TỔNG HỢP 499 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI trung học phổ thông QG 2019 – MƠN HĨA HỌC CÂU mang đến phản ứng sau: (1) Cu


Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa thi đại học 2019

O + H2 Cu+H2O (2) 2Cu
SO4+ 2H2O  2Cu + O2+2H2SO4 (3) fe + Cu
SO4  Fe
SO4+Cu (4) 2Al + Cr2O3 Al2O3+2Cr Số phản ứng dùng để làm điều chế kim loại phương pháp nhiệt luyện A B C D CÂU thực hiện thí nghiệm sau: (1) mang đến Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 dư; (2) cho bột Zn vào lượng dư dung dịch
Cr
Cl3; (3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ cất bột Cu
O nung nóng; (4) Cho cha vào lượng dư hỗn hợp Cu
SO4; (5) đến dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3 Sau chấm dứt phản ứng, số thí nghiệm thu kim một số loại A B C D CÂU phản bội ứng sau sai? A 2Fe + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2 B 2Al + 2Na
OH + 2H2O  2Na
Al
O2 + 3H2 0 t t  2Fe
Cl3  3Fe + 4CO2 C 2Fe + 3Cl2  D 4CO + Fe3O4  CÂU nhận định và đánh giá sau sai? A lếu hợp tất cả Fe3O4 Cu bao gồm tỉ lệ mol : rã hết hỗn hợp HCl loãng dư B các thành phần hỗn hợp chứa mãng cầu Al bao gồm tỉ lệ mol : tan cạn nước dư C Sục khí CO2 vào hỗn hợp Na
Al
O2, thấy xuất kết tủa keo dán giấy trắng D mang lại Ba
O dung dịch Cu
SO4, thu hai loại kết tủa CÂU Thực thí điểm sau: (1) cho bột Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3 (2) mang lại bột sắt vào dung dịch Cu
Cl2 (3) Thổi luồng khí CO cho dư qua ống sứ đựng Fe3O4 nung lạnh (4) Điện phân nóng chảy Na
Cl (5) mang lại Na vào hỗn hợp Cu
SO4 (6) Nung nóng hỗn hợp bột tất cả Zn
O cacbon đk khơng có khơng khí Số thí sát hoạch kim một số loại A B C D CÂU đến nhận xét sau : (1)Tính hóa học vật lí thông thường kim loại đa phần electron tự kim loại gây (2) các kim nhiều loại nhẹ có khối lượng riêng nhỏ 5g/cm3 (3) tính chất hóa học đặc trưng kim một số loại tính khử (4) Gang thép hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác Số dìm xét A B C D CÂU thí nghiệm sau xảy bào mòn điện hóa? A Nhúng Zn nguyên hóa học vào dung dịch HCl loãng B Đốt cháy bột sắt khí Cl2 C Nhúng sắt nguyên hóa học dung dịch Zn
Cl2 D Nhúng Zn nguyên chất vào dung dịch đựng Cu
SO4 H2SO4 CÂU Thực phân tách sau: (1) Điện phân dung dịch Na
Cl điện cực trơ, khơng bao gồm màng phòng xốp (2) đến Ba
O vào hỗn hợp Cu
SO4 (3) cho dung dịch Fe
Cl3 vào hỗn hợp Ag
NO3 (4) Nung nóng tất cả hổn hợp bột bao gồm Zn
O cacbon điều kiện khơng bao gồm khơng khí (5) Đốt cháy Ag2S khí oxi dư (6) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa Cr
O3 (7) Nung nóng hỗn hợp bột có Al Cr
O khí hiếm Số thí sát hoạch đơn hóa học A B C D CÂU 9: Thực xem sét sau: (1) Thả viên sắt vào dung dịch HCl (2) Thả viên sắt vào hỗn hợp Cu(NO3)2 (3) Thả viên fe vào dung dịch Fe
Cl3 (4) Nối dây Ni với dây Fe nhằm không khí độ ẩm (5) Đốt dây fe bình kín chứa đầy khí O2 (6) Thả viên fe vào dung dịch cất đồng thời Cu
SO4 H2SO4 loãng những thí nghiệm cơ mà Fe khơng bị làm mòn điện hóa học A (1), (3), (4), (5) B (2), (3), (4),(6) C (2), (4), (6) D (1), (3), (5) CÂU 10: Nếu vật dụng làm kim loại tổng hợp Fe - Zn bị làm mòn điện hố q trình bào mòn A sắt nhập vai trò anot bị oxi hố B kẽm nhập vai trò anot bị oxi hố + C sắt nhập vai trò catot ion H bị oxi hóa.D kẽm nhập vai trò catot bị lão hóa CÂU 11: tiến hành thí nghiệm sau: (1) mang lại Fe vào dung dịch có Cu
SO4 H2SO4 lỗng; (2) Đốt dây fe bình đựng khí O2; (3) đến Cu vào dung dịch tất cả Fe(NO3)3 HNO3; (4) cho Zn vào hỗn hợp HCl Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa A B C D CÂU 12: tất cả dung dịch riêng biệt biệt: Fe(NO3)3, Ag
NO3, Cu
SO4, Zn
Cl2, Na2SO4, Mg
SO4 Nhúng vào dung dịch Cu kim loại, số trường hợp xảy bào mòn điện hóa là: A B C D CÂU 13: Số nghiên cứu xảy bào mòn điện hóa thí nghiệm sau bao nhiêu? (1) Nhúng Zn vào dung dịch Ag
NO3 (2) đến vật gang vào dung dịch HCl (3) mang lại Na vào dung dịch Cu
SO4 (4) Để miếng tôn (Fe trắng Zn) bao gồm vết xước sâu ngồi khơng khí ẩm (5) đến đinh fe vào dung dịch H2SO4 2M (6) cho Mg vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư A B C D CÂU 14: triển khai thí nghiệm sau: (1) cho Fe vào dung dịch tất cả Cu
SO4 H2SO4 loãng; (2) Đốt dây Al bình đựng khí O2; (3) mang lại Fe vào dung dịch tất cả Fe(NO3)3 HNO3; (4) cho Mg vào hỗn hợp HCl; (5) Đốt miếng gang ngồi khơng khí (khô) (6) đến miếng gang vào hỗn hợp Na
Cl Số thí nghiệm tất cả xảy bào mòn điện hóa A B C D CÂU 15.Cho dãy hóa học sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein Số hóa học bị thuỷ phân môi trường kiềm A B C D CÂU 16 mang lại phát biểu sau: (1) Natri cacbonat khan sử dụng công nghiệp thủy tinh, đồ dùng gốm, xà phòng (2) can xi cacbonat dùng làm hóa học độn số ngành công nghiệp (3) Thạch nhũ hang động có thành phần canxi cacbonat (4) Na2CO3 dùng làm thuốc giảm đau dày vượt axit (5) Axit cacbonic bền axit nhị nấc (6)Nước đá khô (CO) sử dụng để sản xuất mơi trường lạnh lẽo khơng có ẩm (7) teo khí khơng màu khơng hương thơm nên bạn ngộ độc thường Số phát biểu là: A B C D CÂU 17.Cho hóa học sau: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p- crezol, m-xilen Trong hóa học trên, số chất phản ứng với Na
OH A B C D CÂU 18.Cho tuyên bố sau: (1) Kim cương sắt kẽm kim loại cứng (2)Than hoạt tính hay sử dụng làm mặt nạ phòng độc có khả hấp phụ chất bụi bặm (3) Cacbon vừa bao gồm tính thoái hóa vừa có tính khử (4) Kim cương sử dụng để sản xuất mũi khoan, dao giảm thủy tinh (5) Trong phản ứng với Al, cacbon thể tính thoái hóa (6) CO2 hóa học khí khơng màu, nặng khơng khí, chảy khơng các nước Số tuyên bố là: A B C D CÂU 19 trong những chất: metyl axetat, tristearin, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, alanin, protein Số hóa học tham gia bội phản ứng thủy phân A B C D CÂU 20.Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein Số chất bị thủy phân môi trường xung quanh axit là: A B C D CÂU 21.Cho phát biểu sau: (1) Khi cho muối silicat sắt kẽm kim loại kiềm tính năng với hỗn hợp HCl thu hóa học dạng keo hotline silicagen (2) Silic bao gồm dạng thù hình: silic tinh thể silic vơ định hình (3) Silic tác dụng trực tiếp với flo điều kiện thường (4) Chỉ có muối silicat kim loại kiềm tan nước Số phát biểu là: A B C D CÂU 22.Cho dãy chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat Số chất dãy có khả tham gia phản ứng tráng bạc A B C D CÂU 23.Cho chất sau: (1) axetilen; (2) but–2–in; (3) metyl fomat; (4) glucozơ; (5) metyl axetat, (6) fructozơ, (7) amonifomat Số hóa học tham gia phản ứng tráng gương là: A.5 B C.6 D.3 CÂU 24.Cho hóa học sau :C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucozơ) Số chất dãy thâm nhập phản ứng tráng gương là: A.5 B.4 C.7 D CÂU 25.Cho tuyên bố sau : (1) cách thức sản xuất anđehit axetic oxi hóa metan tất cả xúc tác tương thích (2) nhiệt độ sơi axit cacboxylic cao ánh nắng mặt trời sơi ancol tất cả phân tử khối (3) Anđehit công dụng với H2 (xúc tác Ni) sinh sản ancol bậc (4) dung dịch bão hòa anđehit fomic (có độ đậm đặc 37-40%) điện thoại tư vấn fomalin (5)Andehit vừa có tính lão hóa vừa tất cả tính khử Số tuyên bố là: A.5 B.3 C D.2 CÂU 26.Cho tuyên bố sau: (1) Silic nguyên tố thịnh hành thứ 2, che khuất oxi (2) Axit silixic chất lỏng mặt khác axit yếu, yếu hèn axit cacbonic (3) Silic tính năng với dung dịch kiềm điều kiện thường (4) Silic khôn cùng tinh khiết chất bán dẫn dùng kĩ thuật vô con đường điện tử vào công nghiệp, silic điều chế giải pháp dùng than ly khử silic đioxit lò điện ánh nắng mặt trời cao Số tuyên bố là: A.3 B.2 C.5 D CÂU 27:Cho tuyên bố sau: (1) Điện phân hỗn hợp Na
