SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ. Gồm kim chỉ nan Hóa Học thpt lớp 12 theo khối hệ thống dễ ghi nhớ trọn bộ định hướng và phương pháp hóa học tập lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo. Tự học tập Online xin giới thiệu Sổ Tay lý thuyết hóa học trung học phổ thông lớp 12 Trọn cỗ ôn thi tốt nghiệp khối hệ thống ngắn gọn tương đối đầy đủ nhất công phá định hướng hóa học trắc nghiệm cấp tốc chóng.

Bạn đang xem: Hệ thống lý thuyết hóa học ôn thi đại học

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống triết lý cần nạm từng dạng bài
Phân các loại từng dạng toán thường chạm chán trong những bài và phương thức giải
Bài tập áp dụng và hướng dẫn chi tiết

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi sửa chữa thay thế nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este 1-1 chức: RCOOR’R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT chung của este no 1-1 chức:– Cn
H2n+1COOCm
H2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– Cx
H2x
O2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit. Tên cội axit: xuất phát điểm từ tên của axit tương ứng, nạm đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat
HCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: Cn
H2n
O2 có thể có các đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no đối chọi chức+ Đồng phân axit no đơn chức+ Đồng phân rượu ko no tất cả một nối song hai chức+ Đồng phân ete ko no có một nối đôi hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp hóa học tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehit
Chứa 1 chức rượu 1 chức xeton
Chứa 1 chức ete 1 chức anđehit
Chứa 1 chức ete 1 chức xeton

Một rượu không no và một ete no
Một ete không no cùng một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no gồm một nối song hai chức – Đồng phân ete khôngno bao gồm một nối song hai chức – Một rượu ko no với một ete no – Một ete ko no và một rượuno) Số đồng phân este no đơn chức =2n-2 (1 cách làm tính số triglixerit tạo bởi vì glixerol cùng với n axit carboxylic béo =2 ( 1)2 n n3) đặc thù vật lý các este là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn trong điều kiện thường các este hầu hết không tan trong nước. Có ánh sáng sôi thấp hơn nhiều so với các axit hoặc những ancol có cùng trọng lượng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Vì chưng giữa các phân tử este không tạo được link hiđro cùng nhau vàliên kết hiđro giữa các phân tử este với nước khôn xiết kém. Thí dụ
CH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan nhiều trong nước
CH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan không nhiều trong nước
CH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông rã trong nước những este thông thường sẽ có mùi đặc trưng
Iso amyl axetat nặng mùi chuối chín
Etyl butirat cùng etyl propionat có mùi dứa
Geranyl axetat nặng mùi hoa hồng…4) đặc điểm hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà phòng hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân vào môi trƣờng axit
R-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu cách thức để phản bội ứng chuyển dời theo chiều thuậnc) bội phản ứng khử
R-COO-R’  Li
Al
H  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + Na
OH ot 1Muối + 1 anđehit Este này khi Phản ứng cùng với dd Na
OH tạo nên rượu bao gồm nhóm -OH liên kết trên cacbon có nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo thành anđehit.Vd:Este + Na
OH ot 1 muối bột + 1 xeton Este này khi Phản ứng chế tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối song bậc 2 khôngbền đồng phân hóa tạo xeton.+ Na
OH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + Na
OH ot 2 muối hạt + H2


