Thí sinh gồm đủ những điều kiện được thâm nhập tuyển sinh đh theo pháp luật tại quy định tuyển sinh hiện tại hành.

Bạn đang xem: Trường đại học thủy sản nha trang

2. Phạm vi tuyển sinh

- Mã tuyển chọn sinh:TSN

- Phạm vi:Tuyển sinh trên toàn quốc

- Quy mô:3.600 chỉ tiêu

3. Cách làm tuyển sinh

Thí sinh có thể sử dụng1hoặcđồng thời các phương thức xét tuyển chọn như sau:

Mã phương thức

Phương thức xét tuyển

Thang điểm xét tuyển

Ghi chú

PT1

Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế của cỗ GD&ĐT

PT2

Xét tuyển nhờ vào Điểm nhận xét năng lực của ĐHQG - hcm và Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG - thủ đô năm 2023

Thang điểm 1200 của ĐHQG-HCM;

Thang điểm 150 của ĐHQG-HN

Áp điểm đk tiếng Anh ở một số ngành đào tạo

PT3

Xét tuyển phụ thuộc Điểm học tập bạ (Kết quả học hành ở THPT)

Thang điểm 40

PT4

Xét tuyển dựa vào
Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thang điểm 30

4. Ngành đào tạo, tiêu chí và tổ hợp xét tuyển

Bảng 1: thông tin ngành huấn luyện và tổng hợp xét tuyển chọn theo cách làm PT3 và PT4


TT

Mã ngành

Tên ngành, chương trình siêng ngành

Tổ vừa lòng xét tuyển

Điểm sàn giờ đồng hồ Anh

Theo Điểm thi thpt 2023

(3 môn thi)

Theo tác dụng học tập ở trung học phổ thông (học bạ 4 môn học)

I

Chương trình quánh biệt

1

7540105MP

Công nghệ chế tao thuỷ sản(Chương trình Minh Phú – NTU)

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

2

7620301MP

Nuôi trồng thuỷ sản(Chương trình Minh Phú – NTU)

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

3

7340101 A

Quản trị tởm doanh(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)

A01; D01; D07; D96

TA; LS, ĐL, GDCD

X

4

7340301 PHE

Kế toán(Chương trình song ngữ Anh-Việt)

A01; D01; D07; D96

TA; LS, ĐL, GDCD

X

5

7480201 PHE

Công nghệ thông tin(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; TH; CN

X

6

7810201 PHE

Quản trị khách sạn(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)

A01; D01; D07; D96

TA; LS, ĐL, GDCD

X

7

7810103P

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt)

D01, D03, D96, D97

ĐL, LS, TA, TP

II

Chương trình chuẩn

8

7620303

Khoa học tập thủy sản(02 siêng ngành: khai thác thủy sản, kỹ thuật thủy sản)

A00; A01; B00; D07

TO; VL; HH; SH

9

7620305

Quản lý thuỷ sản

A00; A01; B00; D07

TO; VL; HH; SH

10

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

11

7420201

Công nghệ sinh học

A00; A01; B00; D08

TO; VL; HH; SH

12

7520320

Kỹ thuật môi trường(02 chăm ngành: chuyên môn môi trường; cai quản môi trường và an toàn vệ sinh lao động)

A00; A01; B00; D08

TO; VL; HH; SH

13

7520103

Kỹ thuật cơ khí(02 siêng ngành: chuyên môn cơ khí; thi công và chế tạo số)

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

14

7510202

Công nghệ sản xuất máy

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

15

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

16

7520115

Kỹ thuật nhiệt

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

17

7840106

Khoa học hàng hải(02 siêng ngành: kỹ thuật hàng hải; thống trị hàng hải cùng Logistics)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

18

7520116

Kỹ thuật cơ khí hễ lực

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

19

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

A00; A01; C01; D07

TO; VL; HH; CN

20

7520130

Kỹ thuật ô tô

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

21

7520201

Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên ngành nghệ thuật điện, năng lượng điện tử)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

22

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

23

7580201

Kỹ thuật xây dựng(02 chăm ngành: kỹ thuật xây dựng;Quản lý xây dựng)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

24

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; CN

-

25

7520301

Kỹ thuật hoá học

A00; A01; B00; D07

TO; VL; HH; CN

26

7540101

Công nghệ thực phẩm(02 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; SH

-

27

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản(02 chuyên ngành: công nghệ chế trở thành thủy sản; technology sau thu hoạch)

A01; B00; D01; D07

TO; VL; HH; SH

28

7480201

Công nghệ thông tin(02 chăm ngành: technology phần mềm; truyền thông và Mạng vật dụng tính)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; TH; CN