Cl (điện cực trơ), thu na catot (2) có thể dùng Ca(OH)2 có tác dụng tính cứng nước cứng trong thời điểm tạm thời (3) Thạch cao nung có cơng thức Ca
SO4.2H2O (4) vào công nghiệp, Al sản xuất bí quyết điện phân lạnh chảy Al2O3 (5) Điều chế Al(OH)3 bí quyết cho dung dịch Al
Cl3 tác dụng với dung dịch NH3 Số phát biểu A B C D CÂU 28:Cho phát biểu sau: (1) Chất phệ trieste glyxerol với axit béo (2) Chất lớn nhẹ nước ko tan nước (3) Glucozơ thuộc một số loại monosaccarit (4) các este bị thủy phân môi trường kiềm chế tạo muối ancol (5) tất peptit có phản ứng cùng với Cu(OH)2 chế tạo ra hợp hóa học màu tím (6) dung dịch saccarozơ khơng tham gia phản ứng tráng bội bạc Số phát biểu A B C D CÂU 29:Cho phát biểu sau: (1) Dung dịch hỗn hợp Fe
SO4 H2SO4 làm màu dung dịch KMn
O4 (2) Fe2O3 có tự nhiên dạng quặng hematit (3) Cr(OH)3 tan hỗn hợp axit dũng mạnh kiềm (4) Cr
O3 oxit axit, tính năng với H2O chế tác axit Số tuyên bố A B C D CÂU 30:Cho tuyên bố sau: (1) các kim một số loại Na, K, bố phản ứng mạnh dạn với nước (2) kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp Na
NO3 H2SO4 (lỗng) (3) Crom bền khơng khí nước gồm màng oxit đảm bảo (4) cho bột Cu vào lượng dư hỗn hợp Fe
Cl3, thu hỗn hợp chứa cha muối (5) hỗn hợp Al Ba
O (tỉ lệ mol tương xứng : 1) tung hoàn toàn quốc dư (6) lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với Cr
O3 Số tuyên bố A B C D CÂU 31.Cho hợp chất hữu cơ: C2H2, C2H4, CH2O, CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở, đối chọi chức) Biết C3H4O2 khơng làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tính năng với dung dịch Ag
NO3 NH3 chế tạo ra kết tủa A B.3 C.2 D.5 CÂU 32.Cho hàng chất: CH3CHO, HCOOH, C2H5OH, CH3COCH3 Số chất dãy bao gồm khả tham gia phản ứng tráng bội bạc A.1 B.3 C D.4 CÂU 33.Cho chất sau: Axit fomic, metylfomat, axit axetic, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, anđehit axetic Số chất gồm phản ứng với dung dịch Ag
NO3/NH3 cho Ag A B.2 C.3 D.5 CÂU 34.Cho phát biểu sau: (1) phản ứng lão hóa khử phản ứng chất hóa học có biến hóa số lão hóa số nhân tố (2) trong đời sống, nhiều phần lượng ta dùng lượng làm phản ứng thoái hóa – khử (3) Trong bội phản ứng trao đổi, số lão hóa ngun tố khơng biến đổi (4) làm phản ứng phân diệt có biến hóa số lão hóa nguyên tố Số phát biểu là: A.1 B.2 C D.3 CÂU 35 cho phát biểu sau: (1) tất peptit có phản ứng color biure (2) muối hạt phenylamoni clorua khơng chảy nước (3) Ở đk thường, metylamin đimetylamin hóa học khí (4) trong phân tử peptit mạch hở, Gly-Ala-Gly có nguyên tử oxi (5) Ở đk thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu A B C D CÂU 36 tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Na
OH ánh nắng mặt trời thường (2) dung nạp hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol Na
OH (3) mang đến KMn
O4 vào dung dịch HCl đặc, dư (4) Cho tất cả hổn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương xứng 2:1) vào hỗn hợp HCl dư (5) mang đến Cu
O vào dung dịch HNO3 (6) mang đến KHS vào hỗn hợp Na
OH toàn vẹn Số thí sát hoạch muối A B C D CÂU 37.Cho dìm xét sau (1) Chất khủng trieste glixerol cùng với axit phệ (2) Xenlulozo polisaccarit nhiều gốc  -glucozơ liên kết với tạo nên thành (3) Trùng hợp đivinyl gồm xúc tác phù hợp thu cao su thiên nhiên buna (4) các amino axit bao gồm nhóm NH2 team COOH tác dụng với hỗn hợp Na
OH theo xác suất :1 (5) Anilin bội nghịch ứng với nước brom dư chế tác thành p-brom anilin Số nhận xét là: A B.5 C D.4 CÂU 38.Cho hợp hóa học hữu X có cơng thức phân tử C3H12O3N2 X làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp Na
OH đun nóng, thu hợp hóa học hữu Y, lại hóa học vơ Số cơng thức kết cấu X toại ý A.1 B C.4 D.2 CÂU 39.Cho tất cả hổn hợp sau: (1) Na2O Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) (2) Ba(HCO3)2 Na
OH (tỉ lệ mol 1:2) (3) Cu Fe
Cl3 (tỉ lệ mol 1:1) (4) Al
Cl3 Ba(OH)2 tỉ lệ thành phần mol (1: 2) (5) KOH KHCO3 (tỉ lệ mol 1: 1) (6) fe Ag
NO3 (tỉ lệ mol 1: 3) Số các thành phần hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) sản xuất dung dịch A B.2 C.1 D.4 CÂU 40.Có thí nghiệm: (1) nhỏ dung dịch Na
OH dư vào dung dịch tất cả hổn hợp KHCO3 Ca
Cl2 (2) Đun lạnh nước cứng tồn phần (3) Đun rét nước cứng mãi mãi (4) nhỏ dung dịch Ba(OH)2 đếndư vào dung dịch KAl(SO4)2.12H2O (5) mang đến dung dịch Na3PO4 vào nước cứng vĩnh cửu bao gồm tối đa thí nghiệm thu sát hoạch kết tủa? A.2 B C.5 D.3 CÂU 41: Cho chất sau : Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, Na
HCO3,H2SO4 loãng, Na
Cl, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, Mg
CO3, SO2 dung dịch Ca(OH)2 chức năng với chất ? A 11 B 12 C 10 D CÂU 42: có năm hỗn hợp đựng đơn nhất năm ống nghiệm : (NH4)2SO4, Fe
Cl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 mang đến dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào thời điểm năm dung dịch Sau phản nghịch ứng kết thúc, số ống nghiệm gồm kết tủa : A B C D CÂU 43: đến dãy chất: KOH, Ca(NO 3)2, SO2, SO3, Na
HSO4, Na2SO3, K2SO4 Số hóa học dãy tạo nên thành kết tủa phản nghịch ứng với dung dịch Ba
Cl : A B C D CÂU 44:Cho tuyên bố sau: (1) những nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, đứng cuối chu kì (2) các nguyên tố halogen gồm electron lớp ngồi (3) Trong phản bội ứng hóa học, nguyên tử halogen chuyển động (4) liên kết phân tử halogen hay khơng bền (5)Tính chất hóa học halogen tính khử táo bạo Số phát biểu là: A B C D CÂU 45:Cho hóa học sau : Na
Cl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl, Na
HSO4 Số hóa học làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời : A B C D CÂU 46: mang lại phát biểu sau (1) So với kim loại khác chu kì, nhơm bao gồm tính khử mạnh khỏe (2) Là kim loại white color bạc, mềm, dễ dàng kéo tua dát mỏng mảnh (3) Nhôm dẫn điện dẫn sức nóng tốt, tốt kim loại Fe Cu (4) Nhôm kim loại nhẹ, lạnh chảy ánh nắng mặt trời 660 o
C (5) vào hợp hóa học nhơm có số oxi hóa +3 (6) Nhơm công dụng với axit tất điều kiện (7) Nhôm tan hỗn hợp NH3 (8) Nhơm bị tiêu cực hóa cùng với HNO3 sệt nguội H2SO4 quánh nguội (9) Nhôm sắt kẽm kim loại lưỡng tính Tổng số tuyên bố là? A B C D CÂU 47: Để giữ cho đồ vật làm từ kim loại nhơm bền, đẹp cần phải : (1) Ngâm đồ vật nước xà chống đặc, nóng, để gia công (2) tránh việc cho dụng cụ tiếp xúc với hỗn hợp nước chanh, giấm ăn (3) dùng giấy nhám, chà mặt phẳng vật, để vật sáng (4) bảo đảm bề mặt thiết bị nhà thiết kế, sản xuất thuở đầu Cách có tác dụng : A B C D CÂU 48: trong những phản ứng mang đến sau gồm phản ứng viết không nên : 1) 2Al + 3Mg
