Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng mới nhất chính thức được ban giám hiệu nhà trường ra mắt tương ứng với những ngành nghề khác biệt của trường. Tò mò ngay tại đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2022

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiên tiến nhất đã thừa nhận được công bố. Sau đây là mức điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022 new nhất:

Ngành Sư phạm giờ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 26.34

Ngành Sư phạm giờ Pháp

Mã ngành: 7140233

Điểm chuẩn: 21.68

Ngành Sư phạm giờ Trung

Mã ngành: 7140234

Điểm chuẩn: 23.73

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 22.74

Ngành ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Điểm chuẩn: 15.10

Ngành ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Điểm chuẩn: 15.44

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 24.43

Ngành ngữ điệu Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm chuẩn: 21.61

Ngành ngữ điệu Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 23.59

Ngành ngữ điệu Thái Lan

Mã ngành: 7220214

Điểm chuẩn: 22.19

Ngành quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Điểm chuẩn: 17.67

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm chuẩn: 19.60

Ngành ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220201CLC

Điểm chuẩn: 17.13

Ngành quốc tế học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310601CLC

Điểm chuẩn: 18.19

Ngành Đông phương học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310608CLC

Điểm chuẩn: 20.39

Ngành ngữ điệu Nhật (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220209CLC

Điểm chuẩn: 20.50

Ngành ngôn từ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220214CLC

Điểm chuẩn: 23.40

Ngành ngôn từ Trung Quốc (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220204CLC

Điểm chuẩn: 22.88

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ Đà Nẵng Xét Theo học Bạ 2022

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.5

Sư phạm giờ Pháp

Mã ngành: 7140233

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.99

Sư phạm giờ Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.88

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.45

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220201CLC

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.77

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.1

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.15

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.58

Ngôn ngữ china (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220204CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.42

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.47

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220209CLC

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.32

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.91

Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220210CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.37

Ngôn ngữ Thái Lan

Mã ngành: 7220214

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.3

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.68

Quốc tế học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310601CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.95

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.34

Đông phương học tập (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310608CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.01


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học tập Đà Nẵng bên trên đây chúng ta thí sinh tất cả thể update ngay tại đây.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ đà nẵng 2022


Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn 2022 hệ đh chính quy. Thông tin cụ thể điểm chuẩn năm nay, các bạn hãy coi tại bài viết này.


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022

Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2022

Sư phạm giờ đồng hồ AnhMã ngành: 7140231Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 28.5Tiêu chí phụ: giờ Anh >= 9.60, học tập lực lớp 12 loại giỏi

Sư phạm giờ PhápMã ngành: 7140233Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.99Tiêu chí phụ: học lực lớp 12 một số loại giỏi

Sư phạm giờ Trung QuốcMã ngành: 7140234Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.88Tiêu chí phụ: học tập lực lớp 12 các loại giỏi

Ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.45Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 9.20

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CLCTổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.77Tiêu chí phụ: giờ đồng hồ Anh >= 8.13

Ngôn ngữ NgaMã ngành: 7220202Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.1

Ngôn ngữ PhápMã ngành: 7220203Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.15

Ngôn ngữ Trung QuốcMã ngành: 7220204Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.58

Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220204CLCTổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.42

Ngôn ngữ NhậtMã ngành: 7220209Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.47

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220209CLCTổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.32

Ngôn ngữ Hàn QuốcMã ngành: 7220210Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.91

Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220210CLCTổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.37

Ngôn ngữ Thái LanMã ngành: 7220214Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.3Tiêu chí phụ: giờ đồng hồ Anh >= 8.77

Quốc tế họcMã ngành: 7310601Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.68Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 9.20

Quốc tế học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7310601CLCTổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.95Tiêu chí phụ: giờ đồng hồ Anh >= 8.77

Đông phương họcMã ngành: 7310608Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.34

Đông phương học tập (Chất lượng cao)Mã ngành: 7310608CLCTổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.01

Điểm chuẩn Xét tác dụng Tốt Nghiệp thpt 2022

Đang cập nhật....

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021

Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp thpt 2021

Mã ngànhTên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩn
7140231Sư phạm giờ AnhD0127.45
7140233Sư phạm giờ đồng hồ PhápD01; D03; D10; D1521
7140234Sư phạm giờ đồng hồ TrungD01; D03; D10; D1525.6
7220201Ngôn ngữ AnhD01; A01; D10; D1525.58
7220202Ngôn ngữ NgaD01; D02; D10; D1418.58
7220203Ngôn ngữ PhápD01; D03; D10; D1522.34
7220204Ngôn ngữ Trung QuốcD01; D04; D45; D1525.83
7220209Ngôn ngữ NhậtD01; D06; D1025.5
7220210Ngôn ngữ Hàn QuốcD01; D02; D10; D1426.55
7220214Ngôn ngữ Thái LanD01; D15; D10; D1422.51
7310601Quốc tế họcD01; D09; D10; D1424
7310608Đông phương họcD01; D06; D09; D14; D1023.91
7220201CLCNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)D01; A01; D10; D1524.44
7310601CLCQuốc tế học (Chất lượng cao)D01; D09; D10; D1423.44
7220209CLCNgôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)D01; D06; D1024.8
7220210CLCNgôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao)D01; DD2; D10; D1425.83
7220204CLCNgôn ngữ trung quốc (Chất lượng cao)D01; D04; D45; D1525.45
7310608CLCĐông phương học tập (Chất lượng cao)D01; D06; D09; D14; D1021.68

Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ 2021

Mã NgànhTên NgànhĐiểm ChuẩnĐiều kiện phụHọc Lực Lớp 12
7140231Sư phạm tiếng Anh27,88Tiếng Anh >= 9,4Giỏi
7140233Sư phạm giờ Pháp23,18Giỏi
7140234Sư phạm tiếng Trung Quốc26,30Giỏi
7220201Ngôn ngữ Anh26,45Tiếng Anh >= 8,3
7220201CLCNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)25,20Tiếng Anh >= 7,9
7220202Ngôn ngữ Nga21,40
7220203Ngôn ngữ Pháp24,38
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc26,53
7220204CLCNgôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao)26,05
7220209Ngôn ngữ Nhật26,54
7220209CLCNgôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)25,95
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc26,95
7220210CLCNgôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)26,40
7220214Ngôn ngữ Thái Lan25,06Tiếng Anh >= 8,07
7310601Quốc tế học24,53Tiếng Anh >= 8,47
7310601CLCQuốc tế học (Chất lượng cao)23,67Tiếng Anh >= 7,83
7310608Đông phương học24,95
7310608CLCĐông phương học (Chất lượng cao)20,18

Điểm chuẩn Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:

Mã NgànhTên NgànhĐiểm ChuẩnHọc Lực Lớp 12
7140231Sư phạm giờ đồng hồ Anh933Giỏi
7140233Sư phạm giờ đồng hồ Pháp798Giỏi
7140234Sư phạm giờ đồng hồ Trung799Giỏi
7220201Ngôn ngữ Anh793
7220201CLCNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)744
7220202Ngôn ngữ Nga739
7220203Ngôn ngữ Pháp757
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc824
7220209Ngôn ngữ Nhật856
7220209CLCNgôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)921
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc829
7220210CLCNgôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)822
7220214Ngôn ngữ Thái Lan767
7310601Quốc tế học675
7310608Đông phương học802
7310608CLCĐông phương học (Chất lượng cao)663

Ghi chú:

-Điểm review năng lực vì chưng Đại học giang sơn Thành phố sài gòn tổ chức.

-Thí sinh trúng tuyển đề nghị đủ các điều khiếu nại sau: giỏi nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; gồm Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chuyên ngành công bố.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020

Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt 2020:

*

Điểm Chuẩn hình thức Xét học Bạ 2020:

Theo kia điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18,10 đến 25,73 điểm. Trong các số ấy ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Sư phạm giờ anh với 25,73 điểm còn ngành ngữ điệu Nga là ngành có điểm trúng tuyển chọn thấp tốt nhất với 18,10 điểm.

Xem thêm: Khi nào cáp quang sửa xong ? internet 'rùa bò' bao giờ khắc phục xong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮMã ngànhĐiểm chuẩn
Sư phạm tiếng Anh714023125.73
Sư phạm giờ Pháp714023321.68
Sự phạm giờ Trung714023421.23
Đông phương học731060818.77
Ngôn ngữ Anh722020123.55
Ngôn ngữ Anh ( chất lương cao )7220201CLC18.20
Ngôn ngữ Hàn Quốc722021025.42
Ngôn ngữ nước hàn ( rất chất lượng )7220210CLC24.03
Ngôn ngữ Nga722020218.10
Ngôn ngữ Nhật722020925.20
Ngôn ngữ NHật ( Chấtlượng cao )7220209CLC21.80
Ngôn ngữ Pháp722020318.41
Ngôn Ngữ Thái Lan722021422.23
Ngôn Ngữ Trung Quốc722020425.48
Ngôn ngữ trung hoa ( chất Lương cao )7220204CLC23.45
Quốc tế học731060118.40
Quốc tế học tập ( rất chất lượng )7310601CLC19.70

*
Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019

Tên ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩn
Sư phạm giờ đồng hồ AnhD0121.95
Sư phạm giờ đồng hồ PhápD01, D03, D78, D9617.28
Sư phạm giờ TrungD01, D04, D78, D9620.11
Ngôn ngữ AnhD0120.1
Ngôn ngữ NgaD01, D02, D78, D9616.69
Ngôn ngữ PhápD01, D03, D78, D9617.48
Ngôn ngữ Trung QuốcD01, D04, D78, D9621.3
Ngôn ngữ NhậtD01, D0621.63
Ngôn ngữ Hàn QuốcD01, D78, D9621.71
Ngôn ngữ Thái LanD01, D15, D78, D9618.28
Quốc tế họcD01, D09, D78, D9618.44
Đông phương họcD01, D06, D78, D9618.85
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)D0117.89
Quốc tế học tập (Chất lượng cao)D01, D09, D78, D9617.46
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)D01, D0618.98
Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)D01, D78, D9619.56
Ngôn ngữ trung quốc (Chất lượng cao)D01, D04, D78, D9619.39

Trên đây là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng các thí sinh trúng tuyển hãy mau lẹ hoàn tất hồ sơ nhập học tập nộp về trường.