Chất XC=C cùng CC (hở)C=C : Vòng (Benzen)-CH=OC6H5NH2 (Anilin) C6H5OH (Phenol)
X + Br2 (dd) : Mất màuKhôngMất màu và chế tạo ra ↓ trắng
X + H2 (Ni, to)Don’t care
X + KMn
O4 (dd) : Mất màu sắc và tất cả Mn
O2↓ (đen)
KhôngDon’t care

Lưu ý về những trường hợp núp lùm :


+ Stiren (C6H5-CH=CH2) : đựng -CH=CH2 (hở) + Chất phệ không no : Triolein cùng trilinolein có C=C (hở)


+ Glucozơ chứa : -CH=O bắt buộc sẽ làm mất màu dd Br2 ­(Glu bị OXH) chế tạo thành axit gluconic còn Frutoczơ thì không.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa học thi đại học


+ HCOO… : Cũng làm mất đi màu dd Br2 và dd KMn
O4 vì chứa nhóm -CH=O.+ Toluen (C6H5-CH3) : làm mất màu dung dịch KMn
O4 ở đk đun nóng.


Chất X(X tất cả -OH) với NaVới Na
OH
Với Na
HCO3
Ancol (ROH)KhôngKhông
Phenol (C6H5OH)Không
Este (RCOOR’)KhôngKhông
Axit (RCOOH)

VẤN ĐỀ 5 : CÁC CHẤT VỪA PHẢN ỨNG VỚI Na
OH VỪA PHẢN ỨNG VỚI HCl

Phản ứngChất X là
X + Na
OHX + HCl
Không lưỡng tính : Al, Zn, Sn, Pb, Be (Anh – Dzũng – lịch sự – chống – Bé)
Lưỡng tính+ Oxit cùng hiđroxit của : Al, Zn, Sn, Pb, Cr (III) ( Anh – Dzũng – thanh lịch – Phòng- Crush) : Al2O3, Zn
O, Sn
O, Pb
O, Cr2O3Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3 + Anion : HCO3– (Na
HCO
3), H2PO4–, HPO­42-, HS–,…+ muối hạt của axit cùng bazơ yếu : NH4HCO3, (NH4)2CO3,… + Amino axit với este của amino axit : H2N-R-COOH với H2N-R-COOR’,…+ Peptit, protein : lòng trắng trứng, anbumin (Kém bền trong axit với kiềm)

VẤN ĐỀ 6 : CÁC ION TẠO KẾT TỦA VỚI NH3 VÀ TẠO PHỨC VỚI NH3

Phản ứng với NH3Các ionVí dụ
Tạo kết tủa kế tiếp tạo phức tanAg+, Zn2+, Sn2+, Pb2+, Ni+, Cu2+ (Anh – Dzũng – sang – chống – tín đồ iu – Cũ)Bđ : Ag
NO3 + NH3 + H2O ⟶ Ag
OH↓ + NH­4NO3 tiếp nối : Ag
OH + 2NH3 ⟶ OH (tan)
Chỉ tạo ra kết tủaCòn lại

VẤN ĐỀ 7 : POLIME

Phân một số loại theoKiểu
Nguồn gốcThiên nhiên Rất dễ dàng : Xenlulozơ, tinh bột, bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên thiên nhiên, …. Lưu ý : Tơ tằm không được điều chế từ xenlulozơ cơ mà tơ visco với tơ axetat new từ xenlulozơ.
Hóa họcBán tổng phù hợp – Nhân tạo : Tơ visco, tơ axetat (xenlulozơ axetat),…
Tổng hợp : Còn lại.
Cấu trúc mạngKhông gian : cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu bằng nhựa bakelit …Phân nhánh : Amilopectin, Glicogen, ….Không phân nhánh : Còn lại
Tổng hòa hợp từ phản nghịch ứngTrùng dừng (sản phẩm gồm thêm H2O, …)Trùng hợp
Điều kiện phải củaphân tử nhỏ tuổi (monome)Có tối thiểu hai team chức bội phản ứng để tạo được link với nhau (như : -COOH cùng với -NH2 với -OH)Có liên kết đôi C=C hoặc vòng nhát bền
Một số polime thường gặp1) Tơ lapsan (dacron): Poli(etylen terephtalat) 2) toàn bộ nilon : + Nilon-6 (capron) : Policaproamit + Nilon-7 (enang) : Polienantamit + Nilon-6,6 : Poli(hexametylen ađipamit)Còn lại. Lưu ý : Tơ capron (nilon-6 : Trùng phù hợp từ vòng kém bền caprolactam)
Lưu ý : Tơ clorin, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat (Tơ axetat), tơ tằm được điều chế từ phản bội ứng thường thì (không trùng đúng theo cũng không trùng ngưng)
PolipeptitTơ tằmPolipeptit, poliamit & polieste mọi kém bền trong môi trường xung quanh axit và môi trường thiên nhiên kiềm : Axetat, chất thủy tinh hữu cơ (PMM), PVA,…
PoliamitTất cả nilon
PoliesteLapsan,

Một số vấn đề cần đọc qua nhằm nhớ :