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Mg 2) Al + 6HNO3 đặc, nguội → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 3) 8Al + 5Na
OH + 3Na
NO3 + 2H2O → 8Na
Al
O2 + 3NH3 4) 2Al + 2Na
OH  2Na
Al
O2 + 3H2 5) 2Al + 2H2O + Ca(OH)2  Ca(Al
O2)2 + 3H2 A B C D CÂU 49: Cho hóa học sau : - hỗn hợp : Cu
SO4, HNO3 loãng, H2SO4 loãng, Na
OH, (HNO3, H2SO4) đậm đặc nguội, Fe
Cl2, Mg
Cl2, Na
HSO4 - hóa học rắn : Fex
Oy (to), Cu
O, Cr2O3.Nhơm phản ứng với hóa học trên? A B 11 C 10 D 12 CÂU 50: cho Al vào dung dịch : H2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, to), Ba(OH)2,HNO3 lỗng, H2SO4 đặc, thấy nội khí B gồm tỉ khối đối với O2 nhỏ 0,9 Số dung dịch phù hợp : A B C D CÂU 51: đến phát biểu sau: nguyên tố clo gồm màu đá quý lục nguyên tố iot có màu nâu đỏ ánh sáng nóng chảy ánh sáng sơi trường đoản cú flo mang đến iot tăng ngày một nhiều Đi trường đoản cú flo đến iot độ âm điện tăng dần Flo có độ âm điện lớn nhóm halogen Flo có số lão hóa – vớ hợp chất Số phát biểu là: A B C D CÂU 52: Criolit (Na3Al
F6 giỏi 3Na
F.Al
F3) nguyên liệu dùng làm sản xuất nhơm với mục tiêu : 1) Làm hạ nhiệt độ rét chảy Al 2O3 2) tiết kiệm ngân sách lượng, tạo chất lỏng bao gồm tính dẫn điện xuất sắc Al 2O3 3) Tạo hóa học lỏng gồm tỉ khối nhỏ dại nhơm, lên mặt phẳng nhơm bức tường ngăn nhơm nóng chảy bị oxi hoá 10 A 1, B 2, C 1, D 1, 2, CÂU 53: Trong vận dụng cho nhơm đây, có vận dụng chưa xác ? (1)Làm vật liệu sản xuất ôtô, thiết bị bay, tên lửa, tàu vũ trụ; (2) tiếp tế thiết bị điện (dây điện), trao đổi nhiệt (dụng nắm đun nấu) (3) Sản xuất, điều chế kim loại quí (Au, Pt, Ag) (4) có tác dụng khung cửa, trang trí nội thất mạ đồ trang sức quý (5) sản xuất hỗn thích hợp tecmit, dùng để hàn gắn con đường ray A B C D CÂU 54: Cho đánh giá và nhận định sau : (1) Điều chế nhơm giải pháp điện phân lạnh chảy Al 2O3 Al
Cl3 (2) Al khử Cu2+ hỗn hợp (8) Al3+ bị khử Na hỗn hợp Al
Cl3 (3) Al2O3 hợp hóa học bền với nhiệt độ (4) Al(OH)3 tan dung dịch HCl hỗn hợp Na
OH (5) Nhôm tính năng với axit tất đk (6) Nhôm tan dung dịch NH3 (7) Nhơm kim loại lưỡng tính Số đánh giá và nhận định : A B C D CÂU 55: cho trình sau : 1) đến dung dịch Al
Cl3 tính năng với hỗn hợp NH3 dư 2) mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3 3) mang lại dung dịch HCl dư vào dung dịch Na
Al
O2 4) Dẫn khí CO2 dư vào hỗn hợp Na
Al
O2 5) cho dung dịch Al
Cl3 dư vào dung dịch Na
Al
O2 6) mang lại dung dịch NH4Cl dư vào dung dịch Na
Al
O2 Số q trình khơng thu kết tủa : A B C D CÂU 56: gồm thí nghiệm sau : (1) Dẫn rảnh khí CO2 mang đến dư vào hỗn hợp nước vôi (2) mang lại từ từ bỏ dung dịch
Ba(OH) mang đến dư vào hỗn hợp Al 2(SO4)3 (3) đến từ từ dung dịch HCl cho dư vào hỗn hợp Na
Al
O (4) đến từ từ bỏ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(Al
O2)2 (5) cho từ trường đoản cú HCl mang lại dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2 tổng số thí nghiệm mang đến kết tủa sau kết tủa rã hồn tồn ? A B C D CÂU 57: đến phát biểu sau: (1) những nguyên tố halogen tất cả độ âm năng lượng điện tương đối bé dại (2) Đi tự flo cho iot, tính oxi hóa giảm dần (3) Khí hidro halogenua chảy nước chế tạo ra dung dịch axit halogenhidric (4) Clo khí màu vàng lục, mùi xốc, khơng độc (5) Khí clo nhẹ khơng khí (6) Khí clo rã dung mơi hữu Số tuyên bố là: A B C D CÂU 58: đến chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, Na
HS, KHSO3, (NH4)2CO3 Số chất gồm tính lưỡng tính : 11 A B C D CÂU 59: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp tất cả hai chất rắn bao gồm số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu Fe2(SO4)3; Ba
Cl2 Cu
Cl2 ; ba Na
HSO4 Số tất cả hổn hợp tan hồn toàn quốc (dư) chế tác dung dịch : A B C D CÂU 60: gồm hỗn hợp chất rắn (1) Fe
O, Ba
O, Al2O3 ( tỉ trọng mol 1: : 1) (2) Al, K, Al2O3 ( tỉ lệ mol 1: 2: 1) (3) Na2O, Al ( tỉ lệ mol 1: 1) (4) K2O, Zn ( tỉ lệ thành phần mol 1: 1) Số tất cả hổn hợp tan cạn hết nước (dư) : A B C D CÂU 61: sắt kẽm kim loại kiềm có tương đối nhiều ứng dụng quan trọng : (1) sản xuất hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp ; (2) sắt kẽm kim loại Na K sử dụng làm chất dàn xếp nhiệt lò phản bội ứng phân tử nhân ; (3) sắt kẽm kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện ; (4) những kim một số loại Na, K dùng làm điều chế dung dịch bazơ ; (5) sắt kẽm kim loại kiềm dùng làm điều chế kim loại phương thức nhiệt luyện Tổng số phát biểu : A B C D CÂU 62: Trong hóa học HCl, Na
HSO4,Na
HCO3, NH4Cl, Na2CO3, CO2, Al
Cl3 Số chất chức năng với hỗn hợp Na (Na
Al
O2) thu Al(OH)3 : A B C D CÂU 63: mang lại phát biểu sau: (1) Nước cứng nước có chứa đựng nhiều cation Ca2+, Mg2+ (2) Để làm cho tính cứng trường tồn nước cần sử dụng dung dịch Ca(OH)2 dung dịch Na3PO4 (3) không thể dùng nước vôi để triển khai mềm nước cứng tạm thời (4) từ quặng đolomit điều chế sắt kẽm kim loại Mg Ca đơn lẻ (5) các kim các loại K, Ca, Mg, Al điều chế giải pháp điện phân rét chảy muối clorua tương ứng Số tuyên bố A B C D CÂU 64: mang đến phát biểu sau : (1) Theo chiều tăng mạnh điện tích phân tử nhân, sắt kẽm kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy bớt dần (2) sắt kẽm kim loại Cs cần sử dụng để chế tạo tế bào quang năng lượng điện (3) sắt kẽm kim loại Mg chức năng nhanh với nước điều kiện thường (4) các kim nhiều loại Na, Ba, Be tác dụng với nước nhiệt độ thường (5) sắt kẽm kim loại Mg tác dụng với nước ánh nắng mặt trời cao (6) sử dụng CO2 để dập lửa Mg Al Tổng số phát biểu là? A B C D CÂU 65: Trong phát biểu sau : (1) K, Na cần sử dụng làm chất dàn xếp nhiệt lò phản nghịch ứng hạt nhân (2) kim loại Mg vận dụng nhiều hóa học số sắt kẽm kim loại kiềm thổ (3) các kim một số loại Na, Ba, Be tác dụng với nước nhiệt độ thường (4) kim loại Mg tác dụng với nước nhiệt độ cao (5)Trong công nghiệp, kim loại Al điều chế phương thức điện phân Al2O3 nóng chảy 12 (6)Kim loại Al tan dung dịch HNO3 đặc, nguội Số tuyên bố A B C D CÂU 66: đến phản ứng sau: (1) Sục NH3 dư vào dung dịch Al
Cl3 (2) Sục CO2 dư vào hỗn hợp Na
Al
O2 (3) mang đến dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Na
Al
O2 (4) mang đến H2SO4 dư vào dung dịch Ba(Al
O2)2 (5) đến Al
Cl3 dư vào dung dịch Na
OH (6) mang lại mẩu kim loại Ba vào dung dịch Cu
Cl2 (7) Cho sắt kẽm kim loại K vào hỗn hợp Fe
Cl3 Số trường hợp sau phản bội ứng hoàn thành xuất kết tủa là: A B C D CÂU 67: cho phát biểu sau: (1) đặc thù hóa học clo tính oxi hóa mạnh bạo (2)Khí clo oxi hóa trực tiếp hầu như kim một số loại (3) Trong làm phản ứng với sắt kẽm kim loại hidro, clo thể tính khử to gan (4) Khí clo khí hidro bội phản ứng với đk bóng tối (5) Khí clo chảy nước tạo các thành phần hỗn hợp axit clohiric axit hipocloro (6) HCl
O chất có tính khử dũng mạnh Số tuyên bố là: A B C D CÂU 68: đến hỗn hợp, láo hợp tất cả hai chất rắn tất cả số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu Fe2(SO4)3; Ba
Cl2 Cu(NO3)2; bố Na
HSO4; Na
HCO3 Ba
