Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 19 đến 26.8 điểm.

Cách tính điểm các tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm ôn 2 + điểm môn chính x2) x 3 /4 (làm tròn 2 chữ số thập phân)
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thăng long 2022

Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thăng Long năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Thăng Long - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 24.1 Toán là môn chính
2 7480102 Mạng máy tính và truyềnthông dữ liệu A00; A01 24 Toán là môn chính
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 24.4 Toán là môn chính
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 24.85 Toán là môn chính
5 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01 24 Toán là môn chính
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03 24.35
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 24.6
8 7510605 Logistics và quản lýchuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03 25.25
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03 24.85
10 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03 25.75
11 7340106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D03 25.2
12 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D03 26.1
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch -lữ hành A00; A01; D01; D03; D04 23.75
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D04 23.5
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 24.05 Tiếng Anh là môn chính
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 24.93 Tiếng Trung là môn chính
17 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 23.5 Tiếng Nhật là môn chính
18 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 24.6 Tiếng Hàn là môn chính
19 7310630 Việt Nam học C00; D01; D03; D04 23.5
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01; D03; D04 26.8
21 7720301 Điều dưỡng B00 19
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính 85
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 85
3 7480104 Hệ thống thông tin 85
4 7480201 Công nghệ thông tin 90
5 7480207 Trí tuệ nhân tạo 85
6 7340301 Kế toán 85
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng 85
8 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 90
9 7340101 Quản trị kinh doanh 85
10 7340115 Marketing 100
11 7340106 Kinh tế quốc tế 90
12 7380107 Luật kinh tế 85
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành 85
14 7810201 Quản trị khách sạn 85
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 85
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 90
17 7220209 Ngôn ngữ Nhật 85
18 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 85
19 7310630 Việt Nam học 90
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện 90
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D03, D0423.75Điểm thi TN THPT
2 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102A00, A0124Điểm thi TN THPT
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D0325.25Điểm thi TN THPT
4 Truyền thông đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, C00, D03, D0426.8Điểm thi TN THPT
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D0424.93Điểm thi TN THPT
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0324.6Điểm thi TN THPT
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, DD224.6Điểm thi TN THPT
8 Công nghệ thông tin 7480201A00, A0124.85Điểm thi TN THPT
9 Hệ thống thông tin 7480104A00, A0124.4Điểm thi TN THPT
10 Quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D0324.85Điểm thi TN THPT
11 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D0623.5Điểm thi TN THPT
12 Điều dưỡng 7720301B0019Điểm thi TN THPT
13 Việt Nam học 7310630D01, C00, D03, D0423.5Điểm thi TN THPT
14 Ngôn ngữ Anh 7220201D0124.05Điểm thi TN THPT
15 Kế toán 7340301A00, A01, D01, D0324.35Điểm thi TN THPT
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103DGNLQGHN85
17 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605DGNLQGHN90
18 Truyền thông đa phương tiện 7320104DGNLQGHN90
19 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLQGHN90
20 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210DGNLQGHN85
21 Công nghệ thông tin 7480201DGNLQGHN90
22 Ngôn ngữ Nhật 7220209DGNLQGHN85
23 Điều dưỡng 7720301B00, XDHB7.5Học bạ
24 Việt Nam học 7310630DGNLQGHN90
25 Ngôn ngữ Anh 7220201DGNLQGHN85
26 Kinh tế 7310106A00, A01, D01, D0325.2Kinh tế quốc tế, Điểm thi TN THPT
27 Marketing 7340115A00, A01, D01, D0325.75Điểm thi TN THPT
28 Luật 7380107A00, D01, C00, D0326.1Luật kinh tế, Điểm thi TN THPT
29 Khoa học máy tính 7480101A00, A0124.1Điểm thi TN THPT
30 Trí tuệ nhân tạo 7480207A00, A0124Điểm thi TN THPT
31 Trí tuệ nhân tạo 7480207DGNLQGHN85
32 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102DGNLQGHN85
33 Tài chính - Ngân hàng 7340201DGNLQGHN85
34 Hệ thống thông tin 7480104DGNLQGHN85
35 Quản trị kinh doanh 7340101DGNLQGHN85
36 Kế toán 7340301DGNLQGHN85
37 Luật 7380107DGNLQGHN85Luật kinh tế
38 Marketing 7340115DGNLQGHN100
39 Khoa học máy tính 7480101DGNLQGHN85
40 Kinh tế 7310106DGNLQGHN90Kinh tế quốc tế
41 Quản trị khách sạn 7810201DGNLQGHN85
42 Quản trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, D03, D0423.5Điểm thi TN THPT
Xem thêm: Toàn bộ công thức toán ôn thi đại học ôn tập thi thpt quốc gia

*