Nilon-6,6 dùng để làm dệt vải vóc may mặc, vải vóc lót săm lốp xe, dệt đậy tất, bện có tác dụng dây cáp, dây dù, đan lưới,…


PE cần sử dụng làm màng mỏng, bình chứa, vật tư cách điện, …


VẤN ĐỀ 8 : ESTE – LIPIT

1) Danh pháp este : RCOOR’ : TÊN ESTE = Tên cội R’ + tên RCOO- (icat)

Gốc hiđrocacbon –R’ : thương hiệu gọiGốc axit RCOO– : thương hiệu gọiMột số ví dụ
–CH2CH2CH(CH3)2 : Isoamyl = IsopentylHCOO– : fomatHCOOCH3 : Metyl fomat
–CH3 : MetylCH3COO– : axetatCH3COOC2H5 : Etyl axetat
–C2H5 : EtylC2H5COO– : propionatC2H5COOCH=CH2 : Vinyl propionat
–CH=CH2 : VinylCH2=CHCOO– : acrylatCH2=CHCOOCH3 : Metyl acrylat
–CH2CH2CH3 : PropylCH2=C(CH3)COO– : metacrylatCH2=C(CH3)COOC2H5 : Etyl metacrylat
–CH(CH3)2 : IsopropylC6H5COO– : benzoatHCOOCH2CH2CH3 : Propyl fomat
–C6H5 : PhenylCH3COOCH(CH3)2 : Isopropyl axetat
–CH2C6H5 : BenzylC6H5COOC6H5 : Phenyl benzoat

2) Lý tính : Thường là hóa học lỏng, nhẹ rộng nước, hầu hết không rã trong nước (tách thành 2 lớp), hương thơm thơm.+ Benzyl axetat : Mùi hoa lài Etyl butirat và etyl propionat : hương thơm dứa chín

+ Isoamyl axetat : hương thơm chuối chín) Etyl isovalerat : hương thơm táo

3) Đồng phân – Thủy phân (Đặc trưng) – Đốt cháy – Điều chế este

(1) Este thường chế tạo 1 muối và 1 ancol : RCOOR’ + Na
OH RCOONa + R’OH : phản ứng 1 chiều

(2) Este, chất mập thủy phân trong môi trường xung quanh axit luôn thuận nghịch : RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH

(2) Este đối chọi chức thủy phân sinh sản 2 muối và nước có dạng : RCOOC6H4-R’ (Este phenol : C8H8O2 hay chạm chán nhất)

(3) Este thủy phân chế tác andehit bao gồm dạng : RCOOCH=CH-R’

(4) Este thủy phân tạo ra 2 sản phẩm tráng bạc bao gồm dạng : HCOOCH=CH-R’

(5) Este no, đơn chức, mạch hở : CnH2nO2+ O2 n
CO2 + n
H2O : Luôn có

(6) Số đồng phân este no, đối kháng chức mạch hở : CnH2nO2 : 2n-2 đồng phân (n (7) Este ko no chứa liên kết bội C=C hở (trùng hợp) và C≡C : bao gồm cộng H2 và cộng dd Br2 (mất màu)

(8) Điều chế este của ancol (Este hóa) : RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O

4) Danh pháp – Lý tính – Hóa đặc điểm béo (triglixerit)

Axit béo noC15H31COOH : Axit panmitic (1π)Muối của axit khủng noC15H31COONa : Natri panmitat (1π)
C17H35COOH : Axit stearic (1π)C17H35COONa : Natri stearat (1π)
Axit béo không noC17H33COOH : Axit oleic (2π)Muối của axit béo không noC17H33COONa : Natri oleat (2π)
C17H31COOH : Axit linoleic (3π)C17H31COONa : Natri linoleat (3π)
Chất mập no : hóa học rắn Mỡ động vật : Mỡ bò, ngấn mỡ cừu, mỡ chảy xệ heo,… (trừ dầu mỡ chất bôi trơn máy,…)(C15H31COO)3C3H5 : Tripanmitin (3π) : M = 806 đv
C
(C17H35COO)3C3H5 : Tristrearin (3π) : M = 890 đv
C
Chất bự không no : chất lỏng Dầu : Lạc, vừng, dừa, cá,… (Trừ dầu luyn, dầu mazut, dầu nhớt,…)(C17H33COO)3C3H5 : Triolein (6π) : M = 884 đv
C
(C17H31COO)3C3H5 : Trilinolein (9π) : M = 878 đv
C

Thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm– Điều chế xà phòng với glixerol:Xà phòng : muối Na, K của axit béo

(RCOO)3C3H5 + 3Na
OH 3RCOONa + C3H5(OH)

CHẤT BÉO KHÔNG NO1. Chất lớn không no + H2, Br2 (Làm mất màu dd Br2) : : Hiđro hóa chất bự lỏng.
2. Chất béo không no Peoxit (mùi cạnh tranh chịu) Liên kết C=C của chất bự không no bị oxi hóa.

VẤN ĐỀ 9 : CACBOHIĐRAT

Cacbohiđrat : tạp chức thường gồm CT chung là Cn(H2O)m. Và chứa nhóm chức của ancol : hiđroxyl (-OH).