Cl2; Al2O3 Ba.Số tất cả hổn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo nên dung dịch A B C D CÂU 69: Thực thí điểm sau: (1) mang đến Al vào hỗn hợp HCl (2) mang lại Al vào hỗn hợp Ag
NO3 (3) mang đến Na vào H2O (4) mang đến Ag vào hỗn hợp H2SO4 loãng (5) đến Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội (6) cho Al vào dung dịch H2SO4 sệt nguội (7) đến Al vào hỗn hợp HNO3 đặc nguội nhấc cho vô dung dịch HCl loãng (8) cho Al vào hỗn hợp H2SO4 sệt nguội nhấc cho vô dung dịch HCl lỗng Trong thí nghiệm trên, số nghiên cứu xảy làm phản ứng A B C D CÂU 70:Cho phát biểu sau: (1) nhân tố clo tồn tự nhiên và thoải mái dạng hợp chất (2) Quặng apatit tất cả cơng thức KCl.Mg
Cl2.6H2O (3) Clo dùng để tẩy white sợi, vải, giấy (4) Clo dùng để làm sản xuất hóa học tẩy trắng, tiếp giáp trùng, sản xuất hóa chất hữu (5) Clo dùng để làm lưu hóa cao su (6) Điều chế clo chống thí nghiệm phản ứng điên phân hỗn hợp Na
Cl có màng ngăn Số tuyên bố là: A B C D CÂU 71 triển khai thí nghiệm sau: (1) đến Mg vào hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư; (2) Dẫn khí H2 (dư) qua bột Mg
O nung nóng; (3) cho dung dịch Ag
NO3 công dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư; (4) mang đến Na vào dung dịch Mg
SO4; 13 CÂU 396: mang lại cặp hỗn hợp sau: (1) Na
Al
O2 Al
Cl3 ; (2) Na
OH Na
HCO3; (3) Ba
Cl2 Na
HCO3 ; (4) NH4Cl Na
Al
O2 ; (5) Ba(Al
O2)2 Na2SO4; (6) Na2CO3 Al
Cl3 (7) Ba(HCO3)2 Na
OH (8) CH3COONH4 HCl (9) KHSO4 Na
HCO3 (10) Fe
Br3 K2CO3 Số cặp có phản ứng xảy là: A B C D CÂU 397: cho phát biểu sau: (1) tất ancol tách nước thu anken (2) cho ancol bậc III tác dụng với Cu
O thu kết tủa Cu màu đỏ (3) người ta tổng đúng theo ancol thủy phân dẫn xuất halogen hỗn hợp kiềm (4) bạn ta tổng thích hợp glixerol từ propilen (5) Ở đk thường, phenol hóa học lỏng, ko màu, dễ nóng tung Số phát biểu A B C D CÂU 398: mang đến phát biểu sau: (1) sử dụng nước brom để minh bạch fructozơ glucozơ (2) Trong môi trường xung quanh bazơ, fructozơ glucozơ đưa hóa cho (3) Trong hỗn hợp nước, glucozơ tồn đa số dạng mạch hở (4) Thủy phân saccarozơ thu glucozơ (5) Saccarozơ thể tính khử phản bội ứng tráng bạc đãi Số phát biểu A B C D CÂU 399: mang lại phát biểu sau : (1) muối clorua đặc trưng Na
Cl (2)Na
Cl nguyên liệu để điều chế Cl2, H2, Na
OH, nước Gia-ven,… (3) Ba
Cl2 dùng để trừ sâu bệnh nơng nghiệp (4)Al
Cl3 có tác dụng diệt khuẩn (5)Zn
Cl2 làm hóa học xúc tác phản ứng tổng đúng theo hữu Số tuyên bố là: A B C D CÂU 400: thực hiện thí nghiệm sau: (1) mang lại Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2 (2) đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3(dư) (3) đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch
Al2(SO4)3 (4) mang đến khí CO2 (dư) vào dung dịch hỗn hợp có Ba(OH)2 Na
OH (5) cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch Na
Al
O2 (6) mang đến dung dịch Na
OH vào dung dịch Mg
Cl2 Số thí nghiệm có tạo kết tủa sau chấm dứt phản ứng A B C D CÂU 411: đến phát biểu sau: (1) những kim nhiều loại kiềm tan tốt trongnước (2) những kim loại Mg, Fe, K Al điều chế phương pháp điện phân nóngchảy (3) các kim nhiều loại Mg, K fe khử ion Ag+ hỗn hợp thành
Ag (4) Khi mang lại Al vào hỗn hợp Fe
Cl3dư thu kim loại Fe 67 (5) các thành phần hỗn hợp Al2O3 mãng cầu (tỉ lệ mol 1:1) tan cạn hết nước Số tuyên bố đúnglà A.4 B C.2 D.1 CÂU 412: đến phát biểu sau: lưu huỳnh đioxit dùng để làm sản xuất H2SO4, tẩy white giấy, bột giấy, hóa học chống nấm,… vào công nghiệp, SO2 điều chế biện pháp đun rét H2SO4 với Na2SO3 lưu hoàng trioxit hóa học khí khơng màu, chảy vơ hạn nước axit sunfuric lưu huỳnh trioxit bao gồm ứng dụng thực tiễn Trong chống thí nghiệm, bạn ta điều chế lưu huỳnh trioxit giải pháp oxi hóa lưu huỳnh đioxit Số phát biểu A B C D CÂU 413: tất cả phát biểu sai? (1) vào dung dịch, amino axit hầu hết tồn dạng ion lưỡng cực (2) Amino axit chất rắn, kết tinh, tan giỏi nước gồm vị (3) Amino axit hợp hóa học hữu tạp chức (4) Hợp hóa học H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin (5) Chất phệ lỏng có khả làm cho màu nước Br (6) đến ancol etylic tác dụng với Cu(OH) tạo thành dung dịch xanh thẫm (7) Hiđro hố hồn tồn triolein tạo thành chất lớn rắn (8) bội phản ứng thủy phân este môi trường xung quanh kiềm bội nghịch ứng chiều A B C D CÂU 414: đến sơ thứ phản ứng sau: enzim (1) Glucozo   2X1  2CO2  H ,t   X1  X  X (3) Y(C7 H10O )  2H 2O   o   X3  H 2O (2) X1  X  H 2SO4 Ni,t (4) X  H   X1 o phát biểu sau đúng? A ánh sáng sôi X4 cao X1 B Hợp hóa học Y có đồng phân hình học tập C Phân tử X2 bao gồm nguyên tử hiđro D X3 hợp chất hữu tạp chức CÂU 415: mang đến polime: polietilen, tơ visco, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, tơ olon, polibutađien bao gồm polime polime tổng hợp? A B C D CÂU 416: Trong phát biểu sau: (1) tương đương H2SO4, H2Cr
O4 bền (2) Crom tan dung dịch HCl dư tạo ra dung dịch Cr
Cl (3) Ion Cr
O42- bao gồm màu vàng, ion Cr2O72- tất cả màu domain authority cam đề xuất dung dịch mãng cầu 2Cr
O4 K2Cr2O7 bao gồm màu khớp ứng (4) muối bột Cr(III) bao gồm tính thoái hóa tình khử (5) Cr
O3 oxit bazơ những phát biểu là: A (1), (2) (5) B (1), (3) (4) C (2) (5) D (3) (4) CÂU 417: Thực phân tách sau : (1) Đốt cháy bột fe khí Cl 2, dư (2) cho bột sắt vào hỗn hợp H 2SO4 loãng (3) mang lại bột fe vào hỗn hợp Ag
NO dư (4) mang lại bột Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư (5) mang lại bột fe vào hỗn hợp HNO3 loãng dư (6) mang lại Fe3O4 vào dung dịch HCl dư 68 Số thí nghiệm thu sát hoạch muối Fe(III) A B C D CÂU 418: đến dãy chất: Ca
O, Cr
O3, Cr2O3, Ba
CO3, Na, K2O Số hóa học dãy tác dụng với nước điều kiện thường : A B C D CÂU 419: mang lại dãy chất: Cu, Ca
CO3, Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 Số chất dãy chức năng với dung dịch H2SO4 (loãng) A B C D CÂU 420: mang lại phát biểu sau : (1) Oxi có số hiệu ngun tử 8, thuộc đội VIA, chu kì (2) Trong điều kiện bình thường, phân tử oxi có liên kết cộng hóa trị khơng phân cực (3) Khí oxi không màu, không mùi, không vị, nặng không gian (4) Khí oxi tan các nước (5) Trong vừa lòng chất, oxi ln có số thoái hóa – (6) Oxi công dụng nhiều cùng với hợp chất vô hữu cơ, sắt kẽm kim loại Au, Pt, … phi kim Số tuyên bố xác là: A B C D CÂU 421: cho este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dãy bao gồm este phản ứng với dung dịch Na
OH (đun nóng) sinh ancol A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (5) D (3), (4), (5) CÂU 422: Thực thí điểm sau: (1) Thả đinh fe vào dung dịch HCl (2) Thả đinh sắt vào hỗn hợp Ni(NO3)2 (3) Thả đinh sắt vào hỗn hợp Fe
Cl3 (4) Nối dây fe với dây Cu nhằm không khí ẩm (5) Đốt dây fe bình bí mật chứa đầy khí O2 (6) Thả đinh sắt vào dung dịch đựng Cu(SO4) H2SO4 loãng Trong thí nghiệm thí nghiệm nhưng mà Fe bị bào mòn điện chất hóa học là: A (2),(3),(4),(6) B (2),(4),(6) C (1),(3),(5) D (1),(3),(4),(5) CÂU 423: mang lại phương trình bội phản ứng chất hóa học sau (các phản bội ứng đk xúc tác ưng ý hợp): (1) X + 2Na
OH → X1 + X2 + H2O (2) X2 + Cu
O → X3 + Cu + H2O (3) X3 + 4Ag