 Este này còn có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2Na
OH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + Ag
NO3/ NH3  bội nghịch ứng tráng gƣơng
HCOOR + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no đối kháng chức khi cháy thu đƣợcn n teo H O 2 2 e) bội nghịch ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nn
C H O O n
C O n
H O   5) Điều chếa) phản bội ứng của ancol với axit cacboxylic
RCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) bội nghịch ứng của ancol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản nghịch ứng xẩy ra nhanh hơn và một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế các este của phenol từ phản bội ứng của phenol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông công dụng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) phản bội ứng cùng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic Anken
CH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 Ankin
CH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội nghịch ứng ch|y
Phương ph|p giải: Đặt cách làm của este phải tìm tất cả dạng: Cx
Hy
Oz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) phản bội ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t x
CO 2 y H 2 O2)4 2(0     ví như đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n teo 2  Este A l{ este no, đơn chức, mạch hở giả dụ đốt ch|y axit cacboxylic nhiều chức hoặc este nhiều chức, sẽ sở hữu được từ 2 liên kết  trở lênn H O2n teo 2 bội phản ứng đốt ch|y muối hạt Cn
H2n+1COONa:2Cn
H2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở buộc phải 3,976 lít oxi(đktc) chiếm được 6,38 gam CO2. Mang lại lượng este này tính năng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancolkế tiếp và 3,92 gam muối bột của một axit hữu cơ. Công thức cấu trúc của X, Y thứu tự là
A. C2H5COOC2H5 với C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 với C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 cùng CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 cùng HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa tìm kiếm:Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại Học, kim chỉ nan Hóa 12 Hữu Cơ, triết lý Hóa 12 Chương 7, cầm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet, triết lý Hóa 12 đề nghị Nhớ, định hướng Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, kim chỉ nan Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng và kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa Thi Đại học tập 2020, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf, triết lý Hóa 12 kháng Liệt, lý thuyết Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Thi Đại Học,


Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 chất hóa học Thi THPT đất nước Lý Thuyết Hóa 12 bắt buộc Nhớ triết lý Hóa 12 kháng Liệt lý thuyết Hóa 12 Chương 6 triết lý Hóa 12 Chương 7 định hướng Hóa 12 Hữu Cơ định hướng Hóa 12 Thi Thpt giang sơn Tóm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet Tổng Hợp kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại học Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Pdf Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại học Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học 2020

Để tổng hợp kim chỉ nan luyện thi đh môn Hóa rất đầy đủ để ôn thi em cũng cần được có túng bấn quyết. Môn Hóa là giữa những môn nhiều kỹ năng khó nhớ. Cũng chính vì thế em nên có bí quyết học mới hiệu quả. Em hãy đọc bài viết sau của thptngoquyenhcm.edu.vn - Đọc là đỗ để sở hữu mẹotổng hợp định hướng luyện thi đh môn Hóa của các thủ khoa bên trên cả nước.

Tổng hợp kim chỉ nan luyện thi đh môn Hóa nhưng mà teen 2k1 đề xuất nắm vững

Đểtổng hợp triết lý Hóa ôn thi trung học phổ thông em phải nắm trọn vẹn kỹ năng hóa học nhưng mà không được quăng quật qua bất kỳ nội dung nào. Môn Hóa học bao hàm những nội dung cần học sau đây:

*

Về Hóa hữu cơ:

Đại cương hữu cơ
Este - Lipit
Cacbohiđrat
Amin - Amino axit - Peptit - Protein
Polime
Hiđrocacbon
Ancol - Phenol
Anđehit - Axit cacboxylic

Về Hóa vô cơ:

Đại cương cứng vô cơ
Đại cương cứng kim loại
Kim loại kiềm - kim loại thổ - Nhôm
Sắt và một số hợp hóa học quan trọng
Nguyên tử - Bảng tuần trả - links hóa học
Phản ứng hóa học
Sự năng lượng điện li
Phi kim

Đây là đa số nội dung quan trọng đặc biệt và chắc hẳn rằng có trong bài xích thi trung học phổ thông Quốc gia. Cũng chính vì thế em không được vứt qua ngẫu nhiên bài học tập nào để không bị mất điểm xứng đáng tiếc. Em cũng đều có thể tham khảo thêm các tài liệu như: lý thuyết ôn thi đh môn Hóa. định hướng Toán ôn thi đại học 2018 và tổng hợp lý thuyết Hóa hữu cơ 12.

