Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Thủ Dầu Một chủ yếu thức công bố mức điểm chuẩn vào trường. Năm 2023, trường chào làng mức điểm chuẩn chỉnh 48 ngành nghề. Chi tiết thí sinh xem tại đây
Bạn đang xem: Xem diem đại học thủ dầu một bình dương

Điểm chuẩn Đại học tập Thủ Dầu Một Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Thủ Dầu Một năm 2022 đã chủ yếu thức công bố với ngưỡng điểm tự 15. Dưới đây là chi tiết mức điểm chuẩn chỉnh của từng ngành trên đây

Ngành cai quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành cai quản công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển: 16

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành chuyên môn phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành chuyên môn Cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành technology kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành loài kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ nghệ mộc (Kỹ thuật sản xuất lâm sản)

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển: 15.5

Quản lí văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành kiến thiết đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật)

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển: 15.25

Ngành truyền thông media đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành ngữ điệu Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành ngữ điệu Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành cai quản đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành thống trị tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành quan hệ giới tính quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển: 20

Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển: 25

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Sư phạm định kỳ sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển: 16.5

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Dầu Một Xét Theo học Bạ 2022

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Giáo dục tè học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học bạ: 28,5

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Thiết kế đồ gia dụng họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Mỹ thuật

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Luật học

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21,3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật điện

Mã ngành7520201:

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ nghệ gỗ

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 15

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Công tác thôn hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:19

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công nghệ thông tin (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7480201E

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Giáo dục thiếu nhi (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7140201E

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Giáo dục tiểu học (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị sale (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7340101E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Hóa học tập (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7440112E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật năng lượng điện (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7510301E

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một được ban biên tập kênh tuyển chọn sinh 24h.vn update mới nhất. Năm 2022, nút điểm chuẩn của trường giao động từ 15 đến 25 điểm. Ngành giáo dục tiểu học là ngành bao gồm mức điểm chuẩn chỉnh cao nhất.

Nội Dung Liên Quan:

*

*


Giới thiệu
Bộ trang bị tổ chức
Hệ thống văn bản
Tin chỉ huy điều hành
Hỏi đáp
Trả lời phản ánh, kiến nghị tổ chức, công dân
Chương trình, đề án PT KT-XHChương trình vấn đề KHCN

Dự án, hạng mục
Đấu thầu bán buôn công
Hợp tác đầu tư
Quy hoạch phát triển
Quy hoạch khối, ngành
Khu, nhiều công nghiệp
Chương trình, đề án PT KT-XHChương trình chủ đề KHCN
*

It looks like your browser does not have Java
Script enabled. Please turn on Java
Script & try again.

​TTĐT - ​Trường Đại học Thủ Dầu Một vừa công bố điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2022 theo cách làm xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo tiểu học có điểm trúng tuyển tối đa (25 điểm). 


​​Các ngành còn sót lại có điểm trúng tuyển giao động từ 15 - 24 điểm. đối với kỳ tuyển sinh năm 2021, điểm trúng tuyển năm 2022 tăng bình quân từ 0,5 - 1 điểm, tăng đột biến nhất là ngành truyền thông media đa phương tiện (23 điểm so với 17 điểm của năm trước). Với một số trong những ngành và chỉ còn tiêu, trường sẽ lưu ý và thông tin xét tuyển té sung.

Bảng điểm trúng tuyển đh chính quy 2022 theo hình thức xét điểm thi THPT:

*
Manage Permissions|
*
Version History
*
Name

Email

Từ khóa

Luong
Co
So

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin bắt đầu nhất

Average
Rating0

Rating
Count0

Approval Status

Attachments

Content Type: tin tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
*

Tin tức sự kiện
Trang chủ
Chính quyền
Đầu tư phát triển
Dịch vụ công
Liên hệ
Sơ đồ gia dụng site
Về đầu trang
Cơ quan nhà quản: Ủy ban quần chúng. # tỉnh Bình Dương
Tầng 16, tòa công ty Trung trung khu hành chủ yếu tỉnh Bình Dương
Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương
Điện thoại: (0274)3822 200Trưởng ban biên tập: Lê Tuấn Anh - người có quyền lực cao Sở thông tin và Truyền thông
thptngoquyenhcm.edu.vn
Đường dây nóng chào đón phản ánh loài kiến nghị: (0274) 1022Ghi rõ nguồn www.thptngoquyenhcm.edu.vn khi sản xuất lại tin tức từ các nguồn này
Untitled 1
25738627 175
Thống kê truy hỏi cập
Số lượt tầm nã cập: Views:
0
0
0
0
4
3
3
3
5
Số lượt đang online: Online:
0
0
0
0
0
0


Xem thêm: Lịch Khám Bệnh Đại Học Y Dược Tp, Giờ Khám Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp

2