NO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + NH4NO3 1500 C Ca
O,t  X5 + 3H2  X4 + 2Na2CO3 (5) 2X4  (4) X1 + 2Na
OH  lln 0 tuyên bố sau sai A X tất cả nguyên tử H phân tử.B X2 độc không áp dụng để trộn vào thức uống C X1 tan nước giỏi so cùng với X.D X5 tất cả phản ứng tạo ra kết tủa cùng với Ag
NO3/NH3 CÂU 424: Thực phân tích sau: (1) cho dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch HCl (2) mang đến bột sắt vào lượng dư hỗn hợp Fe
Cl3 (3) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3 (4) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Fe
SO4 (5) đến dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (6) đến dung dịch Cr
O3 vào hỗn hợp HCl (7) mang lại dung dịch Ca(HCO3)2 vào hỗn hợp Ba
Cl2 Số thí nghiệm có phản ứng chất hóa học xảy là: 69 A B C D CÂU 425: Cho hóa học sau (I) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH (II) H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH (III) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH hóa học tripeptit? A I B II C I,II D III CÂU 426: mang đến polime sau : tua (1), tơ tằm (2), tua đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7) một số loại tơ có bắt đầu xenlulozơ là? A 5, 6, B 1, 2, 3, 5, C 1, 3, 5, D 1, 2, 5, CÂU 427: cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1) Glucozơ saccarozơ chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan nước (2) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (3) vào dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà rã Cu(OH)2, sinh sản phức màu xanh da trời lam (4) khi thuỷ phân trọn vẹn tinh bột xenlulozơ môi trường axit, thu glucozơ (5) Khi nấu nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp Ag
NO3trong NH3 thu Ag (6) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H (xúc tác Ni, đun nóng) chế tạo ra sobitol (7) Aminozơ có link α-1,6-glicozit phân tử Số phát biểu A B C D CÂU 428: mang đến dung dịch: Br2, KMn
O4 H2SO4 loãng, NH3, K2Cr2O7 H2SO4 loãng Số dung dịch dãy biệt lập dung dịch riêng lẻ Fe
SO Fe2(SO4)3 : A B C.1 D CÂU 429: thực hiện thí nghiệm sau: (1) Điện phân Na
Cl nóng chảy (2) Điện phân hỗn hợp Cu
SO4 (điện cực trơ) (3) cho mẩu K vào hỗn hợp Al
Cl3 (4) mang đến Fe vào dung dịch Cu
SO4 (5) mang đến Ag vào dung dịch HCl (6) mang đến Cu vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 Na
HSO4 Số thí sát hoạch chất khí A B C D CÂU 420: đến mol chất X (C9H8O4, đựng vòng benzen) công dụng hết với Na
OH dư, thu mol chất Y, mol hóa học Z mol H2O chất Z tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu chất hữu T tuyên bố sau sai? A hóa học T tính năng với Na
OH theo tỉ trọng mol : B chất Y gồm phản ứng tráng bội nghĩa C Phân tử hóa học Z bao gồm nguyên tử oxi D hóa học X tính năng với Na
OH theo tỉ lệ mol : CÂU 421: hài hòa vừa không còn Fe3O4 hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Hãy cho thấy chất sau đây: (1) Cu, (2) Fe, (3) Ag, (4) Ba(OH)2, (5) KCl, (6) khí H2S bao gồm chất bội nghịch ứng với dung dịch X? A.3 B C.6 D.5 CÂU 422: triển khai thí nghiệm sau: (1) cho Zn vào dung dịch Ag
NO3 (2) mang lại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 70 (3) mang lại Na vào dung dịch Cu
SO4 (4) Dẫn khí teo (dư) qua bột Cu
O lạnh (5) cho Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3 (6) cho Fe vào hỗn hợp Cu
SO4 Số thí nghiệm chế tác thành sắt kẽm kim loại A.2 B C.3 D.5 CÂU 423: vào chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả làm màu nước brom A.5 B C.3 D.6 CÂU 424: tiến hành thí nghiệm sau: (1) cho Cu dư vào dung dịch Fe
Cl3 (2) cho Na vào dung dịch Cu
SO4 dư (3) đến Cu vào dung dịch Ag
NO3 (4) mang lại Fe
Cl2 vào hỗn hợp Ag
NO3 dư (5) sức nóng phân Mg
CO3 (6) mang lại Mg dư vào dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiêm gồm tạo sắt kẽm kim loại A.2 B.4 C.1 D CÂU 425: cha dung dịch X, Y, Z thõa mãn: + X công dụng với Y tất cả kết tủa xuất + Y công dụng với Z gồm kết tủa xuất + X tính năng với Z có khí bay các dung dịch X, Y, Z dãy sau vừa lòng thí nghiệm A Na
HCO3, Ba(OH)2, KHSO4 B.KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4 C.Al
Cl3, Ag
NO3, KHSO4 D.Na
HCO3, Ca(OH)2, Mg(HCO3)2 CÂU 426: cho phát biểu sau: (1) Điều chế oxi phòng phân tách nhiệt phân KMn
O4 (rắn), KCl
O3 (rắn), … (2) Chưng chứa phân đoạn khơng khí lỏng phương pháp điều chế oxi công nghiệp (3) Khí ozon khơng màu, khơng mùi, tan các nước (4) Ozon gồm tính oxi hóa mạnh dạn mạnh oxi (5) Ozon oxi hóa phần lớn kim nhiều loại kể Au, Pt (6) Ở điều kiện bình thường, oxi ozon oxi hóa bạc bẽo thành tệ bạc oxit Số phát biểu là: A.2 B.1 C.3 D.4 CÂU 427: thực hiện thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Fe vào dung dịch Cu
Cl2 (2) mang đến Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl (3) cho Fe
CO3 chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (4) đến Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư Số nghiên cứu tạo hóa học khí A B C D CÂU 428: đến phát biểu sau: (1) Crom bền không khí gồm màng oxit bảo vệ (2) Ở nhiệt độ thường, crom(III) oxit hóa học rắn, color lục thẫm (3) Crom(III) hiđroxit gồm tính lưỡng tính, tan hỗn hợp axit kiềm dũng mạnh (4) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat gửi thành ion đicromat Số tuyên bố A B C D CÂU 429: tiến hành thí nghiệm sau: (1) cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp Cr2(SO4)3 71 (2) Sục khí CO2 dư vào hỗn hợp K KAl
O2 (3) đến dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3 (4) Cho các thành phần hỗn hợp Al na (tỉ lệ mol 1: 1) vào nước dư (5) Cho sắt kẽm kim loại Na vào hỗn hợp Cu
SO4 Sau dứt phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A.2 B C.3 D.5 CÂU 430: đến phát biểu sau: (1) Ozon dùng làm chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt, tẩy sạch trơn bột, dầu ăn (2) Ozon tạo cho khơng khí lành tạo hại cho người (3) lưu huỳnh thuộc nhóm VIA, chu kì 3, có số hiệu nguyên tử 16 (4) sulfur thuộc nhóm VIA, chu kì 3, bao gồm số hiệu ngun tử 16 (5) Ở nhiệt độ thường, lưu giữ huỳnh công dụng với nhiều sắt kẽm kim loại tạo muối bột sunfua (6) Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh công dụng với khí hidro chế tạo thành khí hidro sunfua Số tuyên bố A.3 B.2 C.4 D CÂU 431: mang đến dãy chất sau: Ag, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số hóa học dãy tính năng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D CÂU 432: cho phát biểu sau: (1) Đốt cháy hoàn toàn este no, solo chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (2) Hợp chất hữu tạp chức hợp hóa học hữu tất cả hai một số loại nhóm chức (3) Saccarozơ có cấu trúc mạch vòng (4) hỗn hợp glucozơ bị khử Ag