Mẹo tổng hợp triết lý luyện thi đh môn Hóa của những thủ khoa

Để đạt điểm trên cao trong kỳ thi sắp tới em đề xuất có tuyệt kỹ học new hiệu quả. Tránh việc học tràn lan những kỹ năng và kiến thức không liên quan. Trong quy trình ôn tập em cũng buộc phải hỏi chủ ý thầy cô về phương thức học làm sao cho hiệu quả.

thptngoquyenhcm.edu.vn - Đọc là đỗ để giúp đỡ em mẹotổng hợp triết lý luyện thi đại học môn Hóa của các thủ khoa trên toàn nước để em tham khảo:

Chọn ngành học mà mình yêu thương thích:

Quả thực là cho dù em cótổng hợp triết lý luyện thi đại học môn Hóa xuất sắc đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu đây không hẳn là ngành học mà lại em mếm mộ thì rất cực nhọc để em đạt điểm cao.

Khi lựa chọn ngành học em rất có thể hỏi chủ ý của ba chị em và thầy cô. Nhưng đặc trưng nhất phiên bản thân em phải biết được mình đam mê so với ngành nào. Tự đó bắt đầu chọn môn học tập để dành được ước mơ đó.

Mỗi môn học phần đông có phương thức học riêng rẽ biệt. Cùng tương tự mỗi cá nhân đều có cách thức học không giống nhau. Nhưng đặc biệt quan trọng hơn em phải tạo lập ra planer cho riêng biệt mình với lựa chọn phương thức khác nhau miễn sao học hiệu quả.

Đối cùng với môn Hóa học nhiều thủ khoa môn này cho rằng. Để học tốt trước tiên phải gồm đam mê. Và em sẽ có động lực để ngừng tốt những bài học kinh nghiệm dù chạm chán nhiều cực nhọc khăn.

*

Lên planer học tập ráng thể:

Đểtổng hợp kim chỉ nan luyện thi đh môn Hóa khá đầy đủ để ôn thi. Các thủ khoa nhận định rằng trước tiên là em phải nắm vững được toàn cục lý thuyết. Các công thức của mỗi bài học em cũng buộc phải học đến lớp lại các lần. Và đặc biệt nhất là nên ôn luyện thật cẩn thận các bài tập.

Tổng hợp triết lý luyện thi đh môn Hóa bao hàm 2 phần là hóa hữu cơ và hóa vô cơ. Mỗi bài học đều rất quan trọng, em có thể chia nhỏ từng phần. Tiếp đến học triết lý trước. Song song với mỗi bài định hướng em dành riêng ra thời gian để ôn luyện các dạng đề.

Em cũng đều có thể đọc thêm các tư liệu đểtổng hợp lý thuyết luyện thi đh môn Hóa như: Tổng hợp triết lý Hóa thi đh 2018. Ôn thi đh môn Hóa theo chuyên đề vàtổng hợp kim chỉ nan Hóa 10. Hoặc so với môn Sinh học tập em có thể mua cuốn trắc nghiệm triết lý Sinh học tập ôn thi đh có giải đáp 2018.

Nên dành thời hạn để óc "được nghỉ ngơi"

Có thể nói rằng thời hạn ôn thi là thời hạn mà óc phải hoạt động khá nhiều. Cũng chính vì thế em đề xuất dành thời gian để thư giãn. Cứ học khoảng 45 - 50 phút em lại dành thời gian để nghỉ ngơi ngơi. Rất có thể nghe những bạn dạng nhạc nhưng mà em yêu thích. Hoặc coi một bộ phim truyện ngắn nhằm xả stress.

Đặc biệt thời hạn trước ngày thi khoảng tầm 1 mang lại 2 ngày em tránh việc học nữa. Mà nên dành thời gian vui chơi, chạm mặt gỡ chúng ta bè. Những thủ khoa phần đông tâm sự rằng dịp đó em bao gồm học cũng chẳng mang lại kết quả nữa. Bởi vì thế cứ sống và quan tâm sức khỏe để chuẩn bị tốt nhất cho 1 ngày đi thi.

