Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích 1000 câu hỏi & bài xích tập trắc nghiệm đồ gia dụng Lí lớp 12 lựa chọn lọc, cơ bản, nâng cấp có lời giải cụ thể đầy đủ những mức độ thừa nhận biết, thông hiểu, vận dụng khiến cho bạn củng nạm và ôn luyện trắc nghiệm đồ vật Lí 12 để sẵn sàng cho kì thi THPT giang sơn môn đồ gia dụng Lí.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm đồ vật Lí 12

Để sở hữu trọn cỗ Chuyên đề với đề ôn thi THPT đất nước môn thiết bị Lí năm 2023 bạn dạng word có giải thuật chi tiết, đẹp mắt mắt, quý Thầy/Cô sung sướng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Chương 1: giao động cơ

Chương 2: Sóng cơ với sóng âm

Chương 3: mẫu điện xoay chiều

Chương 4: giao động và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: phân tử nhân nguyên tử

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: xê dịch cơ

Chương 2: Sóng cơ với sóng âm

Chương 3: dòng điện luân phiên chiều

Chương 4: giao động và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: hạt nhân nguyên tử

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): dao động điều hòa (phần 1)

Bài 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox cùng với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng lối đi được của chất điểm trong một chu kì xê dịch là:

A. 10 cm. B. 30 cm.

C. 40 cm. D. Trăng tròn cm.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Bài 2: Một vật nhỏ dao động cân bằng theo phương trình x = Acos10t (t tính bởi s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

A. 10 rad. B. 40 rad.

C. 20 rad. D. 5 rad.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Vận tốc của vật có giá trị cực lớn là bao nhiêu?

A. –5π cm/s. B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Bài 4: Chọn một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên đoạn trực tiếp MN nhiều năm 6 cm với tần số 2 Hz. Lựa chọn gốc thời hạn là lúc chất điểm tất cả li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà tôi đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

A. X = 3sin(4πt + π/3) cm

B. X = 3cos(4πt + π/6) cm

C. X = 3sin(4πt + π/6) cm

D. X = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

- tại t = 0 hóa học điểm ngơi nghỉ x = 3√3/2 cùng đi theo hướng âm

*

*

Chọn lời giải B


Bài 5: Vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khoản thời gian dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ giao động của đồ là:

A. 2√2 cm B. √3 cm

C. 2 centimet D. 4√2 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ của dao động:

*

- vận tốc biến thiên sớm pha π đối với li độ nên:

*

- Phương trình dao động của vật:

*

Chọn đáp án B


Bài 7: Một vật xê dịch điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời hạn khi thứ đổi chiều vận động và khi đó gia tốc của vật đang sẵn có giá trị dương. Pha thuở đầu là:

A. -π/2 B. -π/3

C. π D. π/2

Hiển thị đáp án

- trang bị đổi chiểu chuyển động tại địa điểm biên:

*

- gia tốc của vật đang xuất hiện giá trị dương khi:

*

- tại thời điểm lúc đầu (t = 0):

*

Chọn câu trả lời C


Bài 8: Một vật xấp xỉ điều hòa với tốc độ góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có vận tốc là 25 cm/s. Biên độ giao động của thứ là:

A. 5√2 centimet B. 10 cm

C. 5,24 centimet D. 5√3 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ xê dịch của vật:

*

Chọn câu trả lời A


- Áp dụng hệ thức tự do giữa vận tốc và gia tốc:

*

Chọn đáp án B


Bài 10: Chất điểm xấp xỉ điểu hòa bên trên đoạn MN = 4 cm, cùng với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời hạn khi chất điểm gồm li độ x = -1 cm, đang hoạt động theo chiều dương. Phương trình xê dịch là:

*

*

*

*

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động:

*

- Tần số góc:

- pha ban đầu:

+ trên thời điểm lúc đầu t = 0 :

*

- Phương trình xê dịch của vật:

*

Chọn lời giải A


Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): xấp xỉ điều hòa (phần 2)

Bài 16: Một chất điểm giao động điều hòa cùng với phương trình x = 2,5cos4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 s kể từ thời điểm t0 = 0 là:

A. 6 centimet B. 7,5 cm

C. 1,2 m D. 0,6 m.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

*

Chọn lời giải D


*

Chọn câu trả lời B


- Quãng mặt đường vật đi được trong thời gian T/4 là:

*

Chọn câu trả lời C


*

*

Chọn câu trả lời C


- Ta có:

*

Chọn lời giải C


- Ta bao gồm trong thời hạn Δt thì đồ dùng đi được 1 góc:

*

*

*

Chọn đáp án A


- Áp dụng vòng tròn lượng giác trong xấp xỉ cơ:

+ Chu kỳ giao động của mạch là:

*

+ Biểu diễn trê tuyến phố tròn lượng giác ta có:

*

- trong 1s vật trải qua vị trí x = +1 centimet 5 lần.

Chọn giải đáp D


Bài 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính bởi cm; t tính bằng s).

Xem thêm: Lốc Điều Hòa Ô Tô: Nguyên Nhân Hư, Cách Sửa Lốc Điều Hòa Ô Tô Khi Gặp Vấn Đề

Để tải về tài liệu Trắc nghiệm định hướng 12 chúng ta click vào nút download bên dưới.