X

29

7340405

Hệ thống tin tức quản lý

A01; D01; D07; D96

TO; VL; TH; CN

-

30

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

31

7810201

Quản trị khách sạn

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

32

7340101

Quản trị khiếp doanh

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

33

7340115

Marketing

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

34

7340121

Kinh doanh yêu thương mại

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

35

7340201

Tài chính - Ngân hàng(02 siêng ngành: Tài chủ yếu - Ngân hàng; technology tài chính)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

36

7340301

Kế toán(02 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

37

7380101

Luật(02 siêng ngành: Luật, phương pháp kinh tế)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

-

38

7220201

Ngôn ngữ Anh(04chuyên ngành: Biên - phiên dịch; giờ Anh du lịch; giảng dạy tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

X

39

7310101

Kinh tế(02 siêng ngành: kinh tế thủy sản; làm chủ kinh tế)

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

-

40

7310105

Kinh tế vạc triển

D01; D14; D15; D96

TA; LS; ĐL; GDCD

-

Tổng số 33 ngành (55 CTĐT/chuyên ngành)

13


TT

Mã tổ hợp

Tổ hợp xét tuyển chọn 4 môn học (PT3 – Điểm học bạ)

Mã tổ hợp

Tổ đúng theo 3 môn thi (PT4 – Điểm thi xuất sắc nghiệp THPT)

1

TO

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, (Toán nhân thông số 2)

D01

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

2

VL

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, đồ gia dụng lý

A01

Toán, thứ lý, tiếng Anh

3

HH

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Hóa học

D07

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh

4

SH

Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Sinh học

D08

Toán, Sinh học, giờ Anh

5

CN

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Công nghệ

D14

Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Anh

6

TH

Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Tin học

D15

Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh

7

TA

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (tiếng Anh nhân thông số 2)

D03

Toán, Ngữ văn, giờ Pháp

8

LS

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, kế hoạch sử

D90

Toán, KHTN, tiếng Anh

9

ĐL

Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Địa lý

D96

Toán, KHXH, tiếng Anh

10

GDCD

Toán, Ngữ văn, giờ Anh, GDCD

11

TP

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp (tiếng Pháp nhân hệ số 2)


5. Chế độ ưu tiên

- cung ứng KTX mang đến sinh viên theo học tập ở hai lịch trình theo mua hàng đào sinh sản của tập đoàn lớn Thủy sản Minh Phú (Chương trình Minh Phú – NTU);

- hỗ trợ KTX mang đến sinh viên gia đình nghèo, thực trạng khó khăn cùng học tập xuất sắc ở tất cả các ngành (KTX khuyến học);

- cơ chế học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.

6. Tổ chức đăng ký xét tuyển

6.1. Tổ chức triển khai sơ tuyển

Tất cả thí sinh đk xét tuyển chọn theo các phương thức PT2, PT3, PT4 cần đăng ký sơ tuyển chọn bằng bề ngoài online (miễn lệ mức giá sơ tuyển), núm thể:

- hệ thống đăng ký kết sơ tuyển:https://xettuyen.ntu.edu.vn/

- Sau 02 ngày Thí sinh hoàn chỉnh đăng ký, đơn vị trường sẽ thông báo tác dụng sơ tuyển mang lại thí sinh qua thư điện tử đăng ký truy cập xét tuyển.

6.2. Tổ chức nhận hồ sơ đk xét tuyến

6.2.1. Đối với PT1

Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế của bộ GD&ĐT

b. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu mã quy định;

- phiên bản photo công triệu chứng học bạ THPT;

- phiên bản photo công hội chứng Bằng xuất sắc nghiệp THPT đối với thí sinh tự do đã xuất sắc nghiệp năm trướchoặc
Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp đối với thí sinh lớp 12 giỏi nghiệp năm 2023 (cho phép thí sinh bổ sung khi nhập học);

- phiên bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng dấn hợp pháp trường hợp thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo cơ chế của quy định tuyển sinh hiện nay hành;

- Lệ mức giá xét tuyển chọn theo quy định.

c. Phương pháp nộp hồ sơ:theo 1 trong ba giải pháp sau đây:

- Nộp làm hồ sơ qua mặt đường bưu điện;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

d. Địa chỉ nộp làm hồ sơ khi nộp qua con đường bưu điện hoặc tại trường:

Phòng Đào tạo nên Đại học tập - ngôi trường Đại học Nha Trang. Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

6.2.2. Đối với PT2

Xét tuyển bằng Điểm nhận xét năng lực ĐHQG-HCM cùng ĐHQG-Hà Nội năm 2023

b. Làm hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo mẫu mã quy định.

- bản chính Giấy hội chứng nhận công dụng thi ĐGNL.

- Lệ mức giá xét tuyển theo quy định.

c. Bề ngoài đăng cam kết xét tuyển:theo 1 trong những 2 bí quyết sau đây:

- Đăng ký xét tuyển chọn trực đường tại: xettuyen.ntu.edu.vn

- Đăng ký xét tuyển trực tiếp trên trường.