NO3 NH3 chế tạo ra Ag (5) Khi đến dung dịch axit nitric đặc vào hỗn hợp lòng trắng trứng thấy bao gồm kết tủa màu sắc tím xuất (6) Amilozơ polime có cấu trúc mạch ko phân nhánh (7) liên kết nhóm co với team NH hai đơn vị α-amino axit call liên kếtpeptit (8) Toluen dùng làm sản xuất thuốc nổ TNT(trinitrotoluen) Số phát biểu đúnglà? A B C D CÂU 433: Cho đánh giá và nhận định sau: (1) Trong kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp (2) Độ dẫn điện nhôm (Al) xuất sắc đồng (Cu) (3) Những sắt kẽm kim loại có độ dẫn điện tốt dẫn nhiệt xuất sắc (4) Crom (Cr) kim loại cứng kimloại (5) Wonfam (W) có ánh nắng mặt trời nóng rã cao sắt kẽm kim loại (6) sử dụng dung dịch Na2CO3 để gia công tính cứng nước nước cứng toàn phần (7) Na2CO3 nguyên liệu công nghiệp cung cấp thủy tinh, xà phòng (8) cần sử dụng dung dịch Na2CO3 nhằm tẩy vệt dầu ngấn mỡ bám chi tiết máy (9) Na2CO3 ngun liệu sử dụng y học, cơng nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát Số nhận định A B C D CÂU 434: Số tuyên bố phát biểu sau là: (1) Peptit cất từ hai cội α aminoaxit trở lên bao gồm phản ứng màu sắc biure (2) Tơ tằm một số loại tơ thiên nhiên, (3) Ứng với CTPT C3H7O2N gồm hai đồng phân aminoaxit 72 (4) Tơ xenlulozo axetat thuộc một số loại tơ chất hóa học (5) Điều chế poli (vinyl ancol) bội phản ứng trùng hòa hợp ancolvinylic (6) Điều chế tơ nilon 6,6 phản nghịch ứng trùng ngưng axit ađipic hexametylenđiamin (7) Trong môi trường thiên nhiên kiềm, đipeptit mạch hở tính năng với Cu(OH)2 mang lại dung dịch màu tím xanh (8) vào phân tử tripeptit mạch hở bao gồm liền kết peptit (9) các hợp chất peptit bền môi trường xung quanh bazơ môi trường xung quanh axit (10) axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH bao gồm tính lưỡngtính A B C D CÂU 435: Số tuyên bố phát biểu sau là: (1) Cr
O3 oxit axit, công dụng với nước chế tác dung dịch cất H2Cr
O4 H2Cr2O7 (2) Trong phù hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng +2, +3 +6 (3) Cr2O3 oxit lưỡng lính, tính năng với hỗn hợp Na
OH loãng hỗn hợp HCl loãng (4) Đốt cháy crom lượng oxi dư, thu oxit crom (III) (5) kim loại có độ cứng lớn Cr (6) kim loại dẫn điện xuất sắc Cu (7) kim loại có nhiệt độ nóng rã cao W (8) sắt kẽm kim loại có cân nặng riêng bé dại Li A B C D CÂU 436: mang lại phát biểu sau cacbohidrat : (1) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (2) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (3) Trong dung dịch glucozơ saccarozo tổ hợp Cu(OH) chế tạo phức màu xanh lá cây lam (4) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có tinh bột saccarozo môi trường axit thu nhiều loại monosaccarit (6) Khi nấu nóng glucozơ với dung dịch Ag
NO 3/NH3 thu Ag (6) Glucôzơ saccarôzơ chức năng với H (xúc tác Ni, đun nóng) chế tạo ra sorbitol Số tuyên bố : A B C D CÂU 437: cho phát biểu sau (1) Sục khí CO2 dư vào hỗn hợp Na
Al
O2 thấy xuất kết tủa white sau kết tủa rã dần, dung dịch trở nên suốt (2) có thể dùng dung dịch Na2CO3 để gia công mềm tất các loại nước cứng (3) Phèn chua cần sử dụng chất làm nước, diệt trùng nước, dùng ngành thuộc domain authority công nghiệp giấy Phèn chua gồm cơng thức chất hóa học KAl(NO3)2 (4) trong trình năng lượng điện phân, ion âm (anion) di chuyển anot ion dương (cation) di chuyển catot (5) Khi năng lượng điện phân dung dịch Na
Cl (điện cực trơ, khơng tất cả màng ngăn xốp) thành phầm thu gồm H2 nước Gia-ven (6) phương pháp thủy luyện dùng để làm điều chế sắt kẽm kim loại có tính khử yếu, phương pháp nhiệt luyện dùng làm điều chế kim loại có tính khử trung bình (7) kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội Fe, Al, Cr, Ag Số tuyên bố A B C D CÂU 438: mang lại phát biểu sau: (1) Thủy ngân chức năng với lưu huỳnh ánh sáng cao tất cả chất xúc tác (2) lưu giữ huỳnh công dụng với halogen flo, clo 73 (3) phần lớn lưu huỳnh áp dụng để lưu hóa cao su đặc cơng nghiệp (4)Trong trường đoản cú nhiên, lưu hoàng tồn dạng hợp chất (5) Hidro sunfua hóa học khí khơng màu, hương thơm trứng thối độc (6) Khí H2S nặng khơng khí, tan các nước tạo thành dung dịch axit (7) Hidro sunfua gồm tính khử mạnh khỏe Số phát biểu A B C D CÂU 439: Trong thí điểm sau: (1) Thêm lượng bé dại bột Mn
O2 vào hỗn hợp hiđro peoxit (2) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 làm cho nóng (3) mang lại khí NH3 công dụng với Cu
O đốt rét (4) đến KCl
O3 công dụng với dung dịch HCl quánh (5) cho khí O3 công dụng với dung dịch KI (6) cho từ từ đến dư hỗn hợp Na
OH vào hỗn hợp Al
Cl3 (7) đến dung dịch Na2S vào hỗn hợp Al
Cl3 (8) mang đến NH3 vào bình đựng Cr
O3 (9) đến luồng H2 qua ống sứ nung nóng chứa Zn
O Mg
O Số nghiên cứu tạo đối kháng chất A B C D CÂU 440: mang lại phát biểu sau: (1) Trong đk thường, dung dịch H2S xúc tiếp với O2 trở phải vẩn đục màu tiến thưởng (2) Khí H2S cháy khơng khí cùng với lửa màu tiến thưởng nhạt (3) trong cơng nghiệp, bạn ta cung ứng khí H2S bí quyết cho axit HCl tính năng với Fe
S (4) Khí sunfuro chất khí khơng màu, khơng mùi, nặng trĩu khơng khí (5) lưu hoàng đioxit khí độc, tan các nước (6) Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp H2S bao gồm tượng vẩn đục blue color (7) Dẫn khí SO2 vào dung dịch brom bao gồm tượng màu hỗn hợp brom Số phát biểu là: A B C D CÂU 441: có dung dịch riêng lẻ sau: Na
Cl, Ag
NO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, Zn
Cl2, Ca
Cl2, Cu
SO4, Fe
Cl2 lúc sục khí H2S vào hỗn hợp trên, số trường vừa lòng sinh kết tủa A B C D CÂU 442: đến phản ứng sau: (1) Ca
OCl2 + 2HCl sệt  Ca
Cl2 + Cl2 + H2O; (2) NH4Cl  NH3 + HCl; (3) NH4NO3  N2O + 2H2O; (4) Fe
S + 2HCl  Fe
Cl2 + H2S; (5) Cl2 + 2Na
Br  2Na
Cl + Br2; (6) C + CO2  2CO Số phản bội ứng thuộc loại phản ứng lão hóa – khử A B C D CÂU 443: cho dãy chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl Số hóa học điện li hàng là: A B C D CÂU 444: cho dãy chất: Al2O3, Na
HCO3, K2CO3, Cr
O3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Al
Cl3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D 74 CÂU 445: mang lại chất: Na
HCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl Số chất tác dụng với hỗn hợp Na
OH loãng ánh sáng thường A B C D CÂU 446:Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: Ca
Cl2, Ca(NO3)2, Na
OH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số ngôi trường hợp gồm tạo kết tủa A B C D CÂU 447: Cho hóa học sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlyl benzen, naphtalen Số chất công dụng với hỗn hợp nước brom A B C D CÂU 448: mang lại dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy gia nhập phản ứng tráng bạc đãi A B C D CÂU 449: đến phát biểu sau: (1) trong chu kì, theo chiều tăng năng lượng điện hạt nhân nửa đường kính ngun tử sút dần (2) Trong team A, theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích phân tử nhân độ âm điện tăng vọt (3) links hóa học kim loại nhóm IA phi kim đội VIIA ln link ion (4) Nguyên tử N HNO3 cùng hóa trị (5) Số oxi hóa Cr K2Cr2O7 +6 Số tuyên bố A.2 B C D CÂU 450: mang đến chất: Cu, Mg, Fe
Cl2, Fe3O4 bao gồm chất số chất công dụng với dd đựng Mg(NO3)2 H2SO4 ? A B C D CÂU 451: mang đến phản ứng sau:  2Fe
I3 ; (1) 2Fe + 3I2   3Fe(NO2)2 + 2NO + 4H2O (2) 3Fe(dư) + 8HNO3 (loãng)   Fe(NO3)3 + Ag ; (3)Ag
NO3 + Fe(NO3)2   2Ca
CO3 + Mg(OH)2 + 2H2O (4) Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 (dư)   Al2(CO3)3 + 6Na
Cl ; (5) 2Al
Cl3 + 3Na2CO3   Fe(NO3)2 + H2O (6) Fe