MonosaccaritĐisaccaritPolisaccarit
Thủy phân (Nguyên tắc nhằm phân loại)Không bị thủy phânThủy phân  2 monosaccaritThủy phân  nhiều monosaccarit
Công thức chungC6H12O6C12H22O11(C6H10O5)n
Đồng phânGlucozơ với FructozơSaccarozơTinh bột ≠ Xenlulozơ ( bởi khác n )
Glucozơ C6H12O6Fructozơ C6H12O6Saccarozơ C12H22O11Tinh bột (C6H10O5)nXenlulozơ n
Nhóm chức5 –OH + 1 –CH=O5 –OH + 1 -CO-Nhiều -OHNhiều -OHNhiều -OH
Trạng tháiQuả (nho) chín 0,1% trong máu 30% vào mật ongNhiều độc nhất trong mật ong (40%)Cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt,..Hạt, củ, lát giảm quả chuối xanh,…Bông, gỗ, đay, gai, tre,…
Dạng mạch Liên kếtMạch vòng : - glucozơ - glucozơMạch vòng : - fructozơ - fructozơ.- glucozơ  – fructozơn nơi bắt đầu  – glucozơ Amilozơ Amilopectinn gốc - glucozơ.
Lý tínhChất rắn, không màu, chảy trong nước, vị ngọt.Rắn, vô định hình, trắng, không tan trong nước lạnh.Rắn, dạng sợi, trắng, không tan trong nước.
+Ag
NO3/NH3
(tráng bạc)
Có : Glu bị oxi hóa C6H12O6 ⟶ 2AgCó C6H12O6 ⟶ 2AgKhôngKhôngKhông
+ H2 (Ni, to)KhôngKhôngKhông
C6H12O6 + H2 C6H14O6 Khử C6H12O6 chiếm được Sobitol
+ Cu(OH)2 to thườngKhôngKhông
Thủy phân+H2O (H+, to)KhôngKhôngCó tạo : α-glucozơβ – fructozơCó chế tạo ra :n cội glucozơCó sinh sản : n gốc glucozơ
Đốt cháyCn(H2O)m + n
O2 n
CO2 + m
H2O : luôn có
RiêngMất color dd Br2 : khác nhau Glu – Fruc Lên men rượu C6H12O6 ⟶ 2C2H5OH + 2CO2Môi ngôi trường kiềm Fruc Glu Ngọt duy nhất : Glu 2 tạo ra dd xanh tím (đun rét mất màu, nhằm nguội xanh tím trở lại)+ HNO3 tạo nên xenlulozơ trinitrat (Thuốc súng ko khói)

+ Khử Glu bằng H2 nhận được sobitol với glu bị oxi hóa vày nước brom chế tạo thành axit gluconic.

+ quang quẻ hợp tạo nên tinh bột : 6n
CO2 + 5n
H2O (C6H10O5)n + 6n
O2

+ Ứng dụng của xenlulozơ : cung ứng tơ tự tạo (bán tổng hợp) : Tơ visco; tơ (xenlulozơ) axetat nhằm tráng phim

ảnh cùng xenlulozơ trinitrat (thuốc súng ko khói), …

+ Tinh bột cùng xenlulozơ là polime thiên nhiên.

+ Glucozơ có tác dụng thuốc tăng lực mang lại trẻ em, người già, tráng gương ruột phích.

Xem thêm: Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2008, luật số 16/2008/qh12 của quốc hội

Chuỗi bội nghịch ứng :

CO2 (C6H10O5)n C6H12O6 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5

VẤN ĐỀ 10 : AMIN

Số đồng phân amin no, đối kháng chức, mạch hở : CnH2n+3N = 2n-1 (n

Amin thườngAnilin
Tên gọiCH3NH2 : Metylamin CH3-NH-CH3 : ĐimetylaminC2H5NH2 : Etylamin (CH3)3N : TrimetylaminC6H5NH2 : Phenylamin
Lý tính (Đều độc)Chỉ bao gồm 4 amin trên sinh sống thể khí, tan các nước với tanChất lỏng ít tan nội địa (lắng xuống dưới mặt đáy ống nghiệm – bóc tách lớp)
Tính bazơAmin thơm 3 6H5NH2 3 3NH2
Quỳ tímHóa xanh.Không hóa xanh
Với HClCH3NH2 + HCl ⟶ CH3NH3Cl và luôn luôn có (Metylamoni clorua)C6H5NH2 + HCl ⟶ C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua)
⦁ Tái tạo nên amin : RNH3Cl + Na
OH ⟶ RNH2 + Na
Cl + H2O
Phản ứngLàm mất color dd Br2 và sinh sản kết tủa trắng (dễ nỗ lực hơn benzen)
Rửa⦁ cách xử trí mùi tanh của cá (chứa amin) bởi nước trái chanh, giấm nạp năng lượng (Vì cất axit phản nghịch ứng bazơ) ⦁ cọ ống nghiệm chứa anilin bằng HCl sau đó rửa lại bởi nước (Vì anilin rã trong HCl)

VẤN ĐỀ 11 : AMINO AXIT

5