Trường Đại học tập Điện lực thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 cùng với 3330 tiêu chí và 04 phương thức xét tuyển. Trong đó, trường dành riêng 65% tiêu chí xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực 2022 đã được công bố đến những thí sinh ngày 15/9, theo đó điểm chuẩn từ 16 đến 24.65 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học điện lực 2022

Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Điện Lực năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học Điện Lực - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D07 23.25
2 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 24.65
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.65
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.4
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 23
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.4
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; D01; D07 17
8 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 23
9 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24.5
10 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 22.5
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 23.5
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D07 23.25
13 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07 17
14 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 16
15 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 20.5
16 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 18
17 7510605 Logistics và cai quản chuỗicung ứng A00; A01; D01; D07 24.25
18 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 18.5
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành A00; A01; D01; D07 23.75
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 22
2 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; D01; D07 22.5
3 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 18
4 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 22
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 23
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D07 22.5
7 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 18
8 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07 18
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 24
11 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 23
12 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 18
13 7510605 Logistics và cai quản chuỗicung ứng A00; A01; D01; D07 25.5
14 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 19
15 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 18
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành A00; A01; D01; D07 22
17 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 25
18 7340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24
19 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 25.5
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hòa hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa 7510303A00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
2 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
3 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D0717Điểm thi TN THPT
4 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D0722.5Điểm thi TN THPT
5 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0724.25Điểm thi TN THPT
6 technology kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
7 technology kỹ thuật tích điện 7510403A00, A01, D07, C0117Điểm thi TN THPT
8 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D01, D0723Điểm thi TN THPT
9 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, D0724.65Điểm thi TN THPT
10 Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, D0723.65Điểm thi TN THPT
11 quản lý năng lượng 7510602A00, A01, D01, D0718Điểm thi TN THPT
12 thống trị công nghiệp 7510601A00, A01, D01, D0720.5Điểm thi TN THPT
13 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0724.4Điểm thi TN THPT
14 cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
15 chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, D01, D0718.5Điểm thi TN THPT
16 kế toán 7340301A00, A01, D01, D0723.4Điểm thi TN THPT
17 technology kỹ thuật tích điện 7510403A00, A01, D07, C01, XDHB18Học bạ
18 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D01, D07, XDHB22.5Học bạ
19 chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
20 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB22.5Học bạ
21 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
22 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
23 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
24 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ
25 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
26 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
27 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ
28 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
29 cai quản năng lượng 7510602A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
30 cai quản công nghiệp 7510601A00, A01, D01, D07, XDHB19Học bạ
31 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB26Học bạ
32 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
33 kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
34 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D0723.75Điểm thi TN THPT
35 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
36 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D0723Điểm thi TN THPT
37 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
38 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, D0724.5Điểm thi TN THPT
Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Nhật N5, Tổng Hợp Tài Liệu Tiếng Nhật N5

*