O + 2HNO3 (l)  mol 1:1  Ca
CO  Na
OH  H O (7) Na
HCO3  Ca(OH)2  phần đông phản ứng là: A (2), (3), (5), (7) B (1), (2), (4), (6), (7) C (1), (2), (3), (4), (7) D (2), (3), (4), (7) CÂU 452 : mang lại chất: KMn
O4, K2Cr2O7, Mn
O2 tất cả số mol phản bội ứng với dd HCl sệt dư các chất chế tạo lượng khí Cl2 (cùng điều kiện) theo chiều tăng vọt từ trái qua bắt buộc là: A Mn
O2; K2Cr2O7; KMn
O4 B Mn
O2 ; KMn
O4; K2Cr2O7 C K2Cr2O7 ; Mn
O2 ; KMn
O4 D KMn
O4 ; Mn
O2 ; K2Cr2O7 CÂU 453: cho phân tử (1) Mg
O ; (2) Al2O3 ; (3) Si
O2 ; (4) P2O5 Độ phân cực chúng xếp theo chiều tăng vọt từ trái qua đề nghị là: A (3), (2), (4), (1) B (1), (2), (3), (4) C (4), (3), (2), (1) D (2), (3), (1), (4) CÂU 454: Dãy tất cả chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng đột biến từ trái sang yêu cầu : A C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3 B C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH 75 C C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3 D C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH CÂU 455: mang đến phát biểu sau: (a) kim loại kiềm có cấu tạo lập phương vai trung phong khối ánh sáng nóng chảy tăng cao từ Li cho Cs (b) áp dụng phản ứng bột nhôm sắt oxit (hỗn vừa lòng tecmit) nhằm hàn mặt đường ray (c) Trong đội IA, trường đoản cú Li đến Cs, khả làm phản ứng với nước giảm dần (d) hoàn toàn có thể điều chế Ba, Ca, Mg bí quyết điện phân lạnh chảy muối hạt clorua tương ứng chúng (e) Tất muối bột cacbonat bền với sức nóng (f) Tất hỗn hợp muối kim loại kiềm, kiềm thổ bao gồm p
H > Số phát biểu ko A B C D CÂU 456: Thực thử nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn (b) mang lại Mg tác dụng với dd HNO3 loãng, dư (c) mang lại Ca
OCl2 vào hỗn hợp HCl quánh (d) Sục khí CO2 vào dd Na2CO3 (dư) (e) Sục khí SO2 vào hỗn hợp H2S (g) mang lại dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp Na
HCO3 h) mang đến Cu vào hỗn hợp HCl (loãng) (i) mang đến từ tự Na2CO3 vào hỗn hợp HCl Số phân tách chắn sinh chất khí A B C D CÂU 457: Thực thí điểm sau: (a) mang đến Al vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư (b) Cho sắt kẽm kim loại Na vào hỗn hợp Cu
SO4 (c) mang lại dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (d) cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch KHSO4 (e) mang đến dung dịch Na
Al
O2 vào dung dịch HCl dư (f) cho dung dịch Na
HCO3 vào hỗn hợp Ba
Cl2 Sau hoàn thành phản ứng, số trường thích hợp xuất kết tủa A B C D CÂU 458: Cho chất : Na2CO3, Na3PO4, Na
OH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3 Số hóa học làm mềm nước cứng tạm thời là: A B C D CÂU 459: Cacbon khử chất số hóa học sau: Al2O3; CO2; Fe3O4; Zn
O; H2O; Si
O2; Mg
O A B C D CÂU 460: Thực thể nghiệm sau: (a) mang đến Al vào hỗn hợp H2SO4 quánh nguội (b) đến Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3 (c) cho Na vào dd Cu
SO4 (d) mang lại Au vào dung dịch HNO3 sệt nóng (e) Cl2 vào nước javen (f) Pb vào hỗn hợp H2SO4 loãng Trong phân tích trên, số xem sét xảy phản ứng A B C D CÂU 461: mang lại dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, etyl axetat, met yl acrylat , tripanmitin, vinyl axetat Số chất dãy thủy phân hỗn hợp Na
OH lỗng(dư), đun cho nóng sinh ancol là: A B C D CÂU 462: mang đến phát biểu sau: (1) trộn nước qua than lạnh đỏ ta thu các thành phần hỗn hợp khí điện thoại tư vấn khí than ướt (2) Tro thực vật gồm chứa KNO3 một số loại phân kali (3) Phân bón NPK một số loại phân phức hợp gồm nhân tố nito,photpho,kali (4) Khi cho khí CO2 tính năng với dung dịch muối silicat tạo ra thành silicagen 76 (5) Khi cho Si
O2 tính năng với dung dịch Na
OH lỗng thấy gồm khí khơng màu cất cánh lên A B C D CÂU 463: A gồm cơng thức phân tử C7H8O lúc phản ứng với dd Br2 dư chế tạo thành thành phầm B gồm MB – MA=237.Số hóa học A vừa lòng là: A B C D CÂU 464: Thực thử nghiệm sau: (1) Thả đinh fe vào dung dịch HCl (2) Thả đinh sắt vào hỗn hợp Cu(NO3)2 (3) Thả đinh fe vào hỗn hợp Fe
Cl3 (4) Nối dây Ni với dây Fe nhằm khơng khí độ ẩm (5) Đốt dây fe bình kín đáo chứa đầy khí O2 (6) Thả đinh fe vào dung dịch cất Cu
SO4 H2SO4 lỗng Trong thí điểm thí nghiệm mà lại Fe khơng bị bào mòn điện hóa học A (2), (4), (6) B (1), (3), (5) C (1), (3), (4), (5) D (2), (3), (4), (6) CÂU 465: mang lại phát biểu sau: (1) Teflon, chất liệu thủy tinh hữu cơ, poli propilen tơ capron pha trộn từ phản bội ứng trùng vừa lòng monome khớp ứng (2) Amilopeptin Glicogen có cấu tạo mạch phân nhánh (3) Nilon-6, vinylclorua, poli (vinyl axetat) benzylpropanoat bị thủy phân chức năng với dd Na
OH loãng, đun nóng (4) Bơng, tơ visco, tơ tằm dung dịch súng khơng sương có bắt đầu từ xenlulozơ (5) có thể dùng hỗn hợp HCl nhận thấy chất lỏng dung dịch: ancol etylic, benzen, anilin, natriphenolat (6) hàm lượng glucozơ không thay đổi máu người 0,1%, muối mononatri glutamat nguyên tố bột (7) sử dụng nước Cu(OH)2 để rõ ràng triolein, etylen glycol axit axetic Số tuyên bố A B C D CÂU 466: Cho hóa học : Al2O3, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, CH3COONH4, Na
HSO4, axit glutamic, Sn(OH)2, Pb(OH)2 Số chất lưỡng tính A B C D CÂU 467: mang đến thí nghiệm sau: (1) oxi hóa hồn tồn etanol (xúc tác men giấm, sức nóng độ) (2) Sục khí SO2 qua hỗn hợp nước brom (3) đến cacbon công dụng với H2SO4 đặc, lạnh (4) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp nước brom (5) cho metanol qua Cu
O, đun cho nóng (6) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực dương đồng, điện cực âm thép Số thí nghiệm có axit sinh : A B C D CÂU 468: phát biểu sau đúng? A Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa muối Cr
O2- mơi trường kiềm sản xuất dung dịch tất cả màu da cam B trong mơi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr C một số chất vô hữu S, P, C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với Cr
O3 77 D đến dung dịch H2SO4 loãng vào hỗn hợp Na2Cr
O4, dung dịch rời từ màu da cam thanh lịch màu vàng CÂU 469: triển khai thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMn
O4 loãng (b) mang đến ancol etylic phản ứng với mãng cầu (c) mang đến metan phản nghịch ứng cùng với Cl2 (as) (d) mang đến dung dịch glucozơ vào Ag
NO3/NH3 dư, nấu nóng (e) cho Ag
NO3 dư tính năng với dd Fe
Cl2 Trong phân tích trên, số thí nghiệm có xảy bội phản ứng lão hóa - khử A B C D CÂU 470: nhiều loại quặng sau không tương xứng với tên gọi A cacnalit (KCl.Mg
Cl2.6H2O) B xinvinit Na
Cl.KCl C apatit (3Ca3(PO4)2.Ca
F2) D cao lanh (3Mg.2Si
O2.2H2O) CÂU 471: cho phương trình làm phản ứng t  (1) C4H10 + F2 (2) Ag
NO3  (3) H2O2 + KNO2 (4) Điện phân dung dịch Na
NO3 (5) Mg + Fe
Cl3 dư (6) H2S + dd Cl2 Số phản ứng tạo đối chọi chất A B C D CÂU 472: cho cặp chất phản ứng với (1) Li + N2 (2) Hg + S (3) NO + O2 (4) Mg + N2 (5) H2 + O2 (6) Ca + H2O (7) Cl2(k) + H2(k) (8) Ag + O3 Số bội phản ứng xảy nhiệt độ thường A B C D CÂU 473: Cu(OH)2 bội nghịch ứng cùng với tất hóa học dãy sau (ở điều kiện thích hợp)? A (C6H10O5)n; C2H4(OH)2; CH2=CH-COOH B CH3CHO; C3H5(OH)3; CH3COOH C Fe(NO3)3, CH3COOC2H5, anbumin (lòng white trứng) D Na