Chọn đúng tài liệu chuẩn chỉnh để hoc cùng tổng hợp định hướng luyện thi đại học môn Hóa không thiếu thốn và chi tiết.

Có thể bảo rằng tài liệu ôn thi đóng vai trò vô cùng đặc biệt trong quá trình ôn tập của em. Ngoài câu hỏi nghe những thầy cô giảng bài trên lớp thì về đơn vị em cũng đề nghị dành thời hạn ôn luyện thật kỹ.

Hiện ni trên thị trường có rất nhiều tài liệu tham khảo. Nhưng mà em hãy chọn lựa những tài liệu vừa đủ kiến thức của cả 3 năm học. Bao gồm đủ ngôn từ cả lý thuyết và bài bác tập để không tốn thời gian học cũng tương tự không tốn ngân sách chi tiêu mua nhiều tài liệu.

Đối với tư liệu tham khảo hiện nay có cuốn Infographic đoạt được kỳ thi THPT nước nhà môn Hóa học. Đây là sách vì chưng NXB Đại học non sông và uy tín thptngoquyenhcm.edu.vn - Đọc là đỗ phạt hành đó là cẩm nang giúp em xâu chuỗi tổng thể kiến thức của 3 năm học tập chỉ trong một cuốn sách.

*

Ưu điểm nổi tiếng của sách:

Sử dụng Infographic - Đồ họa thông tin để trình bày kiến thức

Ưu điểm nổi bật nhất của Infographic là sử dụng Infographic để trình bày kiến thức. Các tính chất Hóa học trừu tượng, khó nhớ sẽ được thể hiện bằng hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ dễ hiểu, dễ nhớ. Hứng thú học tập cũng từ đó mà được tăng lên.

Hệ thống đầy đủ kiến thức trọng trung ương của cả 3 lớp 10, 11 và 12

thptngoquyenhcm.edu.vn đã kịp thời cập nhật sự nuốm đổi trong kì thi thpt Quốc gia 2019 lúc học sinh sẽ phải thi kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12.Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ kiến thức của cả 3 lớp 10,11,12. Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ kiến thức của cả 3 lớp 10,11,12. Vào đó kiến thức lớp 12 được nhấn mạnh.

Ví dụ minh họa cập nhật từ đề thi thật, đề thi thử trung học phổ thông QG của các trường chuyên.

Các ví dụ minh họa được trích ra từ đề thi thật, đề thi thử trung học phổ thông Quốc gia 2018 của các trường. Học sinh sẽ được làm thân quen với cấu trúc câu hỏi cũng như mức độ khó dễ của một đề thi thật. Từ đó, kĩ năng làm bài của các em sẽ được tăng lên.

*

Những luôn tiện ích technology hỗ trợ em học tốt:

Video bài giảng:

Do tác giả trực tiếp ghi hình sẽ hướng dẫn các em phương pháp làm các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Bí quyết để phá bẫy câu hỏi tạo nhiễu đạt điểm 9,10.

Hệ thống thi thử trực tuyến CCTest.

Em có thể luyện tập thêm nhiều dạng bài tập mức độ khó, làm các đề thi thử bám sát với định hướng ra đề của Bộ. Bài tập 100% có đáp án kèm lời giải đưa ra tiết.

Nhóm hỗ trợ học tập trên Facebook 24/7

Quy tụ đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi trên cả nước, tạo môi trường học tập lí tưởng. Khi em gặp câu hỏi khó tuyệt bất cứ khúc mắc nào trong quá trình học em có thể đăng câu hỏi lên nhóm. Thầy cô, bạn bè sẽ giúp em giải đáp tận tình, đến khi em hiểu mới thôi.

Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu C++ Cơ Bản, Tài Liệu Học Tập Ngôn Ngữ Lập Trình C

Thông tin tương tác với thptngoquyenhcm.edu.vn – Đọc là đỗ

Nhắn tin nhanh nhất:http://m.me/thptngoquyenhcm.edu.vn.