang lại một hang hễ bị lan truyền Ebola cùng coi anh ta làm cho mồi bẫy sư tử.

Ở cẩn thận tích cực, tính hiếu chiến hạ của James khiến ông đổi mới một người dân có chí tiến thủ, thành công xuất sắc trong sự nghiệp.

Nhưng mặt khác, chính nhờ trình độ chuyên môn của mình, ông nhận biết mình cũng là người dân có khiếm khuyết về di truyền cùng tuyên chiến với chủ yếu mầm mống bạo lực trong mình và học cách đồng cảm với bạn xung quanh.

Cuốn sách so sánh não của các kẻ Thái nhân cách, họ không tồn tại khái niệm về “tốt đến cộng đồng”, không có quan điểm về đạo đức, trọn vẹn máu rét mướt và thuận lợi gây ra gần như tội ác gớm hoàng.

Trên thực tế những quan niệm đi lập tức với Thái nhân bí quyết sẽ là chống đối làng hội. Mặc dù nhiên, James lại tự nhấn mình là người thái nhân bí quyết ủng hộ xã hội.


Thái nhân phương pháp – phía sau tội ác là một chiếc nhìn cuốn hút vào phần tối của cục não.

Một cuốn sách rất cần được đọc cho bất kỳ ai tò mò về nguyên nhân tại sao bộ não của chúng ta nghĩ ra những để ý đến đen về tối nhất với bao nhiêu người trong chúng ta rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần mà không thể nhận ra.

Xem thêm: Ngành kinh doanh quốc tế đại học ngoại thương, viện kinh tế và kinh doanh quốc tế

Nghiên cứu vớt của ts Fallon về bộ não của bản thân đã giúp ta đưa ra những ý tưởng kỳ lạ nhất của chính mình và vì sao tại sao ta vận động theo phương pháp ta làm.