6.2.3. Đối cùng với PT3

Xét tuyển bởi Điểm học bạ thpt 6 học kỳ với tổ hợp 4 môn học

b. Làm hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đk xét tuyển chọn theo chủng loại quy định.

- học tập bạ THPT.

- Lệ chi phí xét tuyển theo quy định.

c. Bề ngoài đăng ký xét tuyển:theo 1 trong 2 biện pháp sau đây:

- Đăng cam kết xét tuyển trực đường tại: xettuyen.ntu.edu.vn

- Đăng ký xét tuyển trực tiếp trên trường.

6.2.4. Đối với PT4

Xét tuyển bằng Điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023

a. Thời hạn đăng ký:

Xét tuyển dịp 1: theo kế hoạch bình thường của Bộ.

Xét tuyển đợt 2 (nếu có): theo planer riêng của trường.

Xem thêm: Giáo trình thanh toán quốc tế và tài liệu thanh toán quốc tế

b. Tổng hợp xét tuyểncho phương thức Điểm thi THPT:Phụ lục kèm theo

c. Hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ và giải đáp nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn sẽ thực hiện theo kế hoạch của bộ GD&ĐT cùng của trường thpt nơi thí sinh sẽ theo học.

STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 quản lí trị sale 7340101AA01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPT, (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
2 kế toán 7340301PHEA01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT, (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 5.5
3 công nghệ thông tin 7480201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt
ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
4 quản lí trị hotel 7810201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt
ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
5 khai quật thuỷ sản 7620304A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
6 làm chủ thủy sản 7620305A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPT
7 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A01, B00, D01, D9615.5Điểm thi TN THPT
8 công nghệ chế biến hóa thuỷ sản 7540105A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
9 công nghệ thực phẩm 7540101A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4
10 chuyên môn hoá học tập 7520301A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
11 công nghệ sinh học 7420201A00, A01, B00, D0815.5Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, A01, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
13 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
14 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
15 kỹ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
16 chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
17 khoa học hàng hải 7840106A00, A01, C01, D0717Điểm thi TN THPT
18 nghệ thuật cơ khí rượu cồn lực 7520116A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
19 kỹ thuật tàu thuỷ 7520122A00, A01, C01, D0716Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật xe hơi 7520130A00, A01, C01, D0718Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4
21 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật chế tạo 7580201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
23 công nghệ thông tin 7480201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
24 hệ thống thông tin thống trị 7340405A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
25 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103PD03, D9716Điểm thi TN THPT, Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt
26 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
27 quản ngại trị hotel 7810201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
28 cai quản trị marketing 7340101A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
29 marketing 7340115A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
30 marketing thương mại 7340121A01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
31 Tài chủ yếu - bank 7340201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
32 kế toán tài chính 7340301A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
33 luật 7380101C00, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
34 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D1521Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 6.5
35 tài chính 7310101A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
36 kinh tế tài chính phát triển 7310105A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT
37 cai quản trị sale 7340101ADGNLHCM725(Chương trình song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
38 kế toán tài chính 7340301PHEDGNLHCM725(chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
39 công nghệ thông tin 7480201PHEDGNLHCM725chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt
ĐK giờ Anh: 5.5
40 quản ngại trị hotel 7810201PHEDGNLHCM725chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt
ĐK giờ Anh: 6
41 khai quật thuỷ sản 7620304DGNLHCM600
42 quản lý thủy sản 7620305DGNLHCM650
43 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM650
44 công nghệ chế thay đổi thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
45 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM650ĐK giờ Anh: 4
46 chuyên môn hoá học 7520301DGNLHCM600
47 technology sinh học 7420201DGNLHCM600
48 Kỹ thuật môi trường 7520320DGNLHCM600
49 chuyên môn cơ khí 7520103DGNLHCM650
50 Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNLHCM600
51 nghệ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM600
52 kỹ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM600
53 kỹ thuật hàng hải 7840106DGNLHCM650
54 kỹ thuật cơ khí hễ lực 7520116DGNLHCM600
55 kỹ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM600
56 Kỹ thuật ô tô 7520130DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 4
57 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM650
58 Kỹ thuật kiến thiết 7580201DGNLHCM650
59 technology thông tin 7480201DGNLHCM725ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
60 khối hệ thống thông tin thống trị 7340405DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4.5
61 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103PDGNLHCM650Chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt
62 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 5
63 quản ngại trị khách sạn 7810201DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 5
64 quản trị sale 7340101DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 5
65 sale 7340115DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 5
66 sale thương mại 7340121DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
67 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201DGNLHCM700ĐK tiếng Anh: 4.5
68 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 4.5
69 nguyên lý 7380101DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 4.5
70 ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 6.5
71 kinh tế tài chính 7310101DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4.5
72 tài chính phát triển 7310105DGNLHCM700


*