Cl, CH3COOH; C6H12O6 CÂU 474: cho nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17) dấn xét sau đúng? A nửa đường kính nguyên tử tương xứng tăng dần theo chiều tăng số hiệu Z B các hợp chất tạo X với T Y với T hợp hóa học ion C Nguyên tử nhân tố X, Y, T trạng thái bao gồm electron đơn côi D Oxit hiđroxit X, Y, T hóa học lưỡng tính CÂU 475: Thực thể nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn (b) Đun rét Na
Cl tinh thể với hỗn hợp H2SO4 (đặc) (c) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Na
HCO3 (d) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4 (g) đến dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp Na
HCO3 (h) mang lại Pb
S vào dung dịch HCl (loãng) (i) mang lại Na2SO3 vào hỗn hợp H2SO4 (dư), đun cho nóng Số nghiên cứu sinh chất khí 78 A B C D CÂU 476: bạn ta mơ tả tượng thu số thể nghiệm sau: cho Br2 vào dung dich phenol xuất kết tủa white color Cho q tím vào hỗn hợp phenol, quì chuyển red color Cho phenol vào dung dịch Na
OH dư, lúc đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất vẩn đục màu trắng Số nghiên cứu mơ tả : A B C D CÂU 477: đến dãy chất: N2, H2, NH3, Na
Cl, HCl, H2O Số hóa học dãy mà phân tử chứa links cộng hóa trị phân rất A B C D CÂU 478: đến sơ đồ vật phản ứng sau : H2SO4 đac +Na
OH +Na
OH + Br2 + HCl But1en   Y  K  Z   X   T  to lớn to lớn Biết X, Y, Z, T, K sản phẩm giai đoạn Cơng thức cấu tạo thu gọn gàng K A CH3CH2CH(OH)CH3 B CH2(OH)CH2CH2CH2OH C CH3CH(OH)CH(OH)CH3 D CH3CH2CH(OH)CH2OH CÂU 479 : mang đến nhận xét phân bón: (1) Độ dinh dưỡng Supephotphat kép cao Supephotphat 1-1 (2) Phân kali đánh giá theo % trọng lượng K khớp ứng với lượng kali bao gồm thành phần (3) Điều chế phân Kali từ quặng apatit (4) Trộn ure vôi trước thời gian bón tăng hiệu áp dụng (5) Phân đạm amoni khiến cho đất chua thêm (6) Nitrophotka hỗn hợp NH4H2PO4 KNO3 Số thừa nhận xét là: A B C D CÂU 480: cho dãy chất: C6H5OH, C6H5NH2, H2NCH2COOH, C2H5COOH, CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy chức năng với hỗn hợp HCl A B C D CÂU 481: sức nóng phân muối: KCl
O3, KNO3, Na
HCO3, Ca(HCO3)2, KMn
O4, Fe(NO3)2, Ag
NO3, Cu(NO3)2 đến chế tạo thành hóa học rắn có khối lượng khơng đổi, thu oxit sắt kẽm kim loại ? A B C D CÂU 482: mang lại chất: Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3 Số chất tác dụng với hỗn hợp Fe(NO3)2 A B C D CÂU 483: Cho hóa học sau: C2H5OH, C6H5OH, dung dịch C6H5NH3Cl, hỗn hợp Na
OH, axit CH3COOH mang đến cặp chất tính năng với bao gồm xúc tác thích hợp, số cặp chất tất cả phản ứng xảy là: A B C D CÂU 484: bao gồm qui trình cấp dưỡng chất sau: 1500 C  C2H2 + 3H2 (1) 2CH4  C H ,H  o xt ,t  C6H5-CH=CH2 (2) C6H6  C6H5-C2H5  + H O, men , t o o men , t  C2H5OH  C6H12O6  (3) (C6H10O5)n  o xt ,t  CH3COOH (4) CH3OH + teo  79  O , xt ,t o  CH3-CHO (5) CH2=CH2  có qui trình cung cấp qui trình cấp dưỡng chất cơng nghiệp A B C D CÂU 485: tuyên bố sau khơng đúng? A O3 tất cả tính oxi hóa mạnh dạn O2 B muối hạt Ag
I khơng rã nước, mong mỏi Ag
F chảy nước C Na2CO3 nguyên liệu đặc biệt công nghiệp cấp dưỡng thủy tinh D các nguyên tố mà lại nguyên tử gồm 1,2,3,4 electron lớp kim loại CÂU 486:Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (a) mang lại dung dịch KMn
O4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu khí F2 (b) Dùng cách thức sunfat pha chế được: HF, HCl, HBr, HI (c) Amophot (hỗn hợp muối NH4H2PO4và (NH4)2HPO4) phân tinh vi (d) Trong chống thí nghiệm, khí teo điều chế biện pháp cho H2SO4 sệt vào axit fomic làm cho nóng A B C D CÂU 487 mang lại phản ứng sau: t  Khí X + (1) Mn
O2 + HCl (đặc)  t  Khí Y + (2) Na2SO3 + H2SO4 (đặc)  t  Khí Z + (3) NH4Cl + Na
OH  t  Khí G + (4) Na
Cl (r) + H2SO4 (đặc)  0 0 t t  Khí E + (5)  Khí F + (6) Cu + HNO3 (đặc)  Fe
S + HCl  hầu hết khí chức năng với Na
OH (trong dung dịch) đk thường : A X, Y, Z, G B X, Y, G C X, Y, G, E, F D X, Y, Z, G, E, F CÂU 488 đến chất solo chức có cơng thức phân tử C3H6O2 làm phản ứng với Na, Na
OH, Na
HCO3 Số bội phản ứng xảy : A B C D CÂU 489 gồm hỗn đúng theo khí đặt số (1) CO2, SO2, N2, HCl (2) Cl2, CO, H2S, O2 (3) HCl, CO, N2, NH3 (4) H2, HBr, CO2, SO2 (5) O2, CO, N2, H2, NO (6) F2, O2; N2; HF CÂU 490: tất cả hỗn hòa hợp khí khơng tồn đk thường A B C D CÂU 491: chất sau không hóa học điện li? A Na
NO3 B KOH C C2H5OH D CH3COOH CÂU 492: khi bị nhiệt phân, muối nitrat sau tạo sản phẩm kim loại? A Ag
NO3 B Fe(NO3)2 C KNO3 D Cu(NO3)2 CÂU 493: hàng ion xếp theo chiều giảm dần tính lão hóa A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ C Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ D Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ CÂU 494: Cặp chất sau đồng phân nhau? A C2H5OH CH3OCH2CH3 B CH3OCH3 CH3CHO C CH3CH2CHO CH3CH(OH)CH3 D CH2=CHCH2OH CH3CH2CHO CÂU 495: dung dịch dãy có tác dụng mềm tính cứng nước cứng tạm thời thời? A HCl B Na
HCO3 C KNO3 D Na2CO3 CÂU 496: Thực bội phản ứng để hiđrat hóa ancol etylic thu anken X tên gọi X A propilen B axetilen C isobutilen D etilen CÂU 497: Đốt cháy sắt kẽm kim loại M với phi kim Y, thu chất rắn X mang lại toàn X vào dung dịch HCl lỗng, dư thu dung dịch Z có trọng lượng tăng trọng lượng X mang đến vào.Kim một số loại M phi kim Y A sắt S B Ag O2 C Cu S D fe O2 0 80 CÂU498: Đun lạnh tristearin với dung dịch Na


Xem thêm: Phần mềm chỉnh sửa video cho ios, top app chỉnh video miễn phí trên iphone, ipad

OH, thu muối hạt natri axit béo Y glyxerol cách làm phân tử Y A C17H35COOH B C17H35COONa C C17H33COONa D C17H33COOH CÂU 499: Thủy phân este X có cơng thức phân tử C3H6O2 môi trường xung quanh axit, thu axit cacboxylic Y ancol Z Biết Z bao gồm số nguyên tử cacbon gấp hai Y tên thường gọi X A Etyl fomat B Vinyl fomat C Metyl axetat D Metyl acrylat - HẾT 81 ... Oxi hóa phản ứng hóa học (4) trong hợp chất số thoái hóa ngun tố ln không giống (5) trong hợp hóa học hữu thi t phải bao gồm C H bao gồm thêm O,N… (6) Axit HNO3 tính lão hóa khử Số tuyên bố : A B C D Đáp án không giống CÂU... Làm phản ứng hóa hợp, số lão hóa nguyên tố ln biến hóa (3) Q trình oxi hóa điện thoại tư vấn khử ngược lại, trình khử gọi oxi hóa (4) các phản ứng pin, ác quy, trình lão hóa – khử Số phát biểu là: A B C D CÂU 92:... Bội nghịch ứng lão hóa khử phản nghịch ứng chất hóa học có chuyển đổi số thoái hóa số thành phần (2) vào đời sống, phần nhiều lượng ta sử dụng lượng phản nghịch ứng lão hóa – khử (3) Trong phản bội ứng trao đổi, số oxi hóa ngun tố

Môn Hóa là một trong những môn học nặng nề nhằn. Để "ăn" điểm môn hóa học một phương pháp nhẹ nhàng em hãy thực hiện 4 bướctổng hợp triết lý thi đại học môn Hóa tiếp sau đây của thptngoquyenhcm.edu.vn - Đọc là đỗ

Tổng hợp kim chỉ nan thi đh môn Hóa qua cấu trúc đề minh họa thi THPT quốc gia môn chất hóa học 2019.

Để tổng hợp định hướng Hóa ôn thi THPT không hề thiếu nhất em bao gồm thể tìm hiểu thêm các tài liệu như: kim chỉ nan Hóa 12 hữu cơ. Kim chỉ nan Toán ôn thi đh 2018 với 400 câu định hướng Hóa 2018.

Vừa qua Bộ gi